Қазақстан Республикасының есірткі құралдарына және психотроптық заттарға деген қажеттілігінің 2014 жылға арналған нормалары туралы

Актінің түрі
Нормалар (Нормативтер)
Қаулы
Қабылдау күні
26.08.2013
Өзгерту күні
26.08.2013
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Үкіметі (Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі)

      «Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы» 1998 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлігі халықаралық квоталарды бекiту үшiн Қазақстан Республикасының есiрткi құралдарына және психотроптық заттарға деген қажеттiлiгінің 2014 жылға арналған нормаларын Бiрiккен Ұлттар Ұйымының Есiрткiнi бақылау жөнiндегi халықаралық комитетiнiң штаб-пәтерiне (Вена, Австрия Республикасы) жiберсiн.
      2. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлігі халықаралық квоталар бекітілгеннен кейін есiрткi құралдарына, психотроптық заттар мен прекурсорларға 2014 жылға арналған мемлекеттiк квотаны бекiту үшiн шегінде лицензиялары бар заңды тұлғалар олардың айналымын жүзеге асыратын қажеттілiк есебiн белгіленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметіне енгiзсiн.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           С.Ахметов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2013 жылғы 26 тамыздағы
№ 859 қаулысына    
қосымша       

Қазақстан Республикасының есірткі құралдарына және психотроптық заттарға деген қажеттілігінің 2014 жылға арналған нормалары

Есiрткi құралдарына деген қажеттiлiктiң синтетикалық есірткілерді дайындау көлемінің, апиын өндiру және апиын көкнәрiн апиын өндiруден өзге мақсаттарда өсiру көлемiнің жылдық есептері

      1961 жылғы Есiрткi құралдары туралы бiрыңғай конвенция: 1, 12 және 19-баптар. 1961 жылғы Есiрткi құралдары туралы бiрыңғай конвенцияға түзетулер туралы 1972 жылғы 25 наурыздағы хаттама: 5 және 9-баптар.

ЕЛ/АУМАҚ: Қазақстан Республикасы КҮНI:
ВЕДОМСТВО: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің
Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және есiрткi айналымын бақылау комитетi
ЖАУАПТЫ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМНЫҢ Т.А.Ә: Выборов Анатолий НиколаевичАТАҒЫ/ЛАУАЗЫМЫ: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және есiрткi айналымын бақылау комитетiнің төрағасы

ҚОЛЫ:_______________________

Есептеу 2014 күнтізбелік жылға жатады.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

Осы есептеулер бiр данада: ECIPTKІHI БАҚЫЛАУ ЖӨНIНДЕГІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОМИТЕТКЕ тапсырылады

Vienna International Centre,
P.O.Box 5ОО, А-1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26060-4277 Facsivile: (+43 1) 26060 5867/5868
Telegraphic address: UNATIONS VIENNA Telex: 135612 uno а
E-mail: secretariat@ incd.org Internet address: http//www.incd.org/

Form В
Pagе 5

I бөлiм
Есiрткi құралдарына деген қажеттiлiктiң жылдық есептері
(БАРЛЫҚ ЕЛДЕР МЕН АУМАҚТАР YШІН)

Елдегi немесе аумақтағы практика жүргізуші дәрiгерлердiң саны:

дәрiгерлер: 64320; тiс дәрiгерлерi: 5192; ветеринарлар: 8879

Дәрiханалар саны: 5120

Ауруханалар саны: 1008; ауруханалардағы жалпы орын саны: 123564

Әдісті баяндау
Есептеулерді белгiлеуге арналған әдiс – эмпирикалық

Form B
Pagе 7

IІ бөлiм
Есiрткi құралдарына деген қажеттiлiктің жылдық есептері
(БАРЛЫҚ ЕЛДЕР МЕН АУМАҚТАР YШІН)

Есірткі құралы

1

2

3

4

Ел ішінде медициналық және
ғылыми мақсаттарда тұтынуға
арналған мөлшері

Дайындауға арналған мөлшері

Арнайы қойма қорын толықтыруға арналған мөлшері

Есептеуге жататын жылдың 31  желтоқсанындағы жағдай бойынша қоймадағы
қорда сақталуға тиіс мөлшері

(a) басқа да есірткі құралдары

(b) 1961 жылғы Конвенцияның III тізіміне
енгізілген
препараттар

(с) 1961 жылғы Конвенция қолданылмайтын заттар

Осы есірткі құралдары, препараттар немесе заттар ел ішінде тұтыну немесе экспортқа арналғанына қарамастан


кг

г

кг

г

кг

г

кг

г

кг

г

кг

г

Альфапродин


2Альфентанил


2Анилеридин


2Безитрамид


2Героин


6,24Гидрокодон


2Гидроморфон


2Декстроморамид


2Декстропропоксифен


2Дигидрокодеин


2Дипипанон


2Дифеноксилат


2Дифеноксин


2Кетобемидон


2Кодеин*


762,34Кокаин


2Леворфанол


2Метадон

17

630,78Морфин*

191

526,14Никоморфин


2Норметадон


2Оксикодон


2Оксиморфон


2Орипавин


2Петидин


2Пиритрамид


2Ремифентанил


2Суфентанил


2Тебаин*


40,78Тебакон


2Тилидин


2Тримеперидин

135

401,68Феноперидин


2Фентанил

4

884,9Фолькодин


2Этилморфин


2,07Эторфин


238,9* – Омнопон дәрілік препаратын дайындауды ескере отырып

Form B
Page 10

ІIІ бөлiм
Синтетикалық есiрткi құралдарын дайындау
көлемінің жылдық есептері (СИНТЕТИКАЛЫҚ ЕСІРТКІ ҚҰРАЛДАРЫН ДАЙЫНДАУҒА РҰҚСАТ
ЕТІЛГЕН ЕЛДЕР МЕН АУМАҚТАРҒА ҒАНА ҚАТЫСТЫ)

I. 1961 жылғы Конвенцияның I тiзiмiне енгiзiлген синтетикалық есiрткi құралдары

Аллилпродин

Дигидроэторфин

Метазоцин

Рацеметорфан

Альфамепродин

Дименоксадол

Метадон

Рацеморамид

Альфаметадол

Димефепетанол

Метадон, аралық өнім

Рацеморфан

Альфапрадин

Диметилтиамбутен

Морамид, аралық өнім

Ремифентанил

Альфацетилметадол

Диоксафетил бутират

Морферидин

Суфентанил

Альфентанил

Дипипанон

Норациметадол

Тилидин

Анилеридин

Дифеноксилат

Норлеворфанол

Тримеперидин

Ацетилметадол

Дифеноксин

Норметадон

Фенадоксон

Безитрамид

Диэтилтиамбутен

Норпипанон

Фенапромид

Бензетидин

Дротабанол

Петидин

Феназоцин

Бетамепродин

Изометадон

Петидин, аралық өнім А

Феноморфан

Бетаметадол

Кетобемидон

Петидин, аралық өнім В

Феноперидин

Бетапродин

Клонитазен

Петидин

Фентанил

Бетацетилметадол

Левометорфан

Пиминодин

Фуретиндин

Гидроксипетидин

Левоморамид

Пиритрамид

Этилметилтиамбутен

Декстроморамид

Левофенацилморфан

Прогептазин

Этонитазен

Диампромид

Леворфанол

Проперидин

Этоксеридин

IІ. 1961 жылғы Конвенцияның IІ тiзiмiне енгiзiлген
синтетикалық есiрткi құралдары

Синтетикалық есiрткi құралдарын дайындайтын өнеркәсiптiк кәсiпорындар

Әрбiр өнеркәсiптiк кәсiпорындарда дайындалатын синтетикалық есiрткi құралдарының мөлшері (килограммен)

Декстропропок
сифен

Дифеноксилат

Метадон

Петидин

Тилидин

Тримеперидин

Фента
нил

«Химфарм» АҚ

-

-

-

-

-

21,839

0,0815

В/Р нысаны

1971 жылғы Психотроптық заттар туралы конвенцияның II, III және IV тiзiмдерiне енгiзілген заттарға жыл сайынғы медициналық және ғылыми қажеттiлiктердi бағалау (Экономикалық және Әлеуметтiк кеңестің 1981/7 және 1991/44 қарарларына сәйкес Есiрткiнi бақылау жөнiндегi халықаралық комитетке ұсынылады)

ЕЛ/АУМАҚ: Қазақстан Республикасы КҮНI:
ВЕДОМСТВО: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің
Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және есiрткi айналымын бақылау комитетi
ЖАУАПТЫ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМНЫҢ Т.А.Ә: Выборов Анатолий Николаевич
АТАҒЫ/ЛАУАЗЫМЫ: Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Есiрткi бизнесiне қарсы күрес және есiрткi айналымын бақылау комитетiнің төрағасы

ҚОЛЫ: ___________
Есептеу 2014 күнтізбелік жылға жатады.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

Осы есептеулер бiр данада: ECIPTKІHI БАҚЫЛАУ ЖӨНIНДЕГІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОМИТЕТКЕ тапсырылады
Vienna International Centre, P.O.Box 5ОО, А-1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26060-4277 Facsivile: (+43 1) 26060 5867/5868
Telegraphic address: UNATIONS VIENNA Telex: 135612 uno а
E-mail: secretariat@ incd.org Internet address: http//www.incd.org/

Ішкі медициналық және ғылыми мақсаттарға арналған жылдық сұраныс
Комитет ұсынылатын бағалауды үш жылдың ішінде, егер осы кезең ішінде қандай да бір түзетулер енгізілмесе, басшылыққа алатын болады. Экспортқа қажетті мөлшерді жеке көрсеткен жөн. Егер олар қосылған болса, көрсетуді сұраймыз.

II тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға деген қажеттiлiкті бағалау


Заттар

кг

гЗаттар

кг

г

PA007

Аминептин


2

PM007

Метилфенидат


2

PA003

Амфетамин


2

PB008

2С-В


2

PD002

Дексамфетамин


2

PS001

Секобарбитал


2

PL006

Левамфетамин


2

PD010

Дельта-9-ТГК


6,58

PL007

Левометамфетамин


2

PF005

Фенетиллин


2

PM002

Меклоквалон


2

PP005

Фенциклидин


2

PM005

Метамфетамин


2

PP006

Фенметразин


2

PM015

Метамфетамина рацемат


2

PZ001

Ципепрол


2

PM006

Метаквалон


2

III тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға деген қажеттiлiкті бағалау


Заттар

кг

гЗаттар

кг

г

PA002

Амобарбитал


2

PP014

Пентазоцин


4,88

PB006

Бупренорфин


2

PP002

Пентобарбитал


2

PB004

Буталбитал


2

PF002

Флунитразепам


26,03

PG001

Глутетимид


2

PC001

Циклобарбитал


2

PC009

Катин


2

IV тiзiмге енгiзілген психотроптық заттарға деген қажеттiлiкті бағалау


Заттар

кг

гЗаттар

кг

г

PA005

Аллобарбитал


2

PM009

Метиприлон


2

PA004

Алпразолам

49

141,87

PM012

Мефенорекс


2

PA006

Аминорекс


2

PM016

Мидазолам


197,33

PA001

Амфепрамон


2

PN001

Ниметазепам


2

PB001

Барбитал


2

PN002

Нитразепам

1

143,03

PB002

Бензфетамин


2

РN003

Нордазепам


2

PB003

Бромазепам


2,06

PO001

Оксазепам

36

612,77

PB007

Бротизолам


2,01

PO002

Оксазолам


2

PB005

Бутобарбитал


2

PP020

Пемолин


2

PV001

Винилбитал


2

PP015

Пиназепам


2

PG002

Гамма-оксимайлы қышқылы

361

250,7

PP010

Пипрадрол


2

PD005

Делоразепам


2

PP019

Пировалерон


2

PD006

Диазепам

47

70,87

PP016

Празепам


2

PZ002

Золпидем


266,68

PS003

Секбутабарбитал


2

PC002

Камазепам


2

PT003

Темазепам


22,65

PK001

Кетазолам


2

PT004

Тетразепам


2

PC004

Клобазам


2

PT005

Триазолам


2

PC008

Клоксазолам


2

PP004

Фендиметразин


2

PC005

Клоназепам


774,87

PF004

Фенкамфамин


2

PC006

Клоразепат


2,19

PP008

Фенобарбитал

1064

170,03

PC007

Клотиазепам


2

PF006

Фенпропорекс


2

PL001

Лефетамин, СПА


2

PP009

Фентермин


2

PL003

Лопразолам


2

PF001

Флудиазепам


2

PL004

Лоразепам


2,1

PF003

Флуразепам


2

PL005

Лорметазепам


2

PC003

Хлордиазепоксид

6

817,74

PM001

Мазиндол


2

PE003

Эстазолам


2

PM018

Мезокарб


2,56

PE005

Этиламфетамин


2

PM010

Медазепам

1

965,67

PE004

Этиллофлазепат


2

PM003

Мепробамат


2

PE002

Этинамат


2

PM008

Метилфенобарбитал


2

PE001

Этхлорвинол


2

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.