"Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Актінің түрі
Қаулы
Өзгерту
Қабылдау күні
12.02.2019
Өзгерту күні
31.01.2019
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті және рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 304 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794 болып тіркелген, 2017 жылғы 24 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      Көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесінде:

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына пруденциялық нормативтер және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттер:

      жарғылық капиталдың ең төмен мөлшерін;

      төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін;

      өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін;

      активтерді әртараптандыру нормативтерін;

      сақтандыру, қайта сақтандыру, ортақ сақтандыру (бірлесіп қайта сақтандыру) шарты (шарттары) бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзіндік ұстап қалуының мөлшерін қамтиды.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін қосымша пруденциялық нормативтер:

      күтілмеген тәуекелдер резервін;

      тұрақтандыру резервін қамтиды.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін, өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін, активтерді әртараптандыру нормативтерін күн сайын сақтауды қамтамасыз етеді.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаның 2-кестесіне сәйкес нысан бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің ұлғаю сомасына сәйкес қайта сақтандырушының рейтингтік бағасына немесе өткен есепті күнгі Қазақстан Республикасының резиденті-қайта сақтандыру ұйымының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативінің мәніне байланысты, қолданыстағы қайта сақтандыру шарттары бойынша Қазақстан Республикасының резиденттері және резиденттері емес - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына қайта сақтандыруға берілетін (берілген) міндеттемелер сомасына ұлғаяды.

      Қайта сақтандырушы (цедент) олардан алынатын есептелген комиссиялық сыйақыларды шегере отырып, қаржы жылының аяқталуы бойынша алынатын есептелген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық мөлшерінің жиырма бес пайызынан астам, қаржы жылының аяқталуы бойынша қайта сақтандыру шарттары бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденті-қайта сақтандыру ұйымы есептеген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық мөлшерінен асып кеткен жағдайда төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін ұлғайтудың есептелген сомасы екі есеге ұлғаяды.";

      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері мынадай сомаларға:

      Заңның 6-бабы 3-тармағының 13), 14), 15-1) және 16) тармақшаларында көрсетілген сақтандырудың ерікті нысанындағы сыныптар бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша – есепті кезең соңында сақтандырудың осы сыныптары бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларынан 10 (он) пайызға;

      сақтандыру объектісі сақтанушы, сақтандырылған немесе үшінші тұлға арасында жасалған шарт бойынша сақтанушы (сақтандырылған) өз міндеттемелерін орындамау (тиісінше орындамау) нәтижесінде шығындарды өтеумен байланысты сақтанушының немесе пайда алушының мүліктік мүдделері болып табылатын Заңның 6-бабы 3-тармағының 12) тармақшасында көрсетілген сақтандырудың ерікті нысанындағы сыныбы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша – есепті кезең соңында сақтандырудың осы сыныбы бойынша қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларынан 10 (он) пайызға;

      Заңның 6-бабы 3-тармағының 13), 14) 15-1) және 16) тармақшаларында көрсетілген сақтандырудың ерікті нысанындағы сыныптар шеңберінде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың қаржы шығындарын өтеуді көздейтін сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша – есепті кезеңнің соңында қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларынан 10 (он) пайызға қосымша ұлғаяды.";

      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. "Өмірді сақтандыру" саласында қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу мынадай сақтандыру сыныптары және түрлері бойынша жеке-жеке жүзеге асырылады:

      1) "өмірді сақтандыру" және "аннуитеттік сақтандыру" сыныптары бойынша;

      2) "жазатайым оқиғалардан сақтандыру", "ауырған жағдайдан сақтандыру" және "қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру" сыныптары бойынша.

      Сақтандыру ұйымының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу үшін Нормативтердің 18 және 23-тармақтарына сәйкес есептелген сомалар алынады.";

      21-тармақтың бірінші бөлігінің алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша – қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің және осы тармақтың екінші бөлігіне сәйкес есептелген түзету коэффициенті сомасынан Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және Заңның 47-бабының 3-тармағына сәйкес уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған олардың құрылымына қойылатын талаптарға (бұдан әрі - Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және олардың құрылымына қойылатын талаптар) сәйкес белгіленген жылдық тиімді пайыздық мөлшерлеменің ең жоғары мөлшерінің көбейтіндісіне тең.";

      22-тармақ алып тасталсын;

      23-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру" сыныбы бойынша "сыйлықақылар әдісін" пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу кезінде, сақтандыру (қайта сақтандыру) пулын құру арқылы қабылдаған сақтандырудың осы сыныбының сақтандыру шарты (шарттары) бойынша сақтандыру сыйлықақыларын (еңбек сіңірілген сыйлықақыларын) қоспағанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандырудың осы сыныбы бойынша қабылдаған жиынтық сақтандыру сыйлықақыларының (жиынтық еңбек сіңірілген сыйлықақыларының) сомасы 100 (жүз) пайызға ұлғаюға тиіс.";

      33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "33. Сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып есептелген нақты төлем қабілеттілігі маржасы, мынадай формула бойынша анықталады:

      НТҚ = СӨА – СР – М , мұнда:

      СӨА – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес оларды сапа және өтімділігі бойынша жіктелуін ескергендегі активтер;

      СР – Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген соңғы есепті айдың аяғындағы қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерінің сомасы. Сақтандыру резервтерінің сомасы ай сайынғы қаржылық және өзге де есептілікті уәкілетті органға ұсынған күнге дейін пайдаланылады (есепті айдан кейінгі айдың бесіне дейін өткен есепті айдағы сақтандыру резервтерінің сомасы пайдаланылады);

      М – сақтандыру резервтерін қоспағанда, міндеттемелер.";

      34-тармақта:

      бірінші бөліктің 6) және 7) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

      "6) 2019 жылғы 1 шілдеге дейін:

      сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомадағы жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі қаражат - жинақталған амортизацияны ескере отырып, баланстық құнның 100 (жүз) пайызы көлемінде;

      7) 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін:

      материалдық емес активтер: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызмет мақсаты үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз ету - жинақталған амортизацияны ескергендегі өзіндік құнның және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын көлемде;";

      екінші, үшінші және төртінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары сақтанушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының кемінде он екіден бір бөлігін төлеген жағдайда олардың сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, сақтандыру шартына қосымша келісімін (келісімдерін), немесе жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша алғашқы сақтандыру жарнасын ескере отырып, есепті айдан кейінгі бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері құнын есептеуіне енгізіледі.

      Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары қайта сақтанушы қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысының кемінде он екіден бір бөлігін төлеген жағдайда олардың сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, есепті айдан кейінгі бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері құнын есептеуіне енгізіледі.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері құнын, сапасы мен өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып, есептеуіне (осы тармақтың бірінші бөлігі 1) тармақшасының алтыншы абзацында көрсетілген ақша) қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау кезінде бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы ақшаны орналастырумен байланысты туындаған дебиторлық берешекті қоспағанда):

      шарт талаптары бойынша 3 (үш) жұмыс күнінен астам мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек;

      шарт талаптары бойынша күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам мерзімге мерзімі өткен дебиторлық берешек "ауырған жағдайда сақтандыру" сыныбы бойынша сақтандыру сыйлықақыларының үлесі есепті күні қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлемінде 80 (сексен) пайыздан астамын құрайды;

      сақтандыру (қайта сақтандыру) қорғаудың қолданылу мерзімі басталмаған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша пайда болған дебиторлық берешек;

      ірі қатысушылардың, еншілес ұйымдардың, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысы болып табылатын немесе қомақты қатысуы бар ұйымдардың, сондай-ақ өзге үлестес ұйымдардың дебиторлық берешегі енгізілмейді.";

      35-тармақтың бірінші бөлігінің бесінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "СР – Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелген соңғы есепті айдың аяғындағы қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерінің сомасы. Сақтандыру резервтерінің сомасы ай сайынғы қаржылық және өзге де есептілікті уәкілетті органға ұсынған күнге дейін пайдаланылады (есепті айдан кейінгі айдың бесіне дейін өткен есепті айдағы сақтандыру резервтерінің сомасы пайдаланылады).";

      36 және 37-тармақтар алып тасталсын:

      38-тармақтың бірінші бөлігі 4) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-бас банктерi, Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "А-" төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттері-еншiлес банктері болып табылады;";

      40 және 41-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "40. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сапасы мен өтімділігі бойынша активтері және өтімділігі жоғары активтері сомасын есептеу үшін мыналар есепке алынбайды:

      1) РЕПО операцияларының мәні болып табылатын активтерді қоспағанда, сақтандыру ұйымының меншік құқығы шектеулі (оның ішінде кепілге беру, міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету үшін активке ауыртпалық салу бойынша мәміле жасау нәтижесіндегі) активтер;

      2) Заңға сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушылары, еншілес ұйымдары немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар ұйымдар болып табылатын заңды тұлғалардың екінші деңгейдегі банктердегі салымдары және акциялары;

      3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздар.

      41. Нормативтердің 34 және 38-тармақтарына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сапасы мен өтімділігі бойынша активтерінің және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасын есептеу үшін 30 (отыз) пайыздық дисконтпен Нормативтердің 42-тармағына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары активтерінің қатысуымен жасалатын "кері РЕПО" мәмілелері есепке алынады.";

      42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "42. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерді әртараптандырудың мынадай нормативтерін сақтайды:

      1) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар немесе Standard & Poor's агенттiгiнiң "А-" төмен емес шетел валютасында ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденті-еншілес банкі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-бас банкі болып табылатын екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында бағалы қағаздарға, салымдар мен ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру (кері РЕПО операцияларын ескере отырып) - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 20 (жиырма) пайыздан көп емес;

      2) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "В"-дан "В+"-ке дейін ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында бағалы қағаздарға, салымдар мен ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру (кері РЕПО операцияларын ескере отырып) - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 15 (он бес) пайыздан көп емес;

      3) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "В-" ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында бағалы қағаздарға, салымдар мен ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру (кері РЕПО операцияларын ескере отырып) - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;

      4) екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларында бағалы қағаздарға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде), ақшаға жиынтық орналастыру (кері РЕПО операцияларын ескере отырып) – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;

      5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің қатысуымен күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге (қор биржасының сауда жүйесінде) жасалатын "кері РЕПО" мәмілелері - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 30 (отыз) пайыздан көп емес;

      6) тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттерге 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімге жиынтық орналастыру - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;

      7) "өмірді сақтандыру" саласында қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларға берілген қарыздардың жиынтық мөлшері - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;

      8) күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларын ескере отырып) жиынтық орналастыру - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;

      9) күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Нормативтердің 39-тармағында тізбесі белгіленген халықаралық қаржы ұйымының бағалы қағаздарына ("кері РЕПО" операцияларын ескере отырып) жиынтық орналастыру - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;

      10) күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Нормативтердің 38-тармағы 12) және 13) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін пайларға инвестициялардың жиынтық мөлшері - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;

      11) күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, ашық және интервалды инвестициялық пай қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық мөлшері - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес;

      12) күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық мөлшері – Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;

      13) күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Нормативтердің 38-тармағы 15) және 16) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдарына инвестициялардың жиынтық мөлшері - Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының борыштық бағалы қағаздарына инвестициялар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің бір эмиссиясындағы облигациялардың жалпы көлемінен 25 (жиырма бес) пайыздан аспайды.

      Осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген активтердің әртараптандыру нормативтерін есептеу кезінде екінші деңгейдегі банктің және оның үлестес тұлғаларының активтеріне жиынтық орналастыру үлестес тұлғалардың осы тобына активтерді орналастырудың барынша рұқсат етілген лимитіне байланысты нормативтердің біреуінде көрінеді.";

      43-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Активтердің әртараптандыру нормативтерін есептеу мақсаттары үшін ұлттық басқарушы холдинг арқылы ғана үлестес болып табылатын тұлғалар ұйымның үлестес тұлғалары болып танылмайды.";

      44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "44. Есепті күндегі қайта сақтандыру активтерін шегергенде, сақтандыру сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің ұлттық валюта бағамының өзгеруіне байланысты алдыңғы есепті күндегі қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің құнынан 20 (жиырма) және одан көп пайызға өзгерген кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы активтердің әртараптандыру нормативтерінің артуы күнінен бастап 3 (үш) ай ішінде активтердің әртараптандыру нормативтерін Нормативтердің 42-тармағының талаптарына сәйкес келтіреді.

      Екінші деңгейдегі банктің рейтингі әртараптандырудың тиісті нормативі үшін Нормативтердің 42-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген деңгейден төмен деңгейге төмендеген кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы активтердің әртараптандыру нормативтерінің артуы күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде активтердің әртараптандыру нормативтерін Нормативтердің 42-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларының талаптарына сәйкес келтіреді.

      Екінші деңгейдегі банктердің және (немесе) екінші деңгейдегі банктер болып табылмайтын заңды тұлғалардың арасында үлектілік туындаған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы активтердің әртараптандыру нормативтерінің артуы күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде активтердің әртараптандыру нормативтерін Нормативтердің 42-тармағы 1), 2), 3) және 4) тармақшаларының талаптарына сәйкес келтіреді.

      Қайта сақтандырушыдан екінші деңгейдегі банктегі ағымдағы шотқа Нормативтердің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыз асатын өтемақы түске кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы активтердің әртараптандыру нормативтерінің артуы күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде активтердің әртараптандыру нормативтерін Нормативтердің 42-тармағы 1), 2) және 3) тармақшаларының талаптарына сәйкес келтіреді.

      Осы тармақтың бірінші, екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде белгіленген мерзім ішінде активтердің әртараптандыру нормативтерінің артуы активтердің әртараптандыру нормативтерінің бұзушылығы болып саналмайды.";

      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "45. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сақталуға міндетті мынадай өзге нормаларды сақтайды:

      1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Қазақстан Республикасының резиденттері-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына олар төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін сақтаған жағдайда ғана қайта сақтандыруға сақтандыру тәуекелдерін береді;

      2) РЕПО мәмілелері автоматты тәсілмен "кері РЕПО" операциялары түрінде жасалады.";

      2-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "2-параграф. Сақтандыру, қайта сақтандыру, ортақ сақтандыру (бірлескен қайта сақтандыру) шарты (шарттары) бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзіндік ұстап қалуының мөлшері";

      46-тармақта:

      бірінші және екінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:

      "46. Сақтандыру, қайта сақтандыру, ортақ сақтандыру (бірлескен қайта сақтандыру) шарты (шарттары) бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзіндік ұстап қалуының мөлшерін актуарий сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының директорлар кеңесі бекіткен қайта сақтандыру саясатына сәйкес есептейді.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасау және оған (міндеттемелер көлемі бөлігінде) өзгерістер енгізу күні жеке сақтандыру шарты бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өзіндік ұстап қалуының ең жоғары мөлшері сақтандыру (қайта сақтандыруға кіретін) шарттары бойынша:

      төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативінің мәні осы қаулыда белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативінің ең төмен мәнінен 0,2 тармаққа артқан деңгейден төмен емес болған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының нақты төлем қабілеттілігі маржасының мөлшеріне қатысты 100 (жүз) пайыздан аспайды, бірақ 25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңгеден көп емес;

      төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативінің мәні осы қаулыда белгіленген төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативінің ең төмен мәнінен 0,2 тармаққа артқан деңгейден төмен болған кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының нақты төлем қабілеттілігі маржасының мөлшеріне қатысты 80 (сексен) пайыздан аспайды, бірақ 25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңгеден көп емес.";

      төртінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ортақ сақтандыру (бірлескен қайта сақтандыру) кезінде осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген есептеу әрбір сақтандырушының (қайта сақтандырушының) сақтандыру сомасы үлесіне қарай жүзеге асырылады.";

      47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "47. Күтілмеген тәуекелдер резерві (бұдан әрі - КТР) - сақтандыру төлемдерінің және сақтандыру шығындарын реттеу бойынша шығыстардың орнын толтыру үшін Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу әдiстемесiне және олардың құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес есептелетін еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві (бұдан әрі - ЕСР) жеткіліксіз болған кезде ықтимал болашақ тәуекелдер бойынша қалыптастырылатын резерв.";

      64-тармағының төртінші бөлігінің алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "А - Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен бекітілген Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де орындалуы міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы мен есептеу әдістемелеріне, белгілі бір күнге шекті банк капиталының мөлшеріне және Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттеріне сәйкес салымдардың кредиттік тәуекелінің дәрежесі бойынша мөлшерленген сақтандыру тобы қатысушысының активтері, шартты және ықтимал міндеттемелерінің сомасы.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесінде, нысандарында, табыс ету мерзімдерінде:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Сақтандыру топтары Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін орындау туралы есебінің нысанын, сондай-ақ Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысымен бекітілген Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де орындалуы міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы мен есептеу әдістемелері, белгілі бір күнге шекті банк капиталының мөлшеріне және Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттеріне 5-қосымшаға сәйкес Салымдардың кредиттiк тәуекел дәрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне және 6-қосымшаға сәйкес Банктің кредиттік тәуекел дәрежесі бойынша мөлшерленген шартты және ықтимал міндеттемелерінің кестесіне сәйкес уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен төлем қабілеттілігі маржасының (меншікті капиталдың) жеткіліктілігі нормативін (коэффициентін) есептеу белгіленбеген сақтандыру тобының қатысушылары бойынша төлем қабілеттілігі маржасының (меншікті капиталының) ең төмен мөлшерін есептеуді ұсынады.";

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Егер есепті беру мерзімі демалыс (мереке) күндеріне түссе, онда содан кейінгі жұмыс күні есепті ұсыну күні болып саналады.

      Уәкілетті органның нысан ішіндегі және нысанаралық бақылау қателерін айқындауы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына және (немесе) сақтандыру тобының бас ұйымына қателерді жою үшін есептілікті қайтаруға негіз болып табылады.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Күтілмеген тәуекелдер резервін есептеу туралы есеп осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру тобының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін орындау туралы есеп осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының және сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларында:

      5, 6 және 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы күн сайын әрбір бағалы қағаз, эмитент, қайта сақтандыру ұйымы, екінші деңгейдегі банк сондай-ақ "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – қор биржасы) бағалы қағаздар санаты бойынша рейтингтік бағаларының мониторингін жүзеге асырады. Есептеулерді жүзеге асырған және есептерді табыс еткен кезде есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша қор биржасының бағалы қағаздарының рейтингтік бағасы мен санаты қолданылады.

      6. Уәкілетті орган қателері, түзетулері бар және өшіріліп тазартылған есептерді қабылдамайды және қайтарып беруге тиіс.

      7. Уәкілетті органға табыс етілген есептерден қателер анықталған жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру тобының бас ұйымы көрсетілген кезектілікпен мынадай іс-шараларды жүзеге асыру жолымен қатені түзетуді қамтамасыз етеді:

      бұрын табыс етілген дәйексіз (толық емес) есептерді ретроспективті түзетуді жүзеге асыру жолымен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру тобының есепке алу жүйелерінде анықталған қателерді қате анықталған күннен бастап 12 (он екі) айдан ерте емес кезеңде түзетеді;

      бұрын табыс етілген дәйексіз (толық емес) есептерден анықталған қателердің сипаттамасын көрсете отырып, уәкілетті органға жазбаша хабарлама жібереді;

      уәкілетті органға бұрын табыс етілген есептерден анықталған қателерді уәкілетті органға кезекті есепті күні есептерді табыс еткен кезде оларды ескереді.

      Қағидалардың мақсаттары үшін пруденциялық нормативтердің және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің орындалуы туралы мәліметтердің бұрмалауына уәкілетті органға бұрын табыс етілген дәйексіз (толық емес) есептерден қателер анықталған нәтижесінде пруденциялық нормативтердің бұзылуына және (немесе) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16944 болып тіркелген "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды белгілеу, сондай-ақ Ерте ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидаларын және Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру тобының) қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды айқындау әдістемесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 75 қаулысында көрсетілген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру тобының қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін фақторлардың анықталуына әкеп соққан есептер дәйексіз және (немесе) толық емес есептер болып танылады.

      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру тобының бас ұйымы қателер анықталған күннен бастап 12 (он екі) айдан ерте емес кезеңдегі дәйексіз (толық емес) есептерді ауыстыруды жүзеге асырады.";

      көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесінде:

      1-тармақтың 3) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "банктер Қазақстан Республикасының резиденті емес-бас банкінде Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттері-еншiлес банктер болып табылса;";

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары уәкілетті орган немесе бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларды тіркеген елдің уәкілетті органы берген брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті немесе инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға лицензиялары бар бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметтерін пайдалана отырып, осы Тізбеде және Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарда көрсетілген заңды тұлғалардың қаржы құралдарын (Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдарды қоспағанда) сатып алады.".

      2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

      3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

      4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және

      3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Ұлттық Банк Төрағасы Д. Ақышев

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Ұлттық экономика министрлігінің

      Статистика комитеті

      __________________

      2018 жылғы ____ ____________

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 31 қаңтардағы
№ 12 қаулысына
1-қосымша
  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының және сақтандыру
топтарының пруденциялық
нормативтердің орындалуы
туралы есептілігінің тізбесіне,
нысандарына, табыс ету
мерзімдеріне
1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___" __________ жағдай бойынша

      Индекс: 1-PN_M

      Кезеңділігі: ай сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей.

  Нысан

__________________________________________________________ (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы) 1-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы мәліметтер

Нормативтің атауы

Көрсеткіштің мәні

1

2

3

1

Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі (1.1/1.2)


1.1

Нақты төлем қабілеттілігінің маржасы (1.3 + 1.4 немесе 1.8 ең төмен шама) (мың теңгемен)


1.2

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("400") (мың теңгемен)


1.3

Нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеудің аралық қорытындысы ("100") (мың теңгемен)


1.4

Нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеуге енгізілетін сома ("200") (мың теңгемен)


1.5

Сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, активтердің жиынтығы ("12000") (мың теңгемен)


1.6

Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері ("13000") (мың теңгемен)


1.7

Сақтандыру резервтерінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер ("14000") (мың теңгемен)


1.8

Активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып есептелген, төлем қабілеттілігінің нақты маржасы (1.5 - 1.6 - 1.7)


2

Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-1) бағалы қағаздарға (кері РЕПО операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 20 (жиырма) пайыздан көп емес


3

Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 2) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте және банктің үлестес тұлғаларында (НД1-2) бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 15 (он бес) пайызыдан көп емес


4

Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 3) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте және банктің үлестес тұлғаларында (НД1-3) бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес


5

Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларында (НД2) бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларын ескере отырып) және ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)


6

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің қатысуымен жасалатын, күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге (қор биржасының сауда жүйесінде) (НД3) жасалған "кері РЕПО" мәмілелері - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерін және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 30 (отыз) пайыздан көп емес (пайызбен)


7

Тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттерге күнтізбелік 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімге жиынтық орналастыру (НД4) - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)


8

"Өмірді сақтандыру" саласында қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына берілген қарыздардың жиынтық мөлшері (НД5) - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)


9

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларды ескере отырып) жиынтық орналастыру (НД6) - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)


10

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымының бағалы қағаздарына ("кері РЕПО" операцияларды ескере отырып) жиынтық орналастыру (НД7) - осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)


11

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 12) және 13) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) пайларға инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД8) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)


12

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, ашық және интервалды инвестициялық пай қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД8) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес (пайызбен)


13

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД9) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)


14

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 15) және 16) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдарына инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД10) - Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)


15

Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін орындау туралы ақпарат (иә/жоқ)


2-кесте. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін ұлғайту сомасы

  (мың теңгемен)

Қайта сақтандыру ұйымының атауы

Халықаралық немесе ұлттық шәкiл бойынша қайта сақтандырушының рейтингтiк бағасы (төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі)

Қолданыстағы қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандыруға берiлген (берiлетін) міндеттемелер көлемі, барлығы (мың теңгемен)

Қолданыстағы қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандыруға берiлген (берiлетін) міндеттемелер көлемінің пайызы

Төлем қабiлеттiлiгi маржасының ең төмен мөлшерiнiң ұлғаю сомасы (мың теңгемен) (3-баған x 4-баған)

1

2

3

4

5

"Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау туралы" 2014 жылғы 14 қазандағы Қазақстан Республикасының Заңымен ратифицикацияланған Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа (бұдан әрі - ЕАЭО туралы шарт) қатысушы елдердің қайта сақтандырушыларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденттері емес - қайта сақтандырушылармен жасалған қайта сақтандыру шарттары

1-топ

"АА-" немесе жоғары


0%2-топ

"А+" пен "А-" аралығы


0%3-топ

"ВВВ+" пен "ВВВ-"- аралығы


0,2%4-топ

"ВВ+" пен "ВВ-" аралығы


0,75%5-топ

"В+" пен "В-" аралығы


3,8%6-топ

"В-"-тен төмен немесе жоқ


22%


Қазақстан Республикасының резиденттері - қайта сақтандырушылармен жасалған қайта сақтандыру шарттары

7-топ

"В" немесе одан жоғары; "kzВВ" немесе одан жоғары


0%8-топ

"В-", "kzBB-", "kzB+"


0,2%9-топ

> 1,75


0,05%10-топ

> 1,5


0,1%11-топ

> 1,25


0,2%12-топ

> 1,1


0,5%13-топ

>= 1,0


3,8%14-топ

< 1,0


5%


ЕАЭО туралы шартқа қатысушы елдердің қайта сақтандырушыларымен жасалған қайта сақтандыру шарттары

15-топ

"ВВВ+" пен "ВВВ-" аралығы


0%16-топ

"ВB+" пен "ВB-" аралығы


0,2%17-топ

"В+" пен "В-" аралығы


0,5%18-топ

"В-"-тен төмен немесе жоқ


22%Жиынтығы:

ххх


ххх


Нормативтердің 9-тармағы екінші бөлігінің талаптарын ескере отырып жиынтығы

ххх


ххх


3-кесте. "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және қайта сақтандыруды қызметінің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу "Сыйлықақылар әдісін" пайдалана отырып төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Жол коды

1

2

3

Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, барлығы (осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 12- тармағының 1), 2), 3) тармақшыларына сәйкес)

1110


Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу шығыстарының сомасы

1120


Алдыңғы қаржы жылындағы корпоративтік табыс салығының сомасы

1130


Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған түзетілген сақтандыру сыйлықақылары ("1110" - "1120" - "1130")

1100


Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, барлығы (осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 12- тармағының 1), 2), 3) тармақшыларына сәйкес)

1210


Алдыңғы қаржы жылындағы түзетілген жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары ("1210" - "1120" - "1130")

1200


Сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған жиынтық сақтандыру сыйлықақылары немесе одан әрі есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген сыйлықақылар (егер "1100" ≥ "1200" болса, онда "1100"; егер "1100" < "1200" болса, онда "1200")

1010


А аралық қорытындысы:
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер "1010" > 1 500 000 болса, онда (1 500 000 х 0,18 + ("1010" - 1 500 000) х 0,16); егер "1010" < 1 500 000 болса, онда "1010" х 0,18)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер "1010" > 3 500 000 болса, онда (3 500 000 х 0,18 + ("1010" - 3 500 000) х 0,16); егер "1010" < 3 500 000 болса, онда "1010" х 0,18)

1020


Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері ("1311" + "1312" + "1313")

1310


Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері

1311


Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылдағы, қаржы жылының соңына есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері

1312


Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы жылынының соңына есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері

1313


Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері ("1321" + "1322" + "1323")

1320


Алдыңғы қаржы жылында есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

1321


Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылдағы, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

1322


Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

1323


Түзету коэффициенті (егер "1310" / "1320" > 0,5 болса, онда "1310" / "1320"; егер "1310" / "1320" < 0,5 болса, онда 0,5)

1300


Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("сыйлықақылар әдісімен") ("1020" х "1300")

1000


"Төлемдер әдісін" пайдалана отырып төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Сомасы

1

2

3

Жиынтық сақтандыру төлемдері

Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген (Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 13-тармағы 2) тармақшасының талаптарын ескере отырып) ("2111" + "2112" + "2113"):

2110


алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген

2111


алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 1 (бір) жылдағы, жылдың соңына есептелген

2112


алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 2 (екі) жылдағы, жылдың соңына есептелген

2113


"Сақтандыру қызметі туралы" 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабы 3-тармағының 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген тәуекелдерді сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта) ұйымдары үшін алдыңғы 7 (жеті) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері ("2121" +... + "2127"):

2120


алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген

2121


алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 1 (бір) жылдағы, жылдың соңына есептелген

2122


алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 2 (екі) жылдағы, жылдың соңына есептелген

2123


алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 3 (үш) жылдағы, жылдың соңына есептелген

2124


алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 4 (төрт) жылдағы, жылдың соңына есептелген

2125


алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 5 (бес) жылдағы, жылдың соңына есептелген

2126


алдыңғы қаржы жылынының алдындағы 6 (алты) жылдағы, жылдың соңына есептелген

2127


Алдыңғы қаржы жылының соңындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасы

2210


Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылдағы, қаржы жылының соңындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасы

2310


Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 6 (алты) жылдағы, қаржы жылының соңындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасы (Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген тәуекелдерді сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін)

2320


Одан әрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/3 х ("2110" + "2210" - "2310"))

2030


Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген тәуекелдерді сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін одан әрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/7 х ("2120" + "2210" - "2320")

2031


Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("төлемдер әдісімен"):
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер"2030" > 1 000 000 болса, онда ((1 000 000 х 0,26 + ("2030" - 1 000 000) х 0,23) х"1300"); егер"2030" 1000 000 болса, онда"2030" х 0,26 х"1300")
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер"2030" > 2 500 000 болса, онда ((2 500 000 х 0,26 + ("2030" - 2 500 000) х 0,23) х"1300"); егер"2030" 2 500 000 болса, онда"2030" х 0,26 х"1300")

2000


Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Сомасы

1

2

3

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("1000" немесе "2000", ең жоғары шама)

3000


Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 14-тармағында көрсетілген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша ең төменгі төлем қабілеттілігі маржасын ұлғайту сомасы

3010


Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының түзетілген ең төмен мөлшері ("3000" + "3010")

3100


Алдыңғы қаржы жылындағы төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері

4100


Алдыңғы қаржы жылының соңындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві қайта сақтандырушының үлесін шегергенде

4010


Алдыңғы қаржы жылының басындағы мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві қайта сақтандырушының үлесін шегергенде

4020


Алдыңғы қаржы жылындағы резерв коэффициентіне түзетілген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері (егер "4010" / "4020" ≥ 1 болса, онда "4100", егер "4010" / "4020" < 1 болса, онда "4100"х=("4010 / "4020")

4000


Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері (егер "4000" ≤ "3100" болса, онда "3100", егер "4000" > "3100" болса, онда "4000")

5000


Кепілдік беру қорының ең аз мөлшері

6000


Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері (5000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

7000


Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері ("6000" + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

8000


Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("7000" немесе "8000", ең жоғары шама)

9000


"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Сомасы

1

2

3

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төленген жарғылық капитал

111


Артықшылықты акциялар

112


Алдыңғы кезеңдердің бөлінбеген кірісі

113


Резервтік капитал, Күтілмеген тәуекелдер резерві және Тұрақтандыру резерві

114


Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағанда материалдық емес активтер (жинақталған амортизацияны есептегендегі өзіндік құнының және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінен 10 (он) пайыздан аспайтын мөлшерде)

115


Алдыңғы жылдардың орны толтырылмаған шығыны

116


Есепті кезеңнің орны толтырылмаған шығыны

117


Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестициялар

118


Заңның 32-бабына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымдары не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар тұлға болып табылатын тұлғаларға берілген реттелген қарыздар

119


А аралық жиынтығы ("111" - "112" + "113" + "114" - "115" - "116" - "117" - "118" - "119")

100


Белгіленген өтеу мерзімі бар реттелген борыш

201


Белгіленген өтеу мерзімі жоқ реттелген борыш

202


Артықшылық берілген акциялар

203


Б аралық жиынтығы ("201" + "202" + "203")

211


Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне енгізілетін сома:
егер "211" > 0,5 х ("100" немесе "400", ең төменгі шама), онда 0,5 х ("100" немесе "400", ең төменгі шама);
егер "211" ≤ 0,5 х ("100" немесе "400", ең төменгі шама), онда "211"

200


Нақты төлем қабілеттілігі маржасы ("100" + "200" немесе "15000", ең төменгі шама)

300


Төлем қабілеттілігін маржасының ең төмен мөлшері ("9000")

400


Нақты төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі (300/400)

500


4-кесте. "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу "Өмірді сақтандыру" және "аннуитеттік сақтандыру" сыныптары үшін

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Сомасы

1

2

3

Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары

Тәуекелді капитал теріс мәнді болып табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тәуекелді капитал ("1113" - "1111")

1110


Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1111


Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі

1112


Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша жиынтық сақтандыру сомасы

1113


Қайта сақтандырушының сақтандыру сомасындағы үлесі

1114


Тәуекелді капитал теріс мәнді болып табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылдан бастап 5 (бес) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тәуекелді капитал ("1123" - "1121")

1120


Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1121


Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі

1122


Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша жиынтық сақтандыру сомасы

1123


Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі

1124


Тәуекелді капитал теріс мәнді болып табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандырудың қалған шарттары бойынша жиынтық тәуекелді капитал ("1133" - "1131")

1130


Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1131


Сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі

1132


Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша жиынтық сақтандыру сомасы

1133


Сақтандыру сомасындағы қайта сақтандырушының үлесі

1134


Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша тәуекелді капитал ("1110" + "1120" + "1130")

1140


Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандырушының үлесі шегерілген тәуекелді капитал ("1140" + "1112" - "1114" + "1122" - "1124" + "1132"-"1134")

1150


Түзету коэффициенті (егер "1150" / "1140" > 0,5 болса, онда "1150" / "1140"; егер "1150" / "1140" ≤ 0,5 болса, онда 0,5)

1160


Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("1110" х 0,001 + "1120" х 0,0015 + "1130" х 0,003) х "1160")

1170


Басқа да өмірді сақтандыру шарттары

Зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1210


Өзге сақтандыру шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1211


2018 жылғы 1 қаңтарға дейін есептеу үшін қалыптастырылған сақтандыру резерврерінің сомасы:
("1210" х 0,04 +"1211" х 0,04)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
("1210" х осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 21-тармағында белгіленген пайыздың тиісті мөлшері + "1211" х 0,04)

1220


Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы

1230


Түзету коэффициенті (егер "1230" / ("1210+1211") > 0,85 болса, онда "1230" / ("1210+1211"), егер "1230" / ("1210+1211") ≤ 0,85 болса, онда 0,85)

1240


Басқа да өмірді сақтандыру шарттары бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("1220" х "1240")

1200


Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("1170" + "1200")

1000


"Жазатайым жағдайлардан сақтандыру", "ауырған жағдайдан сақтандыру" және "қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру" сыныптары үшін

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Сомасы

1

2

3

Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, барлығы (осы қаулымен бекітілілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 23-тармағы екінші бөлігінің талаптарын ескере отырып)

3110


Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу шығыстар сомасы

3120


Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру сыйлықақыларына салық салу сомасы

3130


Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған, түзетілген сақтандыру сыйлықақылары ("3110" - "3120" - "3130")

3140


Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, барлығы

3150


Алдыңғы қаржы жылында түзетілген жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары ("3150" - "3120" - "3130")

3160


Сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған жиынтық сақтандыру сыйлықақылары немесе одан әрі есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары (егер "3140" ≥ "3160" болса, онда "3140"; егер "3140" < "3160" болса, онда "3160")

3100


А аралық жиынтығы:
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер "3100" > 1 500 000 болса, онда (1 500 000 х 0,18 + ("3100" - 1 500 000) х 0,16); егер "3100" < 1 500 000 болса, онда "3100" х 0,18) 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер "3100" > 3 500 000 болса, онда (3 500 000 х 0,18 + ("3100" - 3 500 000) х 0,16); егер "3100" < 3 500 000 болса, онда "3100" х 0,18)

3200


Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылында есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері ("3311" + "3312" + "3313")

3310


Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру төлемдері

3311


Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жыл үшін жиынтық сақтандыру төлемдері

3312


Сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегеріле отырып, қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жыл үшін жиынтық сақтандыру төлемдері

3313


Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері ("3321" + "3322" + "3323")

3320


Алдыңғы қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

3321


Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылға, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

3322


Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, қаржы жылының соңына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері

3323


Түзету коэффициенті (егер "3310" / "3320" > 0,5, онда "3310" / "3320"; егер "3310" / "3320" ≤ 0,5 болса, онда 0,5)

3300


Төлем қабілеттілігі маржасының ең аз мөлшері ("сыйлықақылар әдісімен") ("3200" х "3300")

3400


Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық сақтандыру төлемдері ("3511" + "3512" + "3513"):

3510


алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген

3511


алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылға, жылдың соңына есептелген

3512


алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың соңына есептелген

3513


Алдыңғы қаржы жылының соңына мәлімделген, бірақ реттелмеген резерв сомасы

3520


Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, жылдың соңына мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві сомасы

3530


Одан әрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру төлемдері (1/3 х ("3510" + "3520" - "3530"))

3500


Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("төлемдер әдісімен"):
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер "3500" > 1 000 000 болса, онда ((1 000 000х 0,26 + ("3500" -1 000 000) х 0,23) х "3300"); егер "3500" < 1 000 000 болса, онда "3500" х 0,26 х "3300"
2018 жылдың 1 қаңтардан бастап:
(егер "3500" > 2 500 000 болса, онда ((2 500 000х 0,26 + ("3500" - 2 500 000) х 0,23) х "3300"); егер "3500" < 2 500 000 болса, онда "3500" х 0,26 х "3300"

3600


Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("3400" немесе "3600", ең жоғары шама)

3000


Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Сомасы

Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("1000" + "2000" + "3000")

4000


Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері

5000


Төлем қабілеттілігі маржасының есептелген ең төмен мөлшері (4000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

6000


Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері (5000 + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сәйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі)

7000


Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("6000" немесе "7000", ең жоғары шама)

8000


"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Сомасы

1

2

3

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төленген жарғылық капитал

111


Артықшылықты акциялар

112


Алдыңғы кезеңдердегі бөлінбеген кіріс

113


Резервтік капитал, Күтілмеген тәуекелдер резерві және Тұрақтандыру резерві

114


Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағандағы материалдық емес активтер (жинақталған амортизациясы ескерілген өзіндік құны және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің 10 (он) пайызынан аспайтын мөлшерде)

115


Алдыңғы жылдардағы орны толтырылмаған шығын

116


Есепті кезеңдегі орны толтырылмаған шығын

117


Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына инвестициялар

118


Заңның 32-бабына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымы не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қомақты қатысуы бар тұлғалар болып табылатын тұлғаларға берілген реттелген қарыздар

119


А аралық жиынтығы ("111" - "112" + "113" + "114" - "115" - "116"- "117" - "118" - "119")

100


Өтеу мерзімі белгіленген реттелген борыш

201


Өтеу мерзімі тіркелмеген реттелген борыш

202


Артықшылық берілген акциялар

203


Б аралық жиынтығы ("201" + "202" + "203")

211


Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне енгізілетін сома:
егер "211" > 0,5 х ("100" немесе "400", ең төменгі шама), онда 0,5 х ("100" немесе "400", ең төменгі шама);
егер "211" ≤0,5 х ("100" немесе "400", ең төменгі шама), онда "211")

200


Нақты төлем қабілеттілігі маржасы ("100" + "200" немесе "15000", ең төменгі шама)

300


Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері ("8000")

400


Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі (300/400)

500


5-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептеу

      2019 жылғы 1 шілдеге дейін:

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Баланс бойынша сомасы

Ескерілетін көлем

Есептелетін сома

1

2

3

4

5

6

1

Ақша - барлығы ("11111" +... + "11116"), оның ішінде:

11110


100%


1.1

қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша

11111


100%


1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі жолдағы ақша

11112


100%


1.3

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша

11113


100%


1.4

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі картшоттардағы ақша

11114


100%


1.5

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11115


100%


1.6

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11116


100%


2

Салымдар - барлығы ("11121" +... + "11122"), оның ішінде:

11120


X


2.1

мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар: күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар болғанда;
Қазақстан Республикасының резиденттері емес - бас банктерi күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттері-еншiлес банктер болып табылады

11121


100%


2.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "В"-дан "В+"-қа дейінгі ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингілiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар

11122


75%


3

Күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, жүз пайыз акциялары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кісіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар

11130


100%


4

Күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін борыштық бағалы қағаздар

11140


100%


5

Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары - барлығы ("11151" +... + "11157"), оның ішінде:

11150


X


5.1

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердiң акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11151


100%


5.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, осы Кестенің 5.1-жолында көрсетілген акцияларды қоспағанда, Қазақстан қор биржасы индексінің өкілдік тізіміндегі эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11152


100%


5.3

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "В"-дан "В+"-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердiң акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11153


75%


5.4

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарға (бұдан әрі – № 54 Талаптар) сәйкес шығарылған акциялар және осы Кестенің 5.1, 5.2 және 5.3-жолдарын қоспағанда осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11154


50%


5.5

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11155


100%


5.6

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "В"-дан "В+"-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11156


75%


5.7

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) осы Кестенің 5.5 және 5.6-жолдарында көрсетілген борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, № 54 Талаптарға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар

11157


50%


6

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының акциялары

11160


100%


7

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкiлi бойынша "ВВВ-" төмен емес тәуелсіз рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

11170


100%


8

Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар барлығы ("11181" + "11182"), оның ішінде:

11180


X


8.1

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11181


100%


8.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар борыштық бағалы қағаздар

11182


100%


9

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

11190


100%


10

Лондондық бағалы металдар нарығының қауымдастығы (London Bullion Market Association) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London Good Delivery") стандарты ретінде белгіленген тазартылған бағалы металдары мен металды депозиттері, оның ішінде Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА" төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес - банктердегі тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттер

11200


100%


11

Пайлар - барлығы ("11211" + ... + "11213"), оның ішінде:

11210


X


11.1

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін пайлар

11211


100%


11.2

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 13) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін пайлар

11212


75%


11.3

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, ашық және интервалды инвестициялық пай қорының пайлары

11213


50%


12

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 15) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдары

11220


100%


13

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 16) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдары

11230


100%


14

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына негізгі борыш сомасынан 100% (жүз) пайыз көлемінде қарыздар

11240


100%


15

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жоғары өтімді активтері сомасынан 5 (бес) пайыздан аспайтын сомадағы жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар

11250


100%


16

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз ету (жинақталған амортизацияны ескергендегі өзіндік құнның және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жоғары өтімді активтері сомасынан 10 (он) пайыз аспайтын мөлшерде)

11260


100%


17

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасынан 10 (он) пайыздан аспайтын сомадағы сақтандыру сыйлықақылары -(күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде)

12100


100%


18

Сапасы және өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, активтер жиынтығы - А - ("11110" + "11120" + "11130" +... + "11200" + "11210" + "11220" + "11230"+ …+ "12100")

12000

X

X


19

Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері - СР

13000


X


20

Сақтандыру резервтері сомасын қоспағанда, міндеттемелер

14000
21

Активтерді сапасы және өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып есептелген нақты төлем қабілеттілігі маржасы ("12000" - "13000" - "14000")

15000

X

X


22

Қайта сақтандыру активтерін шегергенде, активтер сомасы

16000


X


      2019 жылғы 1 шілдеден бастап 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін:

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Баланс бойынша сомасы

Ескерілетін көлем

Есептелетін сома

1

2

3

4

5

6

1

Ақша - барлығы ("11111" +... + "11114"), оның ішінде:

11110


100%


1.1

қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша

11111


100%


1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі жолдағы ақша

11112


100%


1.3

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша

11113


100%


1.4

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі картшоттардағы ақша

11114


100%


1.5

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11115


100%


1.6

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11116


100%


2

Салымдар - барлығы ("11121" +... + "11123"), оның ішінде:

11120


X


2.1

мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар: күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар болғанда;
Қазақстан Республикасының резиденттері емес - бас банктерi күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттері-еншiлес банктер болып табылады

11121


100%


2.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "В"-дан "В+"-қа дейінгі ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингілiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар

11122


75%


3

Күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, жүз пайыз акциялары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кісіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар

11130


100%


4

Күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін борыштық бағалы қағаздар

11140


100%


5

Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары - барлығы ("11151" +... + "11158"), оның ішінде:

11150


X


5.1

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердiң акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11151


100%


5.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, осы Кестенің 5.1-жолында көрсетілген акцияларды қоспағанда, Қазақстан қор биржасы индексінің өкілдік тізіміндегі эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11152


100%


5.3

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "В"-дан "В+"-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердiң акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11153


75%


5.4

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, № 54 талаптарға сәйкес шығарылған акциялар және осы Кестенің 5.1, 5.2 және 5.3-жолдарын қоспағанда осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11154


50%


5.5

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11155


100%


5.6

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "В"-дан "В+"-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11156


75%


5.7

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) осы Кестенің 5.5 және 5.6-жолдарында көрсетілген борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, № 54 талаптарға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар

11157


50%


6

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының акциялары

11160


100%


7

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкiлi бойынша "ВВВ-" төмен емес тәуелсіз рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

11170


100%


8

Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар барлығы ("11181" + "11182"), оның ішінде:

11180


X


8.1

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11181


100%


8.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар борыштық бағалы қағаздар

11182


100%


9

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

11190


100%


10

Лондондық бағалы металдар нарығының қауымдастығы (London Bullion Market Association) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London Good Delivery") стандарты ретінде белгіленген тазартылған бағалы металдары мен металды депозиттері, оның ішінде Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА" төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес - банктердегі тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттер

11200


100%


11

Пайлар - барлығы ("11211" + ... + "11213"), оның ішінде:

11210


X


11.1

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін пайлар

11211


100%


11.2

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 13) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін пайлар

11212


75%


11.3

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, ашық және интервалды инвестициялық пай қорының пайлары

11213


50%


12

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 15) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдары

11220


100%


13

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 16) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдары

11230


100%


14

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына негізгі борыш сомасынан 100% (жүз) пайыз көлемінде қарыздар

11240


100%


15

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз ету (жинақталған амортизацияны ескергендегі өзіндік құнның және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жоғары өтімді активтері сомасынан 10 (он) пайыз аспайтын мөлшерде)

11260


100%


16

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасынан 10 (он) пайыздан аспайтын сомадағы сақтандыру сыйлықақылары -(күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде)

12100


100%


17

Сапасы және өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, активтер жиынтығы - А - ("11110" + "11120" + "11130" +... + "11200" + "11210" + "11220" + "11230"+ …+ "12100")

12000

X

X


18

Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері - СР

13000


X


19

Сақтандыру резервтері сомасын қоспағанда, міндеттемелер

14000
20

Активтерді сапасы және өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып есептелген нақты төлем қабілеттілігі маржасы ("12000" - "13000" - "14000")

15000

X

X


21

Қайта сақтандыру активтерін шегергенде, активтер сомасы

16000


X


      2022 жылғы 1 қаңтардан кейін:

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Жол коды

Баланс бойынша сомасы

Ескерілетін көлемі

Есептеуге сома

1

2

3

4

5

6

1

Ақша - барлығы ("11111" +... + "11116"), оның ішінде:

11110


100%


1.1

қайта сақтандыру активтерін шегергенде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша

11111


100%


1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі жолдағы ақша

11112


100%


1.3

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша

11113


100%


1.4

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі картшоттардағы ақша

11114


100%


1.5

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11115


100%


1.6

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

11116


100%


2

Салымдар - барлығы ("11121" +... + "11123"), оның ішінде:

11120


X


2.1

мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар:
күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкілі бойынша "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының резиденттері емес-бас банктер күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттері-еншiлес банктер болып табылады

11121


100%


2.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "В"-дан "В+"-қа дейінгі ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар

11122


75%


3

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, жүз пайыз акциялары Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар

11130


100%


4

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін борыштық бағалы қағаздар

11140


100%


5

қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары - барлығы ("11151" +... + "11157"), оның ішінде:

11150


X


5.1

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердiң акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11151


100%


5.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, осы Кестенің 5.1-жолында көрсетілген акцияларды қоспағанда, Қазақстан қор биржасы индексінің өкілдік тізіміндегі эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11152


100%


5.3

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "В"-дан "В+"-қа дейінгі ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердiң акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11153


75%


5.4

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, № 54 Талаптарға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған акциялар және осы Кестенің 5.1, 5.2 және 5.3-жолдарында көрсетілген акцияларды қоспағанда, осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11154


50%


5.5

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11155


100%


5.6

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "В"-дан "В+"-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар

11156


75%


5.7

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) осы Кестенің 5.5 және 5.6-жолдарында көрсетілген борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, № 54 Талаптарға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар

11157


50%


6

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының акциялары

11160


100%


7

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкiлi бойынша "ВВВ-" төмен емес тәуелсіз рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар

11170


100%


8

Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар барлығы ("11181" + "11182"), оның ішінде:

11180


X


8.1

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары

11181


100%


8.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар борыштық бағалы қағаздар

11182


100%


9

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары

11190


100%


10

Лондондық бағалы металдар нарығының қауымдастығы (London Bullion Market Association) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London Good Delivery") стандарты ретінде белгіленген, оның ішінде Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "АА" төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының резиденті емес-банктердегі тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттер

11200


100%


11

Пайлар - барлығы ("11211" + ... + "11213"), оның ішінде:

11210


X


11.1

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін пайлар

11211


100%


11.2

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 13) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін пайлар

11212


75%


11.3

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, ашық және интервалды инвестициялық пай қорының пайлары

11213


50%


12

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 15) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдары

11220


100%


13

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 16) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдары

11230


100%


14

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына негізгі борыш сомасынан 100% (жүз) пайыз көлемінде қарыздар

11240


100%


15

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасынан 10 (он) пайыздан аспайтын сомадағы сақтандыру сыйлықақылары -(күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде)

12100


100%


16

Сапасы және өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, активтер жиынтығы - А - ("11110" + "11120" + "11130" +... + "11200" + "11210" + "11220" + "11230"+ …+ "12100")

12000

X

X


17

Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері - СР

13000


X


18

Сақтандыру резервтері сомасын қоспағанда, міндеттемелер

14000
19

Активтерді сапасы және өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып есептелген нақты төлем қабілеттілігі маржасы ("12000" - "13000" - "14000")

15000

X

X


20

Қайта сақтандыру активтерін шегергенде, активтер сомасы

16000


X


Активтерді әртараптандыру нормативтерін есептеу

      Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-1) бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 20 (жиырма) пайыздан көп емес

  (мың теңгемен)

Эмитент атауы

Эмитент санаты/рейтингі

Баланс бойынша сомасы

Активтер сомасының пайызы

1

2

3

4

5

1.

Екінші деңгейдегі банк
1.1.

екінші деңгейдегі банктің атауы
1.1.1.

акциялары
1.1.2.

борыштық бағалы қағаздары
1.1.3.

банктегі салымдары
1.1.4.

банктегі ақшасы
1.1.5.

"керi РЕПО" операциялары
2.

Банктің үлестес тұлғалары
2.1.

банктің үлестес тұлғасының атауы
2.1.1.

акциялары
2.1.2

борыштық бағалы қағаздары
2.1.3.

салымдары
2.1.4.

ақшасы
2.1.5.

"керi РЕПО" операциялары
...

………….
n.

………….

Барлығы (1 – n жолдар сомасы)
      Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 2) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-2) бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға жиынтық орналастыру (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 15 (он бес) пайыздан көп емес

  (мың теңгемен)

Эмитент атауы

Эмитент санаты/рейтингі

Баланс бойынша сомасы

Активтер сомасының пайызы

1

2

3

4

5

1.

Екінші деңгейдегі банк
1.1.

екінші деңгейдегі банктің атауы
1.1.1.

акциялары
1.1.2.

борыштық бағалы қағаздары
1.1.3.

банктегі салымдары
1.1.4.

банктегі ақшасы
1.1.5.

"керi РЕПО" операциялары
2.

Банктің үлестес тұлғалары
2.1.

банктің үлестес тұлғасының атауы
2.1.1.

акциялары
2.1.2

борыштық бағалы қағаздары
2.1.3.

салымдары
2.1.4.

ақшасы
2.1.5.

"керi РЕПО" операциялары
...

………….
n.

………….

Барлығы (1 – n жолдар сомасы)
      Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 42-тармағы 3) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте және осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-3) бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

  (мың теңгемен)

Эмитент атауы

Эмитент санаты/рейтингі

Баланс бойынша сомасы

Активтер сомасының пайызы

1

2

3

4

5

1.

Екінші деңгейдегі банк
1.1.

екінші деңгейдегі банктің атауы
1.1.1.

акциялары
1.1.2.

борыштық бағалы қағаздары
1.1.3.

банктегі салымдары
1.1.4.

банктегі ақшасы
1.1.5.

"керi РЕПО" операциялары
2.

Банктің үлестес тұлғалары
2.1.

банктің үлестес тұлғасының атауы
2.1.1.

акциялары
2.1.2

борыштық бағалы қағаздары
2.1.3.

салымдары
2.1.4.

ақшасы
2.1.5.

"керi РЕПО" операциялары
...

………….
n.

………….

Барлығы (1 – n жолдар сомасы)
      Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада және осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларына (НД2) бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларын ескере отырып) және ақшаға (күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде) жиынтық орналастыру – осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

  (мың теңгемен)

Эмитент атауы

Эмитент санаты

Баланс бойынша сомасы

Активтер сомасының пайызы

1

2

3

4

5

1

Заңды тұлға
1

Заңды тұлғаның атауы
1.1

акциялары
1.2

борыштық бағалы қағаздары
1.3

"керi РЕПО" операциялары
1.4

ақшасы
2

Үлестес тұлғаның атауы
2.1

акциялары
2.2

борыштық бағалы қағаздары
2.3

"керi РЕПО" операциялары
2.4

ақшасы
…………….
n

…………….

Барлығы (1 – n жолдар сомасы)
      Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің қатысуымен жасалатын "кері РЕПО" мәмілелері күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге (қор биржасының сауда жүйесінде) және автоматты тәсілмен ғана жасалады (НД3) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 30 (отыз) пайыздан көп емес

  (мың теңгемен)

Операция мәні

РЕПО операциясының мерзімі (күндермен)

Баланс бойынша сомасы

Активтер сомасының пайызы

1

2

3

4

5

1

"Керi РЕПО" операциялары
1.1

1.2

1.3

n

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Баланс бойынша сомасы

Активтер сомасының пайызы

1

2

3

4

1

Тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттерге 12 (он екі) айдан көп емес мерзімге жиынтық орналастыру (НД4) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес2

Қызметін "өмірді сақтандыру" саласында жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына берілген қарыздардың жиынтық мөлшері - (НД5) осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес3

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздарға ("кері РЕПО" операцияларды ескере отырып) жиынтық орналастыру (НД6) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес4

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымының бағалы қағаздарына ("кері РЕПО" операцияларды ескере отырып) жиынтық орналастыру (НД7) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес5

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 12) және 13) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін пайларға инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД8) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес6

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, ашық және интервалды инвестициялық пай қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД8-1) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес7

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық мөлшері (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) (НД9) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес8

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 15) және 16) тармақшаларының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдарына инвестициялардың жиынтық мөлшері (НД10) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 34-тармағына сәйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес6-кесте. Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін есептеу

  (мың теңгемен)

Көрсеткіш атауы

Баланс бойынша сомасы

Ескерілетін көлемі

Есептеуге сома

1

Ақша – барлығы, оның ішінде:


100%


1.1

қайта сақтандыру активтерін шегергенде, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша
1.2

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі және орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымының шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы


100%


1.3

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымының шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы


100%


2

Салымдар - барлығы, оның ішінде:


X


2.1

мынадай талаптардың бiрiне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар:
күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "ВВ-" төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар болғанда;
Қазақстан Республикасының резиденттері емес-бас банктерi күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып) Standard & Poor's агенттiгiнiң "А-" төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттері-еншiлес банктер болып табылады


100%


2.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкiлi бойынша "В"-дан "В+"-қа дейінгі ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар (негiзгi борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


75%


3

Күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған (оның ішінде басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес эмиссияланған) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, жеке тұлғалардың кәсіпкерлік қызметке байланысты емес ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар


100%


4

Күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


100%


5

Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары, оның ішінде:


X


5.1

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердiң акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары


100%


5.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, осы Кестенің 5.1-жолында көрсетілген акцияларды қоспағанда, Қазақстан қор биржасы индексінің өкілдік тізіміндегі эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары


100%


5.3

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "В"-дан "В+"-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар эмитенттердiң акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары


75%


5.4

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған, № 54 талаптарға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген акциялар және осы Кестенің 5.1, 5.2 және 5.3-жолдарында көрсетілген акцияларды қоспағанда, осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозитарлық қолхаттар


50%


5.5

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzBB" төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


100%


5.6

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "В"-дан "В+"-қа дейінгі халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & Poor's ұлттық шәкiлi бойынша "kzB+"-тан "kzBВ-"-қа дейін рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттіктердің бірінің ұлттық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар (эмитентінде бар) Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


75%


5.7

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, осы Кестенің 5.5 және 5.6-жолдарында көрсетілген борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, № 54 талаптарға сәйкес қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


50%


6

Күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң халықаралық шәкілі бойынша "ВВВ-" төмен емес тәуелсіз рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттірдің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар


100%


7

Шетелдік ұйымдар шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:


100%


7.1

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар эмитенттердің акциялары және осы акциялар базалық активтерi болып табылатын депозитарлық қолхаттары


100%


7.2

күмәндi борыштар бойынша резервтi шегергенде, Standard & Poor's агенттiгiнiң "ВВВ-" төмен емес халықаралық рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар борыштық бағалы қағаздар (негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып)


100%


8

Күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 39-тармағында тізбесі айқындалған халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары


100%


9

Лондондық бағалы металдар нарығының қауымдастығы (London Bullion Market Association) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келетін және осы қауымдастықтың құжаттарында "Лондондық сапалы жеткізілім" ("London Good Delivery") стандарты ретінде белгіленген, оның ішінде Standard & Poor's агенттігінің "АА" төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденті - банктердегі тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттер


100%


10

Пайлар - барлығы, оның ішінде:


X


10.1

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 12) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін пайлар


100%


10.2

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 13) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін пайлар


75%


10.3

күмәнді борыштар бойынша резервті шегергенде, ашық және интервалды инвестициялық пай қорының пайлары


50%


11

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 15) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдары


100%


12

Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 38-тармағы 16) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдары


100%


13

Өтімділігі жоғары активтердің жиынтығы - ӨЖА
14

Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері - СР
15

Өтімділігі жоғары активтер жеткіліктілігінің нормативі
      Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ____________________________________________________________________ _________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                                    (қолы)

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ____________________________________________________________________ ___________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                                    (қолы)

      Орындаушы

      ______________________________________________ __________________ _______________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты(ол бар болса))                              (қолы)

      Телефон: ______________

      Есепке қол қойылған күні 20__жылғы _____ ___________

      Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы

      нысанға қосымшада келтірілген

  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымының пруденциялық нормативтерді
  орындауы туралы есептің
  нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған "Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

      4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен және пайызбен (үтірден кейін екі белгіге дейін) белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы мәліметтерді толтыру бойынша түсіндірме

      6. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы мәліметтердің 1-жолында төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің мәні көрсетіледі.

      7. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы мәліметтердің 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 және 1.8-жолдарында төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін есептеу мәндері көрсетіледі.

      8. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы мәліметтердің 15-жолында өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің орындалу туралы ақпарат көрсетіледі ("иә" немесе "жоқ"). Өтімділігі жоғары активтер жеткіліктілігінің нормативі кемінде 1 (бірлік) болуы тиіс. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ішінде өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін сақтамаған жағдайда нормативтің мәніне "жоқ" деп қойылады.

3-тарау. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің ұлғаю сомасын толтыру бойынша түсіндірме

      9. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері қолданыстағы қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген (берілетін) міндеттемелер көлемінің сомасына ұлғайған кезде Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch және А.М. Best рейтингтік агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының халықаралық немесе ұлттық шәкілі бойынша бар рейтингтік бағаларынан ең төмен рейтингі пайдаланылады.

      Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің ұлғаю сомасы осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 9-тармағының екінші бөлігіне сәйкес бір жыл ішінде ұлғаяды.

4-тарау. "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы және қайта сақтандыруды қызметтің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері есебін толтыру бойынша түсіндірме

      10. 3-кестенің "Сыйлықақылар әдісін" пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 1000-жолында төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің "сыйлықақылар әдісімен" есептелген мәні көрсетіледі.

      11. 3-кестенің "Төлемдер әдісін" пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2110-жолында "Төлемдер әдісін" пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2111, 2112 және 2113-жолдарының мәндеріне сәйкес алдыңғы 3 (үш) қаржы жылы үшін есептелген сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.

      12. 3-кестенің "Төлемдер әдісін" пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2210, 2310, 2320-жолдарында мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің сомасы көрсетіледі.

      13. 3-кестенің "Төлемдер әдісін" пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2000-жолында төлем қабілеттілігі маржасының "Төлемдер әдісімен" есептелген ең төменгі мәні көрсетіледі.

      14. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 3000-жолында 1000 және 2000-жолдарында көрсетілген мәндердің ең жоғары шамасы көрсетіледі.

      15. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 9000-жолында есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері көрсетіледі.

      16. 3-кестенің "Жалпы сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеудің 500-жолында нақты төлем қабілеттілігі маржасының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің қатынасына (300-жол/400-жол) тең төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің мәні көрсетіледі.

5-тарау. "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері есебін толтыру бойынша түсіндірме

      17. 4-кестенің "Өмірді сақтандыру" және "аннуитеттік сақтандыру" сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 1000-жолында "өмірді сақтандыру" және "аннуитеттік сақтандыру" сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің есептелген мәні көрсетіледі.

      18. 4-кестенің "Жазатайым жағдайлардан сақтандыру", "ауырған жағдайда сақтандыру" және "қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру" сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 3000-жолында сақтандырудың осы сыныптары бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің есептелген мәні көрсетіледі.

      19. 4-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің 8000-жолында төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері көрсетіледі.

      20. 4-кестенің "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 500-жолында нақты төлем қабілеттілігі маржасының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің қатынасына (300-жол/400-жол) тең төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің мәні көрсетіледі.

6-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есепті толтыру бойынша түсіндірме

      21. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептің 12000-жолында осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 30-тармағына сәйкес есептелген сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып активтер сомасы көрсетіледі.

      22. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептің 13000-жолында қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

      23. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың жіктелуін ескере отырып есептің 15000-жолында осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 33-тармағының талаптарына сәйкес келетін активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша жіктелуін ескере отырып, есептелген нақты төлем қабілеттілігінің маржасы көрсетіледі.

7-тарау. Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің есебін толтыру бойынша түсіндірме

      24. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің есебінің 14-жолында қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.

      25. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің есебінің 15-жолында қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтеріне өтімділігі жоғары активтердің қатынасына тең өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік нормативі көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық Банкі Басқармасының
  2019 жылғы 31 қаңтардағы
  № 12 қаулысына
  2-қосымша
  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымдарының және сақтандыру
  топтарының пруденциялық
  нормативтердің орындалуы
  туралы есептілігінің тізбесіне,
  нысандарына, табыс ету
  мерзімдеріне
  2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Күтілмеген тәуекелдер резервін есептеу туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: 2-RNR-Q

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кеш емес.

  Нысан

________________________________________________________ (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Сақтандыру сыныбы

Таза сақтандыру сыйлықақыларының үлесі

Таза сақтандыру төлемдері (Т)

Сақтандыру шығынын реттеу бойынша сақтандырушы шығыстарының сомасы (Ш)

1

2

3

4

5

1

Міндетті сақтандыру
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі
1.7

туристі сақтандыру
1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
2

Ерікті жеке сақтандыру
2.1

өмірді сақтандыру
2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:
2.2.1

"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитет шарттары
2.2.2

"Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары
2.2.3

аннуиттік сақтандырудың өзге де түрлері
2.3

жазатайым оқиғалардан сақтандыру
2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:
2.4.1

шетелге шығатындарды
2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
3

Ерікті мүліктік сақтандыру
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру
3.6

жүктерді сақтандыру
3.7

3.1-3.6-тармақтарын қоспағанда, мүлiктi сақтандыру
3.8

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.9

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.10

су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.11

ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.12

кәсiптік жауапкершiлiкті сақтандыру
3.13

3.8-3.12-тармақтарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
3.14

қарыздарды сақтандыру
3.15

ипотекалық сақтандыру
3.16

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру
3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру
3.18

3.14-3.17-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру
3.19

титулдық сақтандыру
3.20

сот шығыстарын сақтандыру
3.21

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
4

Барлығы
      кестенің жалғасы

Таза қол қойылған сақтандыру сыйлықақылары (ТС)

Қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген ЕСР өзгеруі (

ЕСР)

Қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген шығындар резервінің өзгеруі (

ШР)

КТР

6

7

8

9

      Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ____________________________________________________________________ _________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                              (қолы)

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ____________________________________________________________________ ___________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                              (қолы)

      Орындаушы

      ______________________________________________ __________________ _______________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты(ол бар болса))                              (қолы)

      Есепке қол қойылған күні 20__жылғы _____ ___________

      Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы

      нысанға қосымшада келтірілген.

  Күтілмеген тәуекелдер резервін
  есептеу туралы есеп нысанына
  қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Күтілмеген тәуекелдер резервін есептеу туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған "Күтілмеген тәуекелдер резервін есептеу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан сақтандырудың әрбір сыныбы бойынша толтырылады.

      6. 3-бағанда есепті күні қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша таза сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлеміндегі сақтандыру сыныбы бойынша қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша таза сақтандыру сыйлықақыларының үлесі көрсетіледі.

      7. 4, 5, 6, 7, 8-бағандарда есепті күннің алдындағы соңғы 12 (он екі) айдағы деректер көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық Банкі Басқармасының
  2019 жылғы 31 қаңтардағы
  № 12 қаулысына
  3-қосымша
  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымдарының және сақтандыру
  топтарының пруденциялық
  нормативтердің орындалуы
  туралы есептілігінің тізбесіне,
  нысандарына, табыс ету
  мерзімдеріне
  3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: 3-SR-Y

      Кезеңділігі: жыл сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 10 (оныншы) ақпанына дейін.

  Нысан

__________________________________________________________ (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Сақтандыру сыныбы

К
(1)

К
(2)

К
(3)

К
(i)

К
(М)Sk

ЧЗП

СР1 (өткен қаржы жылындағы тұрақтандыру резерві)

[MISSING IMAGE: , ]
(K -


Есепті күндегі тұрақтандыру резерві

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Міндетті сақтандыру
1.1

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.2

тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
1.3

өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
1.4

жеке нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
1.5

экологиялық сақтандыру
1.6

аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі
1.7

туристі сақтандыру
1.8

қызметi үшiншi тұлғаларға зиян келтiру қаупiмен байланысты объектiлер иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгi
1.9

қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру
1.10

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
2

Ерікті жеке сақтандыру

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1

өмірді сақтандыру

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2

аннуитеттік сақтандыру, оның ішінде:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.1

"Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған зейнетақы аннуитет шарттары

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.2

"Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы" 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасалған аннуитет шарттары

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.3

аннуиттік сақтандырудың өзге де түрлері

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.3

жазатайым оқиғалардан сақтандыру

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4

ауырған жағдайдан сақтандыру, оның ішінде:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4.1

шетелге шығатындарды

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.5

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Ерікті мүліктік сақтандыру
3.1

автомобиль көлігін сақтандыру
3.2

теміржол көлігін сақтандыру
3.3

әуе көлігін сақтандыру
3.4

су көлігін сақтандыру
3.5

ғарыш объектілерін сақтандыру
3.6

жүктерді сақтандыру
3.7

3.1-3.6-тармақтарын қоспағанда, мүлiктi сақтандыру
3.8

автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.9

әуе көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.10

су көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.11

ғарыш объектілері иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру
3.12

кәсiптік жауапкершiлiкті сақтандыру
3.13

3.8-3.12-тармақтарында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру
3.14

қарыздарды сақтандыру
3.15

ипотекалық сақтандыру
3.16

кепілдіктер мен кепілгерліктерді сақтандыру
3.17

басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру
3.18

3.14-3.17-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру
3.19

титулдық сақтандыру
3.20

сот шығыстарын сақтандыру
3.21

сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
4

Барлығы
      Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ____________________________________________________________________ _________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                              (қолы)

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ____________________________________________________________________ ___________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                                    (қолы)

      Орындаушы

      ______________________________________________ __________________ _______________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты(ол бар болса)) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20__жылғы _____ ___________

      Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы

      нысанға қосымшада келтірілген

  Тұрақтандыру резервін
  есептеу туралы есеп
  нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған "Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жыл сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      5. Нысан "жазатайым жағдайлардан сақтандыру", "ауырған жағдайдан сақтандарыру", "өмірді сақтандыру", "аннуитеттік сақтандыру" сыныптарын қоспағанда, сақтандырудың әрбір сыныбы бойынша толтырылады.

      6. 3, 4, 5, 6 және 7-бағандарда і-қаржы жылында қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті кезеңдегі шығындылық коэффициентінің шамасы көрсетіледі.

      7. 8-бағанда қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті кезеңдегі шығындылық коэффициентінің орташа мәні көрсетіледі.

      8. 9-бағанда қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті кезеңде шығындылық коэффициентінің орташа шаршы ауытқуы көрсетіледі.

      9. 10-бағанда соңғы қаржы жылында таза еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.

      10. 11-бағанда өткен есепті күндегі тұрақтандыру резерві көрсетіледі.

      11. 12-бағанда қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті кезеңдегі шығындылық коэффициентінің орташа мәніне азайтылған қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті кезеңдегі шығындылық коэффициенті көрсетіледі.

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық Банкі Басқармасының
  2019 жылғы 31 қаңтардағы
  № 12 қаулысына
  4-қосымша
  Сақтандыру (қайта сақтандыру)
  ұйымдарының және сақтандыру
  топтарының пруденциялық
  нормативтердің орындалуы
  туралы есептілігінің тізбесіне,
  нысандарына, табыс ету
  мерзімдеріне
  4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін орындау туралы есеп Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша

      Индекс: 4-RMIG

      Кезеңділігі: тоқсан сайын

      Ұсынатындар: сақтандыру тобының бас ұйымы

      Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 1 (бірінші) күнінен кеш емес, өткен жылдың төртінші тоқсаны үшін есепті тоқсаннан кейінгі жылдың 1 (бірінші) сәуірінен кеш емес.

  Нысан

_________________________________________________ (сақтандыру тобының атауы)

  (мың теңгемен)

Сақтандыру тобы қатысушыларының атауы

Сомасы

1

2

3

1

Сақтандыру тобының нақты төлем қабілеттілігінің маржасы (1.1 + 1.2 + 1.3 + … + 1.n)


1.1

сақтандыру тобының бас ұйымы


1.2

сақтандыру тобының қатысушысы


1.3

сақтандыру тобының қатысушысы
1.n

сақтандыру тобының қатысушысы


2

Инвестициялар


3

Инвестицияларды шегергенде сақтандыру тобының нақты төлем қабілеттілігінің маржасы (1-2)


4

Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері (4.1 + 4.2 + 4.3 + … + 4.n)


4.1

сақтандыру тобының бас ұйымы


4.2

сақтандыру тобының қатысушысы


4.3

сақтандыру тобының қатысушысы
4.n

сақтандыру тобының қатысушысы


5

Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативі (3 / 4)


      Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ____________________________________________________________________ _________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                              (қолы)

      Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

      ____________________________________________________________________ ___________

      (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))                              (қолы)

      Орындаушы

      ______________________________________________ __________________ _______________

      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты(ол бар болса)) (қолы) (телефон нөмірі)

      Есепке қол қойылған күні 20__жылғы _____ ___________

      Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы

      нысанға қосымшада келтірілген

  Сақтандыру тобының төлем
  қабілеттілігі маржасының
  жеткіліктілік нормативін
  орындау туралы есеп
  нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін орындау туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған "Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін орындау туралы есеп" нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

      2. Нысан "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

      3. Нысанды сақтандыру тобының бас ұйымы тоқсан сайын жасайды.

      4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

      5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

      6. Нысан тоқсан сайын толтырылады.

      7. Нысан осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мәндерінің және оларды есептеу әдістемесінің 59, 60, 61, 62, 63, 64 және 65-тармақтарының талаптарына сәйкес толтырылады.

      8. 3-бағанның 1-жолында сақтандыру тобының нақты төлем қабілеттілігінің маржасы көрсетіледі.

      9. 3-бағанның 4-жолында сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері көрсетіледі.

      10. 3-бағанның 5-жолында сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшеріне инвестицияларды шегергенде сақтандыру тобының нақты төлем қабілеттілігі маржасының қатынасына тең сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативі көрсетіледі.

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.