Күшін жойған

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру брокерлерінің жылдық қаржылық есебін ұсыну тәртібі, нысандары мен мерзімдері туралы

Актінің түрі
Тәртіп
Қаулы
Қабылдау күні
07.01.2004
Өзгерту күні
01.07.2011
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.11.01 № 88 (2011.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Ескерту: Атауына өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2004.11.22. N 161, 2009.08.24. N 84 Қаулыларымен.

      "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 74-бабына, "Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:
      Ескерту: Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2007.07.20. N 86 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға (бұдан әрі - уәкілетті мемлекеттік орган) жыл сайын аудиторлық ұйым растаған, мыналарды қамтитын шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) жылдық қаржылық есепті ұсынатын болсын:
      1) 1-нысан (осы қаулының 1-қосымшасы) бойынша жасалған шоғырландырылмаған бухгалтерлік баланс (шоғырландырылған бухгалтерлік баланс);
      2) 2-нысан (осы қаулының 2-қосымшасы) бойынша жасалған пайда және зиян туралы шоғырландырылмаған есеп (кірістер мен шығыстар туралы шоғырландырылған есеп);
      3) 3-нысан (осы қаулының 3-қосымшасы) бойынша жасалған ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылмаған есеп (ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп);
      4) 4-нысан (осы қаулының 4-қосымшасы) бойынша жасалған капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылмаған есеп (меншікті капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есеп);
      5) осы қаулының 5-қосымшасында белгіленген толтыру тәртібіне сәйкес жасалған шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) жылдық қаржылық есепке түсіндірме жазба және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес дайындалған жылдық қаржылық есепке түсіндірме жазба.
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және сақтандыру брокерлері шоғырландырылмаған және шоғырландырылған жылдық қаржылық есепті ұсынған кезде аудиторлық ұйымның растауы тек қана шоғырландырылған жылдық қаржылық есеп үшін талап етіледі.
      Шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есепті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері есепті жылдан кейінгі жылдың 15 мамырына дейінгі мерзімде ұсынады. Шоғырландырылған жылдық қаржылық есепті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері 15 мамырға дейінгі мерзімде ұсынады.
      Ескерту: 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2004.11.22. N 161 , 2005.06.28. N 68 , 2007.07.20. N 86 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулыларымен .
      2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері:
      1) шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) жылдық қаржылық есепті уәкілетті мемлекеттік органға электрондық және қағазға шығарылған түрде ұсынуды қамтамасыз ететін болсын;
      2) еншілес және қауымдасқан ұйымдардың халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес шоғырландырылған негізде жасалған жылдық қаржылық есебінің жұмыс кестелері мен тиісті нысандарын ұсынсын;
      3) алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банк басқармасының 2009.08.24.   N 84Қаулысымен;
      4) алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банк басқармасының 2009.08.24.   N 84Қаулысымен.
       Ескерту: 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2004.11.22. N 161 , 2005.06.28. N 68 , 2007.07.20. N 86 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі), 2009.08.24.  N 84Қаулыларымен .
      3. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.
      4. Осы қаулы күшіне енген күннен бастап Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына шоғырландырылған қадағалау жасау ережесін бекіту туралы" 2001 жылғы 28 маусымдағы N 263 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1610 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің "Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" және "Вестник Национального Банка Казахстана" басылымдарында 2001 жылғы 27 тамыз - 9 қыркүйекте жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      5. Бухгалтерлік есеп департаменті (Шалғымбаева Н.Т.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап он күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына жіберсін.
      6. Қаржылық қадағалау департаменті (Бахмутова Е.Л.) және Ақпарат технологиясы департаменті (Молчанов С.Н.) осы қаулы қолданысқа енгізілген күннен бастап осы қаулыға сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының шоғырландырылмаған (шоғырландырылған) жылдық қаржылық есебін жинауды, өңдеуді және жинақтауды қамтамасыз етсін.
      7. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі басшылығының қызметін қамтамасыз ету басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде Қазақстан Республикасының ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз ететін болсын.
      8. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасарлары Ә.Ғ.Сәйденовке 6-тармақ бойынша және Н.Қ.Абдулинаға 5 және 7-тармақтар бойынша жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

                                       Қазақстан Республикасының   
                                       Ұлттық Банкі Басқармасының
                                       2003 жылғы 6 желтоқсандағы
                                             N 442 қаулысына
                                                1-қосымша

                                                 1-нысан

       Ескерту: 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2007.07.20. N 86 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі), өзгерту енгізілді - 2008.07.21 N 61 қаулыларымен.

   ________________________сақтандыру (қайта сақтандыру)
               ұйымының/сақтандыру брокерінің
         200_жылғы "__"______________жағдай бойынша
           шоғырландырылмаған бухгалтерлік балансы
           (шоғырландырылған бухгалтерлік балансы)

                                                   (мың теңгемен)

Баптың атауы

Ескерту

есепті
кезеңнің
аяғында

Өткен жылдың
аяғында

1

2

3

4

Активтер
Ақша және ақша
баламалары

1Орналастырылған
салымдар (ықтимал
ысырапқа арналған
резервтерді шегергенде)

2Саудаға арналған
бағалы қағаздар

3Сатуға арналған қолда
бар бағалы қағаздар
(ықтимал ысырапқа
арналған резервтерді
шегергенде)

4"Кері РЕПО" операциясы

5Тазартылған қымбат
металдар

6Туынды қаржы құралдары

7Еңбек сіңірілмеген
сыйлықақылар бойынша
қайта сақтандыру
активтері (ықтимал
ысырапқа арналған
резервтерді шегергенде)

8Болған, бірақ мәлімдел-
меген зияндар бойынша
қайта сақтандыру актив-
тері (ықтимал ысырапқа
арналған резервтерді
шегергенде)

9Өмірді сақтандыру
(қайта сақтандыру)
шарттары бойынша
болмаған зияндар
бойынша қайта сақтан-
дыру активтері (ықтимал
ысырапқа арналған
резервтерді шегергенде)

10Аннуитет шарттары
бойынша болмаған
зияндар бойынша қайта
сақтандыру активтері
(ықтимал ысырапқа
арналған резервтерді
шегергенде)

11Мәлімденген, бірақ
реттелмеген зияндар
бойынша қайта
сақтандыру активтері
(ықтимал ысырапқа
арналған резервтерді
шегергенде)

12Қосымша резервтер
бойынша қайта
сақтандыру активтері
(ықтимал ысырапқа
арналған резервтерді
шегергенде)

13Сақтандырушылардан
(қайта сақтандырушылар-
дан) және делдалдардан
алынатын сақтандыру
сыйақылары (ықтимал
ысырапқа арналған
резервтерді шегергенде)

14Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер

14-1Басқа да дебиторлық
берешек (ықтимал
ысырапқа арналған
резервтерді шегергенде)

15Сақтандырушыларға
берілген заемдар
(ықтимал ысырапқа
арналған резервтерді
шегергенде)

16Болашақ кезеңдердің
шығысы

17Салық талабы

18Мерзімі кейінге
қалдырылған салық
талабы

19Басқа да активтер

20Өтелгенге дейін
ұсталатын бағалы
қағаздар (ықтимал
ысырапқа арналған
резервтерді шегергенде)

21Басқа заңды тұлғалардың
капиталына салынатын
инвестициялар

22Негізгі құрал-жабдықтар
(амортизацияны
шегергенде)

23Инвестициялық мүлік

24Сатуға арналған ұзақ
мерзімді активтер

25Материалдық емес
активтер (амортизацияны
шегергенде)

26Міндеттемелер
Еңбек сіңірілмеген
сыйлықақы резерві

27Өмірді сақтандыру
(қайта сақтандыру)
шарттары бойынша
болмаған зияндар
резерві

28Аннуитет шарттары
бойынша, болмаған
зияндар резерві

29Болған, бірақ мәлімден-
беген зияндар резерві

30Мәлімденген, бірақ
реттелмеген зияндар
резерві

31Қосымша резервтер

32Алынған заемдар

33Қайта сақтандырушылар-
мен есеп айырысу

34Сақтандыру (қайта
сақтандыру) қызметі
бойынша делдалдармен
есеп айырысу

35Акционерлермен
дивидендтер бойынша
есеп айырысулар

36Сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары
бойынша төленуге тиіс
шоттар

37Басқа да кредиторлық
берешек

38Бағалау міндеттемелері

39"РЕПО" операциясы

40Туынды қаржы құралдары

41Шығарылған облигациялар

41-1Болашақ кезеңдердің
кірісі

42Салық міндеттемесі

43Мерзімі кейінге
қалдырылған салық
міндеттемесі

44Басқа да міндеттемелер

45Азшылықтың үлесі

46Капитал
Жарғылық капитал
(құрылтайшылардың
жарналары)

47Сыйлықақылар (қосымша
төленген капитал)

48Алынып қойылған
капитал (құрылтайшылар-
дың жарналары)

49Резервтік капитал

49Алдын алу шараларының
резерві

50Қайта бағалау
нәтижелері

51Бөлінбеген кіріс
(өтелмеген зиян):
өткен жылдардың
бөлінбеген кірісі
(өтелмеген зияны)

52есепті кезеңнің
бөлінбеген кірісі
(өтелмеген зияны)

53Капитал және
міндеттемелер жиынтығы

54        2-бағанда қаржылық есептіліктің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірі көрсетіледі.
      "Азшылықтың үлесі" жолы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

      Бірінші басшы _______________________  күні __________________
      Бас бухгалтер _______________________  күні __________________
      Орындаушы____________________________
      Телефон______________________________
      Мөрдің орны

                                       Қазақстан Республикасының   
                                       Ұлттық Банкі Басқармасының
                                       2003 жылғы 6 желтоқсандағы
                                             N 442 қаулысына
                                                2-қосымша

                                                 2-нысан

       Ескерту: 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2007.07.20. N 86 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

    _____________________сақтандыру (қайта сақтандыру)
         ұйымының/сақтандыру брокерінің 200_жылғы
      пайда мен зиян туралы шоғырландырылмаған есебі
      (пайда мен зиян туралы шоғырландырылған есебі)

Баптың атауы

Ескерту

Есепті
кезең үшін

Өткен жыл үшін

Кіріс
Сақтандыру қызметі-
нен түскен кіріс
Сақтандыру шарттары
бойынша қабылданған
сақтандыру сыйлықа-
қылары

1Қайта сақтандыру
шарттары бойынша
қабылданған сақтан-
дыру сыйлықақылары

2Қайта сақтандыруға
берілген сақтандыру
сыйлықақылары

3Сақтандыру сыйлық-
ақыларының таза
сомасы

4Еңбек сіңірілмеген
сыйлықақы резервінің
өзгеруі

5Еңбек сіңірілмеген
сыйлықақы бойынша
қайта сақтандыру
активтерінің өзгеруі

6Еңбек сіңірілген
сақтандыру
сыйлықақыларының
таза сомасы

7Сақтандыру қызметі
бойынша комиссиялық
сыйақы түріндегі
кіріс

8Сақтандыру қызметі-
нен түскен басқа да
кірістер

9Инвестициялық
қызметтен түскен
кіріс
Сыйақы алуға
байланысты кіріс

10оның ішінде:
бағалы қағаздар
бойынша сыйақы
(купон/дисконт)
түріндегі кіріс

11орналастырылған
салымдар бойынша
сыйақы түріндегі
кіріс

12Қаржы активтерімен
жүргізілетін
операциялар бойынша
кірістер (шығыстар)
(нетто):

13оның ішінде:
бағалы қағаздар
сатып алу/сатудан
түскен кірістер
(шығыстар) (нетто)

14"РЕПО" операциясы
бойынша кірістер
(шығыстар) (нетто)

15Тазартылған қымбат
металдармен
операциялардан
түскен кірістер
(шығыстар)

16Туынды қаржы құрал-
дарымен операциялар-
дан түскен кірістер
(шығыстар)

17Қайта бағалаудан
түскен кірістер
(шығыстар) (нетто):

18оның ішінде:
саудаға арналған
бағалы қағаздар
құнының өзгеруінен
түскен кірістер
(шығыстар) (нетто)

19шетел валютасын
қайта бағалаудан
түскен кірістер
(шығыстар)

20тазартылған қымбат
металдарды қайта
бағалаудан түскен
кірістер (шығыстар)

21туынды қаржы
құралдарын қайта
бағалаудан түскен
кірістер (шығыстар)

22Басқа заңды тұлға-
лардың капиталына
қатысудан түскен
кіріс

23Инвестициялық
қызметтен түскен
басқа да кіріс

24Өзге қызметтен
түскен кіріс
Активтерді сатудан
және активтер
алудан (беруден)
түскен кірістер
(шығыстар)

25Өзге қызметтен
түскен басқа да
кірістер

26Кірістер жиынтығы
Шығыстар
Сақтандыру шарттары
бойынша сақтандыру
төлемдерін жүзеге
асыру бойынша
шығыстар

27Қайта сақтандыруға
қабылданған шарттар
бойынша сақтандыру
төлемдерін жүзеге
асыру бойынша
шығыстар

28Қайта сақтандыруға
берілген тәуекелдер
бойынша шығыстарды
өтеу

29Регрестік талап бойынша өтем (нетто)

30Сақтандыру
төлемдерін жүзеге
асыру бойынша таза
шығыстар

31Сақтандыру
зияндарын реттеу
бойынша шығыстар

32Өмірді сақтандыру
(қайта сақтандыру)
шарттары бойынша
болмаған зияндар
резервінің өзгеруі

33Өмірді сақтандыру
(қайта сақтандыру)
шарттары бойынша
болмаған зияндар
бойынша қайта
сақтандыру
активтерінің өзгеруі

34Аннуитет шарттары
бойынша болмаған
зияндар резервінің
өзгеруі

35Аннуитет шарттары
бойынша болмаған
зияндар бойынша
қайта сақтандыру
активтерінің өзгеруі

36Болған, бірақ мәлім-
денбеген шығындар
резервінің өзгеруі

37Болған, бірақ
мәлімденбеген
зияндар бойынша
қайта сақтандыру
активтерінің өзгеруі

38Мәлімденген, бірақ
реттелмеген зияндар
резервінің өзгеруі

39Мәлімденген, бірақ
реттелмеген зияндар
бойынша қайта сақ-
тандыру активтерінің
өзгеруі

40Қосымша резервтердің
өзгеруі

41Қосымша резервтер
бойынша қайта
сақтандыру
активтерінің өзгеруі

42Сақтандыру қызметі
бойынша комиссиялық
сыйақы төлеу бойынша
шығыстар

43Сыйақы төлеуге
байланысты шығыстар

44оның ішінде:
бағалы қағаздар
бойынша сыйлықақы
түріндегі шығыстар

45Күмәнді борыштар
бойынша резервтерге
арналған шығыстар

46Күмәнді борыштар
бойынша резервтерді
қалпына келтіру

47Күмәнді борыштар
бойынша резервтерге
арналған таза
шығыстар

48Жалпы және әкімшілік
шығыстар

49оның ішінде:
еңбекақы төлеу және
іссапар шығыстары

50Бюджетке төленетін
ағымдағы салықтар
және басқа да
міндетті төлемдер
(корпоративтік
табыс салығынан
басқа)

51ағымдағы жалдау
бойынша шығыстар

52амортизациялық ақша
аударымдары және
тозу

53Басқа да шығыстар

54Шығыстар жиынтығы
Кезең ішіндегі
пайда (зиян)
Тоқтатылған
қызметтен түскен
пайда (зиян)
Корпоративтік табыс
салығын төлегенге
дейінгі таза
пайданың (зиянның)
жиынтығы
Корпоративтік табыс
салығы, оның ішінде:
негізгі қызметтен
түскен корпоративтік
табыс салығы

55өзге қызметтен
түскен корпоративтік
табыс салығы

56Салықтарды төлеген-
нен кейінгі таза
пайда (шығын)
Азшылықтың үлесі

57Таза пайда (зиян)
        2-бағанда қаржылық есептің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірі көрсетіледі.
      "Азшылықтың үлесі" жолы шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.

      Бірінші басшы __________________________ күні______________
      Бас бухгалтер __________________________ күні______________
      Орындаушы_______________________________
      Телефон_________________________________
      Мөрдің орны

                                       Қазақстан Республикасының   
                                       Ұлттық Банкі Басқармасының
                                       2003 жылғы 6 желтоқсандағы
                                             N 442 қаулысына
                                                3-қосымша

                                                 3-нысан

       Ескерту: 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2004.11.22. N 161 , 2007.07.20. N 86 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі), 2008.07.21 N 61 Қаулыларымен .

       Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және
     сақтандыру брокерінің ақша қаражатының қозғалысы
             туралы шоғырландырылмаған есебі
       (ақша қозғалысы туралы шоғырландырылған есебі)
        200_ жылғы "____" __________ жағдайы бойынша

                                                    (мың теңгемен)
__________________________________________________________________
                  Баптың атауы             |Ескерту*|есепті|өткен
                                           |        |  жыл | жыл
__________________________________________________________________
                        1                      2        3      4
__________________________________________________________________
Салық салынғанға дейінгі пайда (шығын)
Ақшамен жасалмайтын операциялар
баптарына енгізілген түзетулер:
Амортизациялық аударымдар және тозу           1
Күмәнді борыштардың резерві бойынша шығыс     2
Қаржы активі құнының өзгеруінен болған
жұмсалмаған кіріс және шығыс                  3
алынып тасталды                                4
алынып тасталды                                5
Ақшаға байланысты емес баптарға
енгізілген басқа да түзетулер                 6

Операция активтеріндегі және
міндеттемелердегі өзгерістерге
дейінгі операциялық кіріс (шығыс)

Операция активтерінің (артуы) кемуі
Орналастырылған салымдардың (артуы) кемуі     7
Саудаға арналған және сату үшін қолда
бар бағалы қағаздардың (артуы) кемуі          8
"Кері РЕПО" операциясының (артуы) кемуі       9
Қайта сақтандыру активтерінің (артуы) кемуі    10
Сақтандырушылардан (қайта
сақтандырушылардан) және делдалдардан
алынатын сыйлықақылардың (артуы) кемуі        11
Қайта сақтандыру бойынша есептелген
комиссиялық кірістердің (артуы) кемуі         11-1
Басқа да дебиторлық берешектің
(артуы) кемуі                                 12
Сақтандырушыларға берілген
заемдардың (артуы) кемуі                      13
Болашақ кезеңдер шығыстарының (артуы) кемуі   14
Басқа да активтердің (артуы) кемуі            15

Операциялық міндеттемелердің артуы (кемуі)
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің
сомасының артуы (кемуі)                       16
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша болмаған шығындар
резервінің сомасының артуы (кемуі)            17
Аннуитет шарттары бойынша болмаған
шығындар резервінің сомасының артуы (кемуі)   18
Болған, бірақ мәлімденбеген шығындар
резервінің сомасының артуы (кемуі)            19
Мәлімденген, бірақ реттелмеген шығындар
резервінің сомасының артуы (кемуі)            20
Қосымша резервтердің сомасының артуы (кемуі)  21
Қайта сақтандырушылармен есеп
айырысудың артуы (кемуі)                      22
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
қызметі бойынша делдалдарымен есеп
айырысудың артуы (кемуі)                      23
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
шарттары бойынша төленетін
шоттардың артуы (кемуі)                       24
Басқа да кредиторлық
берешектің артуы (кемуі)                      25
"Кері РЕПО" операциясының (артуы) кемуі       26
Болашақ кезеңдер шығыстарының (артуы) кемуі   27
Басқа да міндеттемелердің (артуы) кемуі       28

Операциялық қызмет нәтижесінде
ақшаның артуы және кемуі

Төленген корпоративтік табыс салығы           29

Салық салынғаннан кейінгі операциялық
қызметтен түскен ақшаның жиынтық
артуы және кемуі

Инвестициялық қызметке байланысты
ақшалай түсімдер және төлемдер
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы
қағаздар сатып алу (сату)                      30
Негізгі құрал-жабдықтар және
материал емес активтер сатып алу               31
Негізгі құрал-жабдықтар және
материал емес активтер сату                    32
Басқа заңды тұлғалардың капиталына
салынған инвестициялар                         33
Басқа да түсімдер мен төлемдер                 34
Инвестициялық қызметтен түскен
ақшаның жиынтық артуы және кемуі

Қаржылық қызметке байланысты
ақшалай түсімдер мен төлемдер
Акциялар шығару                                35
Акциялардың алынып қойылуы                     36
Алынған заемдар                                37
Дивидендтер төлеу                              38
Азшылық үлесінің өсуі (азаюы)                  39**
Басқа да түсімдер мен төлемдер                 40
Қаржылық қызметтен түскен
ақшаның жиынтық артуы және кемуі

Ақшаның есепті кезеңдегі таза
жиынтық өсуі және азаюы

Есепті кезең басындағы ақша және ақша
баламаларының қалдығы                          41
Есепті кезең аяғындағы ақша және ақша
баламаларының қалдығы                          42
__________________________________________________________________

      * 2-бағанда қаржылық есептің түсіндірме жазбасында немесе қосымшаларында көрсетілген баптар бойынша ескертулердің нөмірлері көрсетіледі
      ** Осы жол шоғырландырылған қаржылық есеп жасау кезінде толтырылады

      Бірінші басшы _____________________ күні ______________
      Бас бухгалтер _____________________ күні ______________
      Орындаушы __________________

      Мөрдің орны

                                       Қазақстан Республикасының   
                                       Ұлттық Банкі Басқармасының
                                       2003 жылғы 6 желтоқсандағы
                                        N 442 қаулысына 4-қосымша

                                                   4-нысан

       Ескерту: 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2007.07.20. N 86 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулысымен .

   ________________________сақтандыру (қайта сақтандыру)
                ұйымының/сақтандыру брокерінің
      200_жылғы "__"____________________жағдай бойынша
капиталындағы өзгерістер туралы шоғырландырылмаған есебі
(капиталындағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есебі)

                                                  (мың теңгемен)


Бас ұйымның капиталы

Азшы-
лықтың үлесі

Капи-
талдың
жиын-
тығы

Жар-
ғылық капи-
тал

Резерв
-тік
капи-
тал

Басқа да резе-
рвтер

Бөлін-
беген
пайда (зиян)

Бар-
лығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Өткен кезеңнің
басындағы
сальдо
Есеп саясатын-
дағы өзгеріс-
тер және қате-
лерді түзету
Өткен кезеңнің
басында қайта
есептелген
сальдо
Негізгі
құрал-жабдық-
тарды қайта
бағалау
Сатуға арнал-
ған қолда бар
бағалы қағаз-
дар құнының
өзгеруі
Ақша ағынын
хеджирлеу
Басқа опера-
циялардан
түскен пайда
(зиян)
Капиталдың
тікелей өзінде
танылған пайда
(зиян)
Кезең ішіндегі
пайда (зиян)
Кезең ішіндегі
барлық пайда
(зиян)
Дивидендтер
Акцияларды
эмиссиялау
(жарналар)
Сатып алынған
акциялар
(жарналар)
Ішкі
аударымдар
оның ішінде:
негізгі
құрал-жабдық-
тардың жинақ-
талған қайта
бағалауының
өзгеруі
резервтік
капиталды
қалыптастыру
Басқа да
операциялар
Есепті
кезеңнің
басындағы
сальдо
Есеп саясатын-
дағы өзгеріс-
тер және қате-
лерді түзету
Есепті кезең-
нің басындағы
қайта саналған
сальдо
Негізгі құрал-
жабдықтарды
қайта бағалау
Сатуға арнал-
ған қолда бар
бағалы қағаз-
дар құнының
өзгеруі
Ақша ағынын
хеджирлеу
Басқа опера-
циялардан
түскен пайда
(зиян)
Капиталдың
тікелей өзінде
танылған пайда
(зиян)
Кезең ішіндегі
пайда (зиян)
Кезең ішіндегі
барлық пайда
(зиян)
Дивидендтер
Акцияларды
эмиссиялау
(жарналар)
Сатып алынған
акциялар
(жарналар)
Ішкі
аударымдар
оның ішінде:
негізгі
құрал-жабдық-
тардың жинақ-
талған қайта
бағалауының
өзгеруі
резервтік
капиталды
қалыптастыру
Басқа да
операциялар
Есепті
кезеңнің
аяғындағы
сальдо
        "Бас ұйымның капиталы" және "Азшылықтың үлесі" бағандары шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау кезінде толтырылады.
      Шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті жасау кезінде немесе еншілес ұйымдары болмағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары және сақтандыру брокерлері 2-6-бағандарды толтырады.

      Бірінші басшы __________________________ күні______________
      Бас бухгалтер __________________________ күні______________
      Орындаушы_______________________________
      Телефон_________________________________
      Мөрдің орны

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының
2003 жылғы 6 желтоқсандағы
N 442 қаулысына     
5-қосымша        

      Ескерту: 5-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2004.11.22. N 161 , 2007.07.20. N 86 (2007 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі) Қ аулыларымен .

Шоғырландырылған (шоғырландырылмаған) қаржылық
есепке түсіндірме жазбаны толтыру тәртібі

      1. Шоғырландырылған (шоғырландырылмаған) қаржылық есепке түсіндірме жазбаға мыналар кіруі тиіс:
      1) есепті кезеңде активтер мен міндеттемелер бойынша болған өзгерістер;
      2) есепті кезеңде қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша болған өзгерістер;
      3) есепті кезеңде ақша қаражаты бойынша болған өзгерістер;
      4) есепті кезеңде капитал бойынша болған өзгерістер.
      2. Шоғырландырылған (шоғырландырылмаған) қаржылық есепке түсіндірме жазбада мынадай ақпарат, онымен шектелмей ашылуы тиіс:
      1) қауымдасқан және еншілес ұйымдардың тізімі, аффилиирлену туралы ақпарат - қарым-қатынас сипаты мен ауқымы;
      2) бас сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокері мен еншілес ұйымдары арасындағы өзара қарым-қатынас сипаты;
      3) атауы, тіркелген елі немесе орналасқан жері, оларға қатысу үлесі, дауыс беретін акциялар үлесі көрсетілген басқа аффилиирленген тұлғалардың тізімі;
      4) еншілес ұйымдарды сатып алудың немесе сатудың есепті және өткен кезеңдегі қаржылық көрсеткіштерге ықпалы;
      5) бас сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы/сақтандыру брокері жеке қаржылық есебінде еншілес ұйымдарға инвестицияларды есепке алу үшін пайдаланылатын әдіс;
      6) қауымдасқан ұйымдарға инвестицияларды есепке алу үшін пайдаланылатын әдістер;
      7) еншілес ұйымның есебін шоғырландырылған қаржылық есепке енгізбеу себептері;
      8) шоғырландырылған қаржылық есеп баптарына есеп беру субъектілерінің есепке алу саясатының осы баптарында қолданылатын талаптарының әр түрлі болуы себепті жасау мүмкін болмаған түзетулер;
      9) жекелеген қаржылық есептердің біріктіруге, түзетуге және ауыстыруға жататын баптары, сондай-ақ шоғырландыру нәтижелері;
      10) азшылық үлесін құрайтын қатысушылардың атауын, олардың еншілес ұйымдарға қатысу үлесін көрсете отырып, азшылық үлесі туралы ақпарат;
      11) есеп беру субъектілерінің бірлескен қызметке қатысуы туралы ақпарат.

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.