"Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" 2015 жылғы 26 ақпандағы № 139 және "Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Актінің түрі
Бұйрық
Толықтыру
Өзгерту
Қабылдау күні
11.03.2019
Өзгерту күні
06.03.2019
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР Президентінің 06.08.2014 ж. N 875 Жарлығымен құрылды)

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) "Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 26 ақпандағы № 139 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекет тіркеу тізілімінде № 10685 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылы 10 сәуірде ресми жарияланған):

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларында:

      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "4. Даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу, "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамын (бұдан әрі – Қор) қоспағанда, осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есеп бөлімдерінің құрылымына сәйкес, сондай-ақ осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есеп нысандары мен көрсеткіштер тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      Акциялары (қатысу үлестері) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғаларға қатысты даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептің нысандары мен көрсеткіштер тізбесі ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      Даму жоспарының есебіне түсіндірме жазбада даму жоспары есебінің әрбір бөлімі бойынша түсініктемелер қамтылған және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

      Қордың даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілетін Қордың даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті әзірлеу, бекіту, мониторингілеу, іске асырылуын бағалау, ұсыну қағидалары шеңберінде жүзеге асырылады.";

      Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есеп бөлімдерінің құрылымын осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептің нысандары мен көрсеткіштер тізбесі осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      2) "Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10663 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылы 9 сәуірде ресми жарияланған):

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегияларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларында:

      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Компанияның даму стратегиясы даму стратегиясында көзделген даму стратегиясына қажетті негіздемелерді, стратегиялық картаны, схеманы, кестелерді, компания қызметінің негізгі көрсеткіштеріне берілген нысаналы мәндер бойынша есептеулер кіретін қосымшаларды қамтиды.

      Компанияның стратегиялық картасы компания қызметінің негізгі көрсеткіштеріне мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары көрсеткіштерінің декомпозициясын қамтиды және осы Қағидарларға 1-қосымшада көрсетілген нысан бойынша жасалады.";

      мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:

      "7-1. Тиісті саланы (аяны) басқару жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – тиісті саланың уәкілетті органы) жоспарланған онжылдық кезеңнің алдындағы жылдың бірінші мамырынан кешіктірмей, компанияға мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген индикаторлар мен нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге ықпал ететін сандық және сапалық көрсеткіштерді жолдайды.";

      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "8. Компанияның атқарушы органы жоспарланған он жылдық кезеңнің алдындағы жылдың бірінші маусымынан кешіктірмей даму стратегиясының жобасын әзірлеуді жүзеге асырады және оны, Қорды қоспағанда, тиісті саланы басқару жөніндегі уәкілетті органға қарауға және келісуге енгізеді.

      Тиісті саланың уәкілетті органы даму стратегиясының жобасын келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды.

      Ескертулер болған жағдайда, компанияның атқарушы органы бес жұмыс күні ішінде даму стратегиясының жобасын пысықтайды және оны тиісті саланың уәкілетті органына қайтадан келісуге ұсынады.

      Тиісті саланың уәкілетті органы пысықталған даму стратегиясының жобасын он жұмыс күні ішінде қарайды.";

      12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "12. Қорды қоспағанда, тиісті саланың уәкілетті органы компанияның директорлар кеңесі мақұлдаған компанияның даму стратегиясын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын жоспарланған он жылдық кезеңнің алдындағы жылдың бірінші қарашасына дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуді қамтамасыз етеді.

      Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган директорлар кеңесі және Ұлттық әл-ауқат қорын басқару жөніндегі кеңес мақұлдаған Қордың даму стратегиясын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын жоспарланып отырған он жылдық кезеңнің алдындағы жылдың бірінші желтоқсанынан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуді қамтамасыз етеді.";

      20-тармақтың 3-бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп нысаны осы Қағидаларға 1-1-қосымшада берілген.";

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Мониторинг жүргізудің қорытындысы бойынша тиісті саланың уәкілетті органы даму стратегиясының іске асырылуы бойынша қорытынды дайындайды.

      Қорытынды еркін нысанда жасалады және мынадай:

      1) компанияның даму стратегиясының орындалуы бойынша есепте ұсынылған ақпаратты талдау және қорытындылауды;

      2) қызметтің жоспарланған түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу дәрежесі (нақты нәтиженің жоспарланғаннан ауытқулары болған жағдайда соңғы нәтижеге ықпал еткен себептерді және факторларды ашу кажет) және қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін өткізілген/жоспарланатын іс-шаралар туралы;

      3) жекелеген мақсаттарды, міндеттерді, іс-шараларды, ресурстарды қайта бөлуді қайта қарау және проблемаларды шешуге жаңа тәсілдерді әзірлеген жағдайда олар бойынша ақпарат;

      4) компания қызметінің тиімділігін арттыру бойынша және компанияның даму стратегиясын түзету бойынша ұсыныстарды;

      5) компанияның жалпы саланы және экономиканың дамуына ықпал ету дәрежесі туралы мәліметтерді қамтиды.

      Даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі есеп пен қорытынды даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу нәтижесі болып табылады.";

      көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

      осы бұйрыққа 4 және 5 қосымшаларға сәйкес 1-1 және 4-қосымшалармен толықтырылсын.

      Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларында:

      көрсетілген Қағидаларға 1, 2 және 3-қосымшалар осы бұйрыққа 6, 7 және 8-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;

      көрсетілген Қағидаларға 4-қосымша алып тасталсын.

      2. Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі мәтінін ресми жариялау және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі
Р. Дәленов

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 17 бұйрығына
1-қосымша
  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларының орындалуы
жөніндегі есептерді әзірлеу
және ұсыну қағидаларына
1-қосымша

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есеп бөлімдерінің құрылымы

№ р/с

Бөлім атауы

1

Ұлттық басқарушы холдинг (ұлттық холдинг, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компания) (бұдан әрі – Компания) туралы жалпы мәліметтер:

1.1

Компанияның құрылуы туралы ақпарат

1.2

________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасының резидент еместерін қоса алғанда, топ ішіндегі барлық ұйымдарды көрсете отырып, Компанияның корпоративтік құрылымы

1.3

Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы (қызметкерлердің санын көрсете отырып) схемасы және сипаттамасы

2

Есепті кезеңдегі мақсаттар, міндеттер, оның ішінде Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері

3

Компанияның Даму стратегиясында көрсетілген қазметтің стратегиялық бағыттарын қоса алғанда есепті кезеңдегі Даму жоспарын іске асыру бойынша іс-шаралар, оның ішінде:

3.1

қызметтің шешуш көрсеткіштеріне қол жеткізу

3.2

Компанияның және/немесе оның еншілес және тәуелді ұйымдарының негізгі өндірістік көрсеткіштеріне қол жеткізу

3.3

активтердің қайта құрылуы және олардың негіздемесі

4

Есепті кезеңдегі бюджетпен қарым-қатынасы:

4.1

Қазақстан Республикасының бюджет заңамасына сәйкес республикалық бюджеттен түсімдер

4.2

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкесКомпанияның даму жоспарының көрсеткіштері тізбесінде көрсетілген салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жоспарланып отырған төлемі (жанама салықтарды қоспағанда)

4.3

мемлекеттік акциялар пакетіне арналған дивидендтердің жоспарланып отырған төлемі

5

Компанияның және заңды тұлғалардың акциялары (қатысу үлестері) Қоғамға осы заңды тұлғалардың шешімдерін анықтауға құқығы бар күрделі салымдар мен инвестициялардың жалпы сомасы мынадай түрлерге бөлінеді:
инвестициялық жобаларды қоса алғанда күрделі салымдар (жаңа жобаларға күрделі салымдар, қолданыстағы жобаларға күрделі салымдар), құрылыстарды салу және жаңғырту; негізгі құралдарды сатып алу; материалдық емес активтер мен басқа инвестицияларды сатып алу;
акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алуды қоса алғанда, инвестициялар; жарғылық капиталға және басқа да инвестицияларға жарналар

6

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығы:

6.1

ішкі және сыртқы қарыз алу бөлінісінде қарыз алу құрылымы мен өтеу кестесі (оның ішінде еншілес ұйымдар)

6.2

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері, оның ішінде борыш деңгейін сипаттайтын көрсеткіштерді міндетті көрсете отырып (борыш/ EBІTDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon) коэффициенті: нақты экономика секторының компанияларына, қаржылық левередж коэффициенті, пайыздарды жабу коэффициенті, ағымдағы өтімділік коэффициенті)

6.3

Есепті кезеңдегі Компанияның және оның еншілес ұйымдарының борыштық жүктемесі

7.

Қаржы-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері, өсу немесе төмендеу себептерін талдау, оның ішінде:

7.1

Есепті кезеңдегі уақытша бос ақшалай қаражатты басқару, оларды орналастыру саясаты

7.2

дивиденд саясаты және олардың негіздемесі

7.3

Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдарды ескергендегі есептік кезеңі ішіндегі Компанияның шоғырланған кадр саясаты (қызметкерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

7.4

Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі Компанияның және/немесе ұйымдардың кадрлық саясаты (қызметкерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

7.5

Еншілес ұйымдарды ескергендегі есептік кезең ішіндегі шоғырланған әкімшілік шығыстар, өсу немесе төмендеу негіздемелері бар болжам

7.6

есептік кезеңдегі әкімшілік шығыстарды көбейту немесе азайту үшін негіздеу

7.7

есепті кезеңдегі тұрғын емес үй-жайларды жалға алу бойынша шығыстар

7.8

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылған көрсеткіштерінің болжамы

7.9

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылмаған көрсеткіштерінің болжамы

8.

Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғаларда корпоративтік басқару стандарттарын дамытуға және енгізуге бағытталған жоспарланатын іс-шаралар бойынша ақпарат

      Ескертпе: Компанияның мақсаттарын, міндеттерін, шешуші көрсеткіштерін, қызметтің қаржы-шаруашылық көрсеткіштерін және басқа да мәліметтерді ашу үшін орынды болып табылса, даму жоспары басқа тармақтармен, тармақшалармен және қосымшалармен толықтырыла алады.

      Даму жоспары тармақтармен, тармақшалармен және қосымшалармен толықтырылса, әрбір толықтырылған тармақтың, тармақшаның және қосымшаның тиісті атауы болуы тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 17 бұйрығына
2-қосымша
  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларының орындалуы
жөніндегі есептерді әзірлеу
және ұсыну қағидаларына
2-қосымша

Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептің нысандары мен көрсеткіштер тізбесі

      1. Ұлттық басқарушы холдинг (ұлттық холдинг, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компания) (бұдан әрі – Компания) туралы жалпы мәліметтер:

      1.1. Компанияны құру туралы ақпарат:

  1-нысан

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

Ақпарат

1

Компанияның толық атауы


2

Толық заңды мекенжайы


3

Байланыс телефондары


4

Электрондық мекенжайы (е-mаіl), сайты


5

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) (бар болған жағдайда)


6

ІD-код (эмбебап сәйкестендіру коды)


7

Әділет органдарында мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі мен күні


8

Басқару органының (мемлекеттік орган) атауы


9

Қысқаша құру тарихы:


9.1

Құру (қайта ұйымдастыру) туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының күні мен нөмірі


9.2

Құру мақсаты


9.3

Құрылтай құжаттарына сәйкес қызмет түрлері


10

Табиғи монополия субъектісі болып табылатыны не табылмайтыны, табиғи монополия саласы, ұйымды табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізу туралы шешім қашан қабылданды


11

Табиғат пайдаланушы болып табылатыны не табылмайтыны: арнайы табиғатты пайдалану құқығын кім және қашан берді, табиғатты пайдаланудың сипатын ашу (тұрақты немесе уақытша, иеліктен шығарылатын немесе иеліктен шығарылмайтын, қайтарымды немесе өтеусіз негізде сатып алынған, бастапқы немесе қайталама)


12

Жер қойнауын пайдаланушы болып табылатыны не табылмайтыны: жер қойнауын пайдалану құқығын кім және қашан берді, жер қойнауы бойынша операцияларды ашу


13

Жарғылық капитал:


13.1

Құрылтай құжаттарына сәйкес жарғылық капиталдың мөлшері, мың теңге


13.2

Жарғылық капиталды ұлғайту туралы шешімді қашан және кім қабылдады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы, мемлекеттік басқару органының бұйрығы, акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының шешімі)


14

Акциялар саны, барлығы, оның ішінде:

жарияланған

орналастырылған

сатып алынған

14.1

Жай акциялар
14.2

Артықшылық берілген акциялар
15

Бір акцияның номиналды құны, теңгемен


16

Тіркеуші туралы мәліметтер


17

Республикалық меншіктегі акциялар, барлығы, оның ішінде:

саны

%

17.1

Жай акциялар17.2

Артықшылық берілген акциялар      1.2. Компания тобының, оның тобына кіретін, оның ішінде _________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасының резиденттері емес болып табылатын барлық ұйымдар көрсетілген, корпоративтік құрылымы.

  2-нысан

Компания

Бірінші деңгейдегі ұйымдар

Екінші деңгейдегі ұйымдар

ұйымдастырушылық-құқықтық нысан (ҰҚН)

БСН

атауы

акциялары % (қатысу үлестері)

ҰҚН

БСН

атауы

акциялары % (қатысу үлестері)

ҰҚН

БСН

атауы

акциялары % (қатысу үлестері)

n деңгейдегі ұйымдар

ҰҚН

БСН

атауы

акциялары % (қатысу үлестері)

      Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны туралы жиынтық ақпарат

ҰҚН

Бірінші деңгейдегі ұйымдар

Екінші деңгейдегі ұйымдар

Үшінші деңгейдегі ұйымдар

n-деңгейдегі ұйымдар

Жиыны

Акционерлік қоғамдар


Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер


Өзге де ҰҚН


Жиыны


      1.3. Компанияның ұйымдық құрылымы (қызметкерлер саны көрсетілген), схемасы және сипаттамасы.

      2. Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін заңды тұлғалардың есепті кезеңдегі мақсаттары мен міндеттері, оның ішінде қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері:

  3-нысан

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
бірінші деңгейдегі құжаты

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
екінші деңгейдегі құжаты

Компанияның Даму стратегиясының мақсаттары

Компанияның Даму стратегиясының міндеттері

Компанияның Даму стратегиясының түйінді көрсеткіштері (ТК) (сандық немесе сапалық)

Өлшем бірлігі

Есептеу әдістемесі

Құжат тың атауы

басым

міндетт

бастама/ нысаналы индикатор

Құжат тың атауы

мақсат

міндетт

Нысаналы индикатор

Нәтиженің көрсет кіштері**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

1-бағыт


1-мақсат

1-міндет

1-ТК


n-ТК
n-міндет

1-ТК


n-ТК


n-мақсат

1-міндет

1-ТК


n-ТК

n-міндет

1-ТК


n-ТКn-бағыт


1-мақсат

1-міндет

1-ТК


n-ТК
n-міндет

1-ТК


n-ТК


n-мақсат

1-міндет

1-ТК


n-ТК

n-міндет

1-ТК


n-ТКТүйінді көрсеткіштердің мәні*

20__жыл

жоспар

1-түз ету

n -түз ету

факт

орындау %

1

2

3

4

5

1-бағыт

n-бағыт

      Ескертпе:

      * Даму жоспарының түйінді көрсеткіштерінің мәні Компанияның және оның еншілес ұйымдарының каржылық, экономикалық және өндірістік көрсеткіштерінің өзара байланысын қамтамасыз ету және салыстыру жолымен айқындалады.

      ** даму жоспарында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері көрсетіледі.

      3. Компанияның Даму стратегиясында көрсетілген қызметтің стратегиялық бағыттары ескеріле отырып, есепті кезендегі Даму жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар, оның ішінде мыналар бойынша:

      3.1. қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу:

  4-нысан

№ р/с

Қызметтің түйінді көрсеткіштерінің атауы

Іс-шараның/ көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу %

А

Ә

Б

В

1

2

3

4

5


      3.2. активтерді қайта құрылымдау және оның негіздемесі:

  5-нысан

№ р/с

Есепті кезеңнің басындағы Компания тобының құрылымы (топқа кіретін барлық ұйымдардың атауын көрсете отырып)

Активтің түрі (бейінді, бейінді емес, басқалар)

Есепті кезеңдегі активті қайта құрылымдау (бөлу, бөліп шығару, қосу, жою, сату (иеліктен шығару), жаңаларын құру, акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алу және тағы басқа)

Есепті кезеңнің соңындағы Компания тобының құрылымы (топқа кіретін барлық ұйымдардың атауын көрсете отырып)

20 __ жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1.
п.
      Ескертпе:

      * активтер – бұл Компания тобына кіретін заңды тұлғалар.

      4. Есепті кезеңдегі бюджетпен қатынастары:

      4.1. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен және жергілікті бюджеттерден түсімдер:

  6-нысан
  мың теңге

№ р/с

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
бірінші деңгейдегі құжаты

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
екінші деңгейдегі құжаты

Компанияның немесе оның еншілес ұйымының атауы

Фу-нкционалдық топ

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Бюджеттік бағдарламаның атауы

Нысаналы мақсаты

Құжат тың атауы

басым

міндет

бастама/ нысаналы индикатор

Құжат тың атауы

мақсат

міндет

нысаналы индикатор

Нә-тижелер көрсет кі-ші **

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

М
Жиыны:

20__жыл

Ескерту

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы%

1

2

3

4

5

6

      Ескертпе:

      ** жоспардың орындалуы жөніндегі есепте нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізбеудің себептері көрсетіледі.

      4.2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес компанияның даму жоспарының көрсеткіштер тізбесінде көрсетілген бюджетке жоспарланған салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді (жанама салықтарды қоспағанда) төлеу:

  7-нысан
  мың теңге


р/с

Көрсеткіштердің атауы

20___ жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

1

2

3

4

5


Салықтарды және төлемдерді төлеу, оның ішінде:


1

Корпоративтік табыс салығы


2

Жеке табыс салығы


3

Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы


4

Жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен салықтары


5

Әлеуметтік салық


6

Көлік құралдарына салынатын салық


7

Жер салығы


8

Мүлік салығы


9

Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем


10

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем


11

Өзге де салықтар мен төлемдер


11.111.n      Ескертпе:

      * нысан шоғырландырылған деректер бойынша толтырылады

      4.3. Мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер төлеу:

  8-нысан

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

20 жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Таза пайда (шығын минус белгісімен көрсетіледі), барлығы

мың теңге


2

Таза пайданы бөлу, оның ішінде мыналарға:2.1

Акцияға берілетін дивидендтер:2.1.1

жай

теңге


2.1.2

артықшылық берілген

теңге


2.2

Дивидендтер:

мың теңге


2.2.1

мемлекет меншігіндегі акциялар пакеті

мың теңге


2.2.2

таза пайдадан %


2.3

инвестициялық жобалар

мың теңге


2.3.1


мың теңге


2.3.n


мың теңге


2.4

инновациялық жобалар

мың теңге


2.4.1


мың теңге


2.4.n


мың теңге


2.5

өткен жылдардың шығындарын жабу

мың теңге


      5. Мынадай түрлер бойынша бөліністе компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың күрделі салымдары мен инвестицияларының жалпы көлемі:

      күрделі салымдар, оның ішінде инвестицялық жобалар (жаңа жобаларға күрделі салымдар, қазіргі жобаларға күрделі салымдар); объектілерді салу және жаңғырту; негізгі құралдарды сатып алу; материалдық емес активтерді сатып алу және өзге де салымдар;

      инвестициялар, оның ішінде акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып алу; жарғылық капиталға салымдар және өзге де инвестициялар:

  9-нысан

№ р/с

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бірінші деңгейдегі құжаты

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің екінші деңгейдегі құжаты

Жобалардың атауы

Жобаны игеру басталған кү ні

Пай далануға беру дің жос пар лы күні

Құжаттың атауы

басым

міндетт

бастама/ нысаналы индикатор

Құжаттың атауы

Мақсат

міндет

бастама/ нысаналы индикатор

Нәтижелер көрсеткішкі**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

1


Күрделі салым дар, барлығы, оның ішінде:1.1


инвести циялық жобалар, барлығы1.1.1


жаңа жобаларға күрделі салымдар1.1.2


салымда ры
қолданыс тағы жобаларға
күрделі салымдар
1.1.n

1.2


негізгі құрал дарды сатып алу1.3


матери алдық емес актив терді сатып алу
1.n

2


Инвести циялар, барлығы2.1


акциялар пакетін (қатысу үлестерін) сатып алу2.2


жарғылық капиталға салымдар
2.nЖиыныЖобаның құны, мың теңге

барлығы

оның ішінде:

есепті кезеңде игерілгені

жоспар

1-түзету

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

жеке

қарыз

бюджеттік

Ұлттық қор

жеке

қарыз

бюджеттік

Ұлттық қор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Жобаның құны, мың теңге

оның ішінде:

есепті кезеңде игерілгені

n-түзету

факт

орындалу %

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

жеке

қа-рыз

бюджеттік

Ұлттық қор

жеке

қа-рыз

бюджеттік

Ұлттық қор

жеке

қа-рыз

бюджеттік

Ұлттық қор

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

      6. Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындауға құқық беретін заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығы

      6.1. ішкі және сыртқы қарыз алу бөлінісінде қарыз алудың құрылымы мен өтеу кестесі (оның ішінде еншілес ұйымдардың):

  10-нысан

№ р/с

Қарыз алушы

Қарыз беруші

Құрал

Қарыз алу мақсаты

Қарыз алу үш-ін негіз

Акционерлер (жалғыз акционер) және/немесе Директорлар кеңесі жиналысының шешімі және/немесе басқалар

Қарыз алу шарты
(Кепілдік шарты)

Қарыз шарты (Кепілдік шарты)

Күні

валюта

ша-рт бойынша сомасы

игеру сомасы

жеңілдік кезеңі

%

өзге де шарттар

игеру күні

А

Сыртқы қарыз алуА1
Аn
В

Ішкі қа-рыз алуВ1
Вn
      кестенің жалғасы

Қарыз мерзімі (Кепілдендірілген қарыз мерзімі)

Қарыз бойынша қамтамасыз ету түрі

Есепті күнге негізгі қарыз (НҚ) сомасы

қолжетімділік кезеңінің аяқталу күні

өтеу күні

Күндермен есептелгендегі қалған мерзім
20__ жыл

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ-ны өтеу

% төлеу

жоспар

1-түзету

n-түзету

фа-кт

орындау

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындау

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу%


      6.2. Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар, оның ішінде борыш деңгейін сипаттайтын көрсеткіштерді (нақты экономика сенкторының команиялары үшін: борыш коэффициенті/EBІTDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon), қаржылық левередж коэффициенті, проценттерді жабу коэффициенті, ағымдағы өтімділік коэффициенті) көрсете отырып, қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері:

  11-нысан *

№ р/с

Компанияның немесе оның еншілес ұйымдарының атауы

Қарыз
беруші

Құрал

валюта

Негізгі
қарыз
сомасы

20 жыл

Борыш коэффициенті /ЕВІТDА

Қаржылық левередж коэффициенті

есептеу формуласы

норматив

факт

есептеу формуласы

норматив

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Қарыз алу1.1.
1.n

Жиыны*20 жыл

Пайызды өтеу коэффициенті

Ағымдағы өтімділік коэффициенті

есептеу формуласы

норматив

факт

есептеу формуласы

норматив

факт

13

14

15

16

17

18

      Ескертпе:

      * Жалпы компания бойынша қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерін міндетті түрде нормативпен салыстыра отырып, есептеу қажет

      Борыш коэффициенті/ЕВІTDA – бұл Компанияға салынатын борыштық жүктеменің көрсеткіші, оның қолда бар міндеттемелерді өтеу қабілеттігі (төлем қабілеттігі). Компанияның қарыздары бойынша есептеу үшін қажет қаражат түсімдерінің көрсеткіші ретінде, бұл жағдайда EBІTDA көрсеткіші – проценттер, салықтар мен амортизация шегерілгенге дейінгі пайда пайданылады.

      Мынадай формула бойынша есептеледі:

      Борыш коэффициенті/ЕВІTDA = жиынтық міндеттемелер / EBІTDA

      Борыш коэффициентінің/ЕВІTDA ұсынылатын мәні: <3, >4-5 мәні Компанияның борыштық жүктемесінің тым үлкендігін және өздерінің қарыздарын өтеудің ықтимал проблемарын білдіреді.

      Қаржылық левередж коэффициенті компанияның қаржылық тәуекеліне тікелей пропорционалды және компания активтерін қаржыландыру көздеріндегі қарыз қаражатының үлесін көрсетеді.

      Мына формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      LC - қарыз капитал;

      EC - меншікті капитал.

      Ұсынылатын DR мәні: <1, >1 мәні компанияның қаржылық тұрақтылығына теріс әсер етуі мүмкін оның борыштық жүктемесі жоғары екендігі туралы куәландырады.

      Проценттерді жабу коэффициенті – Компанияның өзінің борыштық міндеттемелеріне қызмет көрсету қабілеттігін сипаттайды. Көрсеткіш бір жылдағы проценттер мен салықтарды және сол кезеңдегі борыштық міндеттемелер бойынша процентті төлеуге дейін пайданы салыстырады.

      Мына формула бойынша есептеледі:

      Проценттерді жабу коэффициенті = EBІT / Төлеуге жататын проценттер

      Ұсынылатын мән: проценттерді жабу коэффициенті төмен болған сайын Компанияның кредиттік ауыртпалығы жоғарылайды және банкрот болу ықтималдылығы жоғарылайды. Коэффициенті 1,5-тен төмен болса, Компанияның өз борышына қызмет көрсету мүмкіндігіне күмән тудырады. Коэффициенті 1-ден аз болуы шекті болып есептеледі.

      Ағымдағы өтімділік коэффициенті - компанияның қолда бар айналым қаражаты есебінен ағымдағы берешегін өтеу қабілеттігін анықтау үшін есептеледі.

      Мына формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      CA-ағымдағы активтер;

      CL - ағымдағы міндеттемелер.

      Ұсынылатын CR мәні: 1 - 2. <1 мәні төлем қабілеттігін жоғалту ықтималдығы туралы, >4 мәні - қарыз қаражатын пайдаланудың жеткіліксіз белсенділігі туралы куәландырады және оның салдары ретінде меншікті капитал рентабельділігінің мәні аз.

      6.3. компанияның және оның еншілес ұйымдарының есепті кезеңдегі борыштық жүктемесі:

  12-нысан

Көрсеткіш

Анықтама

Есептеу әдістемесі

Шоғырландырылған

Компания

Қарыз алудың бос сыйымдылығы

Өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарының пайдасына берілгендерді қоспағанда, Компанияның (ұйымның) тартылған қарыздар сомасын және берілген корпоративтік кепілгерліктерін қоса алғанда, Компанияның (ұйымның) шекті қарыз алу сыйымдылығы мен қаржылық міндеттемелерінің көлемі* арасындағы айырмашылық
Қарыз алудың шекті сыйымдылығы

Компанияның (ұйымның) уәкілетті органы (лауазымды тұлғасы) Компания (ұйым) үшін бекіткен нормативтік мәндерге жететін қарыз алу сыйымдылығының коэффициенттері** Компанияның (ұйымның) корпоративтік кепілгерліктерін және корпоративтік кепілдіктерін ұсыну, қарыздарды тарту үшін қолжетімді ең көп жол берілетін сома
      Ескертпе:

      * Қаржылық міндеттемелер көлемі – шартқа негізделген:

      ақша қаражатын немесе өзге қаржылық активті басқа субъектіге беру;

      әлеуетті түрде субъект үшін пайдасыз шарттарда басқа субъектімен қаржылық активтермен немесе қаржылық міндеттемелермен алмасу міндеттемесі;

      есеп айырысуы субъектінің меншікті үлестік құралдарымен жүзеге асырылатын немесе асырылуы мүмкін және: оған сәйкес субъект меншікті үлестік құралдарының ауыспалы санын беретін немесе беруге міндетті болатын;

      есеп айырысу тіркелген ақша қаражатының сомасын немесе басқа қаржылық активін меншікті үлестік құралдарының тіркелген санына айырбастауға қарағанда, басқа тәсілмен жүргізілетін немесе жүргізілуі мүмкін шарт болып табылатын кез келген міндеттемелер көлемі. Бұл мақсаттарда меншікті үлестік құралдар болашақта субъектінің меншікті үлестік құралдарын алуға немесе жеткізуге жасалған шарттар болып табылатын құралдарды қамтымайды.

      ** қарыз алу сыйымдылығының коэффициенттері – Компания (ұйым) Компания (ұйым) үшін қарыз алу сыйымдылығының нормативтік мәнін дербес айқындайды.

      7. Мыналарды қоса алғанда, қаржылық-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері, өсу немесе төмендеу себептерін негіздей отырып, талдау:

      7.1. Есепті кезеңде уақытша бос ақша қаражатын басқару, оларды орналастыру саясаты:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы

  13-нысан

№ р/с

Қаржы құралдарының атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Екінші деңгейдегі банктердегі депозиттерге орналастырылған ақша қаражаты, оның ішінде:1.1

Жарғылық капиталды толтыруға және мемлекеттік тапсырмаларды орындауға бөлінген республикалық бюджет қаражаты1.2

Жарғылық капиталды толықтыруға және мемлекеттік тапсырмаларды орындауға бөлінген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты1.3

Қарызға алынған қаражат1.4

бюджеттік кредит беру қаражаты1.n
2

Мемлекеттік бағалы қағаздар3

Корпоративтік бағалы қағаздар, оның ішінде:3.1.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары3.2.

шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары4

Кері РЕПО операциялары5

Ағымдағы/корреспонденттік шоттар, оның ішінде:5.1.

Екінші деңгейдегі банкттердегі5.2.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкіндегі6

Өзге қаржылық құралдар, оның ішінде:6.1.

туынды6.2.

үлескерлік6.n.
n

ЖИЫНЫ      Ескертпе:

      уақытша-бос ақша қаражатының көлемі бойынша ақпарат жылдың аяғында (есепті/жоспарлы) көрсетіледі.

      * осыған ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша бөлек толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.2. дивидендтік саясатты және олардың негіздемесі:

  14-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20_жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу %

А

Б

1

2

3

4

5


Компанияның еншілес ұйымдарынан (ЕҰ) дивидендтер түсімі, оның ішінде:


1

1 ЕҰ


n

n ЕҰ


      7.3. Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдарды ескере отырып, Компанияның есепті кезеңдегі шоғырландырылған кадр саясаты (қызметкерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа айлық жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

  15-нысан

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Штат кестесі бойынша саны, оның ішінде

бірлік


1.1

әкімшілік-басқару персоналдың

бірлік


1.2

өндірістік персоналдың

бірлік


1.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

бірлік


2

Ортана тізімдік саны бойынша, оның ішінде

адам


2.1

әкімшілік-басқару персоналдың

адам


2.2

өндірістік персоналдың

адам


2.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

адам


3

Орташа айлық жалақы, оның ішінде:

мың теңге


3.1

әкімшілік-басқару персоналдың

мың теңге


3.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


3.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


4

Еңбекақы төлеу қоры, оның ішінде:4.1

әкімшілік-басқару персоналының

мың теңге


4.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


4.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


5

Жұмыстың нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, оның ішінде:

мың теңге


5.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


5.2

өндірістік персоналына

мың теңге


5.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сияқты)

мың теңге


6

Материалдық көмек көрсету, оның ішінде:

мың теңге


6.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


6.2

өндірістік персоналға

мың теңге


6.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сияқты)

мың теңге


7

Оқыту, біліктілікті арттыру жүйесімен қамтылған қызметкерлер саны, оның ішінде:

адам


7.1

әкімшілік-басқару персоналын

адам


7.2

өндірістік персоналды

адам


8

Оқытуға, біліктілікті арттыруға арналған шығындар, оның ішінде:

мың теңге


8.1

әкімшілік-басқару персоналын

мың теңге


8.2

өндірістік персоналды

мың теңге


9

Жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде:

бірлік


9.1

әкімшілік-басқару персоналын

бірлік


9.2

өндірістік персонал

бірлік


10

Медициналық қызмет көрсету бойынша шығыстар, оның ішінде:

мың теңге


10.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


10.2

өндірістік персоналға

мың теңге


10.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сияқты)

мың теңге


11

Жұмыскерлерге берілген несие, оның ішінде:

мың теңге


11.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


11.2

өндірістік персоналға

мың теңге


11.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сияқты)

мың теңге


12

Кадрлардың тұрақтамаушылық деңгейі, оның ішінде:

%


12.1

әкімшілік-басқару персоналының

%


12.2

өндірістік персоналдың

%


      7.4 Компанияның және/немесе акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдардың есепті кезеңдегі кадрлық саясаты (жұмыскерлердің орташа жылдық саны, орташа айлық жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)*:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  16-нысан


р/с

Көрсеткіштердің атауы

Өлшем бірлігі

20 жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Штат кестесі бойынша саны, оның ішінде:

бірлік


1.1

әкімшілік-басқару персоналының

бірлік


1.2

өндірістік персоналдың

бірлік


1.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

бірлік


2

Орташа тізімдік саны бойынша, оның ішінде

адам


2.1

әкімшілік-басқару персоналының

адам


2.2

өндірістік персоналдың

адам


2.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

адам


3

Орташа айлық жалақы, оның ішінде:

мың теңге


3.1

әкімшілік-басқару персоналының

мың теңге


3.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


3.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сол сияқты)

мың теңге


4

Еңбекақы төлеу қоры, оның ішінде:

мың теңге


4.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


4.2

өндірістік персоналға

мың теңге


4.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сол сияқты)

мың теңге


5

Жұмыстың нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, оның ішінде:

мың теңге


5.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


5.2

өндірістік персоналға

мың теңге


5.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сол сияқты)

мың теңге


6

Материалдық көмек көрсету, оның ішінде:

мың теңге


6.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


6.2

өндірістік персоналға

мың теңге


6.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сол сияқты)

мың теңге


7

Оқыту, біліктілікті арттыру жүйесімен қамтылған қызметкерлер саны, оның ішінде:

адам


7.1

әкімшілік-басқару персоналының

адам


7.2

өндірістік персоналдың

адам


8

Оқытуға, біліктілікті арттыруға арналған шығындар, оның ішінде:

мың теңге


8.1

әкімшілік-басқару персоналын

мың теңге


8.2

өндірістік персоналды

мың теңге


9

Жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде:

бірлік


9.1

әкімшілік-басқару персоналы

бірлік


9.2

өндірістік персонал

бірлік


10

Медициналық қызмет көрсету бойынша шығыстар, оның ішінде:

мың теңге


10.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


10.2

өндірістік персоналға

мың теңге


10.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


11

Қызметкерлерге берілген несие, оның ішінде:

мың теңге


11.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


11.2

өндірістік персоналға

мың теңге


11.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


12

Кадрлардың тұрақтамаушылық деңгейі, оның ішінде:

%


12.1

әкімшілік-басқару персоналының

%


12.2

өндірістік персоналдың

%


      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.5. Еншілес ұйымдарды ескере отырып, есепті кезеңдегі шоғырландырылған әкімшілік шығыстар, өсуі немесе төмендеуі негізделген болжам:

  17-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

1

2

3

4

5


Әкімшілік шығыстар, барлығы


1

Қорлар


2

Жұмыскерлерге еңбекақы төлеу


3

Еңбекақыдан түсетін аударымдар


4

Материалдық емес активтердің амортизациясы


5

Негізгі құралдардың тозуы


6

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу


7

Көлік қызметтері бойынша шығыстар


8

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар


9

Консультациялық шығыстар


10

Аудиторлық шығыстар


11

Ақпараттық қызметтер


12

Іссапар шығыстары


13

Өкілдік шығыстар


14

Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетумен байланысты шығыстар


15

Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау бойынша шығындар


16

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар


17

Салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер


18

Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар


19

Өзгелер, оның ішінде


19.119.n      7.6. Өсу немесе төмендеу негізделген есепті кезеңдегі әкімшілік шығыстар:

      Компанияның (еншілес ұйымның)* атауы

  18-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындалу %

А

Ә

1

2

3

4

5


Әкімшілік шығыстар, барлығы


1

Қорлар


2

Жұмыскерлерге еңбекақы төлеу


3

Еңбекақыдан түсетін аударымдар


4

Материалдық емес активтердің амортизациясы


5

Негізгі құралдардың тозуы


6

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу


7

Көлік қызметтері бойынша шығыстар


8

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар


9

Консультациялық шығыстар


10

Аудиторлық шығыстар


11

Ақпараттық қызметтер


12

Іссапар шығыстары


13

Өкілдік шығыстар


14

Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетумен байланысты шығыстар


15

Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау бойынша шығындар


16

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар


17

Салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер


18

Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар


19

Өзгелер, оның ішінде


19.119.n      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.7. тұрғын емес үй-жайларды жалға алу бойынша шығыстар:

      Компанияның (еншілес ұйымның)* атауы

  19-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

1

Жалға алу бойынша шығыстар, барлығы

мың теңге


2

Жалға алынатын ауданның 1 шаршы метр құны

теңге


3

Бекітілген нормативтерге сәйкес үй-жайлардың алаңы (шаршы метр)

шаршы метр


Үй-жайлар орналасқан жердің ауданы (шаршы метр)

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


оның ішінде мыналардың алаңы:3.1.

Басқарма төрағасының кабинеті

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.2.

Басқарма төрағасының демалыс бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.3.

Басқарма төрағасының қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.4.

Басқарма төрағасы орынбасарының (басқарушы директор - басқарма мүшесінің) кабинеті

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.5.

Басқарма төрағасы орынбасарының (басқарушы директор - басқарма мүшесінің) демалыс бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.6.

Басқарма төрағасы орынбасарының (басқарушы директор - басқарма мүшесінің) қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.7.

Басқарушы директордың (аппарат басшысының) кабинеті

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.8.

Басқарушы директордың (аппарат басшысының) демалыс бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.9.

Басқарушы директордың (аппарат басшысының) қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.10.

Құрылымдық бөлімше басшысының (департамент директорының) қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.11.

Басқарма төрағасы орынбасарының (басқарушы директор - басқарма мүшесінің) қабылдау бөлмесі

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.12.

Компания жұмыскерінің кабинеті (1 жұмыскерге арналған)

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.13.

Жалпы үй-жайлар (конференц-зал, жиналыс өткізетін зал, мұрағат, көбейту - көшірме қызметі, гардероб, сервер бөлмесі, қойма жабдықтары, нысандық киімдер, дәрі-дәрмектер, техникалық құралдар, мүкәммалдар және кеңселік керек-жарақтар және тағы басқа қоймасы)

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.14.

Көмекші үй-жайлар (дәліздер, венкамералар, дәретханалар, жеке бас гигиенасына арналған
үй-жайлар және тағы басқалар)

бекітілген нормативтерге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаң

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


      Ескертпе:

      Орналастырылатын алаңдарға белгіленген лимиттер асып кеткен жағдайда, түсіндіру талап етіледі

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйымдар бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.8 акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылған көрсеткіштері:

  20-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20__жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Ә

1

2

3

4

5

1

Кірістер, барлығы оның ішінде:


1.1

Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден алынатын кіріс


1.2

Қаржыландырудан түсетін кіріс


1.2.1

Сыйақылар бойынша кірістер


1.2.2

Дивидендтер бойынша кірістер


1.2.3

Қаржылық жалдау бойынша кірістер


1.2.4

Жылжымайтын мүлікке салынатын инвестициялармен жасалатын операциялардан түсетін кірістер


1.2.5

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер


1.2.6

Қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер


1.3

Өзге де кірістер


1.3.1

Активтердің шығуынан алынатын кірістер


1.3.2

Өтеусіз алынған активтерден алынатын кірістер


1.3.3

Мемлекеттік субсидиялардан алынатын кірістер


1.3.4

Құнсызданудан шығынды қалпына келтіруден алынатын кірістер


1.3.5

Бағамдық айырмадан түсетін кірістер


1.3.6

Операциялық жалдаудан түсетін кірістер


1.3.7

Өзге кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін есептелген айыппұлдардан, өсімақыдан, тұрақсыздық айыптарынан алынатын кіріс; сақтандыру жағдайлары; өзге кірістер және тағы басқа)


1.4.

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер


1.5

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.1

Қауымдастырылған ұйымдардың пайдасының үлесі


1.5.2

Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі


2

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:


2.1

Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны


2.2

Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар


2.3

Әкімшілік шығыстар


2.4

Қаржыландыруға арналған шығыстар


2.4.1

Сыйақылар бойынша шығыстар


2.4.2

Қаржылық жалдау бойынша проценттерді төлеуге арналған шығыстар


2.4.3

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден болатын шығыстар


2.4.4

Қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар


2.5

Өзге де шығыстар


2.5.1

Активтерді шығару бойынша шығыстар


2.5.2

Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар


2.5.3

Бағамдық айырма бойынша шығыстар


2.5.4

Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар


2.5.6

Операциялық жалдау бойынша шығыстар


2.5.7

Өзге де шығыстар (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыптары; сот шығасылары мен төрелік сот алымдарын өтеуге арналған; өзге де шығыстар және тағы басқа)


2.6

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар


2.7

Ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен ескерілетін шығындағы үлесі


2.7.1

Қауымдастырылған ұйымдардың шығындағы үлесі


2.7.2

Бірлескен ұйымдардың шығындағы үлесі


3

Салық салуға дейінгі кіріс/шығын


4

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар


5

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)


6

Активтер, оның ішінде:


6.1

Ұзақ мерзімді активтер


6.2

Қысқа мерзімді активтер


7

Міндеттемелер, оның ішінде:


7.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер


7.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер


8

Капитал, оның ішінде:


8.1

Жарғылық капитал


8.2

Төленбеген капитал


8.3

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар


8.4

Эмиссиялық кіріс


8.5

Резервтер


8.6

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


8.7

Азшылық үлесі


9

Қызметтің табыстылығы, %


10

Есепті кезең басталғанға дейінгі ақшалай қаражат


11

Есепті кезең соңындағы ақшалай қаражат


      Ескертпе:

      Компания қызметінің негізгі шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштеріне Компанияның есепке алу саясаты туралы ақпарат және көрсеткіштердің есептері көрсетілген түсіндірме жазба қоса беріледі.

      7.9. компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылмаған көрсеткіштері:

      Компанияның (еншілес ұйымның)* атауы

  21-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы

20 жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындауы %

А

Б

1

2

3

4

5

1

Кірістер, барлығы оның ішінде:


1.1

Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден түсетін кіріс


1.2

Қаржыландырудан түсетін кіріс


1.2.1

Сыйақылар бойынша кірістер


1.2.2

Дивидендтер бойынша кірістер


1.2.3

Қаржылық жалдау бойынша кірістер


1.2.4

Жылжымайтын мүлікке салынатын инвестициялармен жасалатын операциялардан түсетін кірістер


1.2.5

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер


1.2.6

Қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер


1.3

Өзге де кірістер


1.3.1

Активтердің шығуынан түсетін кірістер


1.3.2

Өтеусіз алынған активтерден түсетін кірістер


1.3.3

Мемлекеттік субсидиялардан түсетін кірістер


1.3.4

Құнсызданудан шығынды қалпына келтіруден түсетін кірістер


1.3.5

Бағамдық айырмадан түсетін кірістер


1.3.6

Операциялық жалдаудан түсетін кірістер


1.3.7

Өзге кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін есептелген айыппұлдардан, өсімақыдан, тұрақсыздық айыптарынан түсетін кіріс; сақтандыру жағдайлары; өзге кірістер және тағы басқа)


1.4.

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер


1.5

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.1

Қауымдастырылған ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.2

Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі


2

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:


2.1

Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны


2.2

Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар


2.3

Әкімшілік шығыстар


2.4

Қаржыландыруға арналған шығыстар


2.4.1

Сыйақылар бойынша шығыстар


2.4.2

Қаржылық жалдау бойынша проценттерді төлеуге арналған шығыстар


2.4.3

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден болатын шығыстар


2.4.4

Қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар


2.5

Өзге де шығыстар


2.5.1

Активтерді шығару бойынша шығыстар


2.5.2

Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар


2.5.3

Бағамдық айырма бойынша шығыстар


2.5.4

Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар


2.5.6

Операциялық жалдау бойынша шығыстар


2.5.7

Өзге де кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыптары; сот шығасылары мен төрелік сот алымдарын өтеуге арналған; өзге де шығыстар және тағы басқа)


2.6

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар


2.7

Ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен ескерілетін шығындағы үлесі


2.7.1

Қауымдастырылған ұйымдардың шығындағы үлесі


2.7.2

Бірлескен ұйымдардың шығындағы үлесі


3

Салық салуға дейінгі кіріс/шығын


4

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар


5

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)


6

Активтер, оның ішінде:


6.1

Ұзақ мерзімді активтер


6.2

Қысқа мерзімді активтер


7

Міндеттемелер, оның ішінде:


7.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер


7.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер


8

Капитал, оның ішінде:


8.1

Жарғылық капитал


8.2

Төленбеген капитал


8.3

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар


8.4

Эмиссиялық кіріс


8.5

Резервтер


8.6

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


8.7

Азшылық үлесі


9

Қызметтің рентабельділігі, %


10

Есепті кезеңнің басындағы ақша қаражаты


11

Есепті кезеңнің соңындағы ақша қаражаты


      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ие ғана және ол компания директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      8. Компанияда және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалармен қабылданатын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардағы корпоративтік басқару стандарттарын дамытуға және енгізуге бағытталған іс-шаралар жөніндегі ақпарат, оның ішінде:

  22-нысан

№ р/с

Компаниянын атауы

Есепті кезеңдегі корпоративтік басқару рейтингі

20 жыл

жоспар

1-түзету

n-түзету

факт

орындаулу %

А

Б

1

2

3

4

5


Компания


1

1 еншілес ұйым


n

n еншілес ұйым


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 17 бұйрығына
3-қосымша
  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
стратегияларын
әзірлеу, бекіту, сондай-ақ
олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
1-қосымша
  Нысан

Компанияның стратегиялық картасы

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
бірінші деңгейдегі құжаты (бұдан әрі - МЖЖ)

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
екінші деңгейдегі құжат (МЖЖ)

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
үшінші деңгейдегі құжат (МЖЖ)

Компания қызметінің даму стратегиясында көзделген түйінді көрсеткіштері (ҚТК)
1- ҚТК
2-ҚТК
n-ҚТК

  Қазақстан Республикасы
  Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 17 бұйрығына
4-қосымша
  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
стратегияларын
әзірлеу, бекіту, сондай-ақ
олардың іске асырылуын
мониторингілеу және бағалау
қағидаларына
1-1-қосымша
  Нысан

Даму стратегиясының орындалуын мониторингілеу жөніндегі есеп

Стратегиялық бағыттың атауы (бұдан әрі - СБА)

Мақсат

Міндеттер

Қызметтің түйінді көрсеткішінің атауы (ҚТК)*

Өлшем бірлігі

ҚТК-нің мағынасы

Орындамау себептері
(толық көлемде орындамау)

Түзету шаралары (алдынала қабылданған/ жоспарланатын)

20__ жыл

20_n жыл

жоспар

факт

%-дық ауытқулар

жоспар

факт

%-дық ауытқулар

СБА 1

1-мақсат

1-міндет
n-міндет

1-ҚТК


n-ҚТК


СБА 2

n-мақсат

1-міндет
n-міндет

1-ҚТК


n-ҚТК


      Ескертпе:

      * қызметтің түйінді көрсеткіші Компанияның мақсаттары мен міндеттеріне байланыстырылады

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 17 бұйрығына
5-қосымша
  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
стратегияларын
әзірлеу, бекіту, сондай-ақ
олардың іске асырылуын
мониторингілеу және
бағалау қағидаларына
4-қосымша
  Нысан

Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметінің тиімділігін егжей-тегжейлі талдау

№ р/с

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

20 __ жыл

20 __ жыл

20 __ жыл

Орындамау себептері (толық көлемде орындамауы)

жоспар

фа-кт

орындалу %

жоспар

фа-кт

орындалу %

жоспар

фа-кт

орындалу %

1.

Кірістер, барлығы

мың теңге2.

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге2.1

Жалпы және әкімшілік шығыстар

мың теңге2.2

Еңбекақы төлеу қоры

мың теңге2.3

Орташа айлық жалақы

мың теңге3.

Қызметкерлердің орташа тізімдік саны

компанияның

адамкомпания тобының

адам4.

Таза табыс (шығын минус таңбасымен көрсетіледі)

мың теңге5.

Мемлекеттік акциялар пакетіне берілетін дивиденттер

мың теңге6.

Төленген салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер

мың теңге7.

Инвестициялар

меншікті

мың теңгебюджеттік

мың теңгеқарыз

мың теңгебарлығы

мың теңге8.

Активтер, оның ішінде:

мың теңге8.1

Ұзақ мерзімді активтер

мың теңге8.2

Қысқа мерзімді активтер

мың теңге9.

Міндеттемелер, оның ішінде:

мың теңге9.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер

мың теңге9.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

мың теңге10.

Қаржылық тұрақтылық

ағымдағы өтімділік коэффициенті

сандық мәніактивтердің рентабельділік коэффициенті

%меншікті капиталдың рентабельділік коэффициенті

%қаржылық левередж коэффициенті

сандық мәні  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 17 бұйрығына
6-қосымша
  Акционері мемлекет
болып табылатын ұлттық
басқарушы холдингтердің,
ұлттық холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларын әзірлеу, бекіту,
сондай-ақ олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
1-қосымша

Даму жоспары бөлімдерінің құрылымы

№ р/с

Бөлім атауы

1

Ұлттық басқарушы холдинг (ұлттық холдинг, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық компания) (бұдан әрі – Компания) туралы жалпы мәліметтер:

1.1

Компанияның құрылуы туралы ақпарат

1.2

________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасының резидент еместерін қоса алғанда, топ ішіндегі барлық ұйымдарды көрсете отырып, Компанияның корпоративтік құрылымы

1.3

Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы (жұмыскерлердің санын көрсете отырып) схемасы және сипаттамасы

2

Жылдар бойынша бөліп көрсетілген бес жылдық кезеңге арналған Компания мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың мақсаттары мен міндеттері, оның ішінде қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері

3

Даму жоспарын іске асыру бойынша Компания жоспарлайтын іс-шаралар, оның ішінде:

3.1

қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу

3.2

Компанияның және/немесе оның еншілес және тәуелді ұйымдарының негізгі өндірістік көрсеткіштеріне қол жеткізу

3.3

активтерді қайта құрылымдау және олардың негіздемесі

4

Бюджетпен қарым-қатынасы:

4.1

Қазақстан Республикасының бюджет заңамасына сәйкес республикалық бюджеттен жоспарланып отырған түсімдер

4.2

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес Компанияның даму жоспарының көрсеткіштері тізбесінде көрсетілген салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жоспарланып отырған төлемі (жанама салықтарды қоспағанда)

4.3

мемлекеттік акциялар пакетіне арналған дивидендтердің жоспарланып отырған төлемі

5

Компанияның және заңды тұлғалардың акциялары (қатысу үлестері) Қоғамға осы заңды тұлғалардың шешімдерін анықтауға құқығы бар күрделі салымдар мен инвестициялардың жалпы сомасы мынадай түрлерге бөлінеді:
инвестициялық жобаларды қоса алғанда күрделі салымдар (жаңа жобаларға күрделі салымдар, қолданыстағы жобаларға күрделі салымдар), құрылыстарды салу және жаңғырту; негізгі құралдарды сатып алу; материалдық емес активтер мен басқа инвестицияларды сатып алу;
акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алуды қоса алғанда, инвестициялар; жарғылық капиталға және басқа да инвестицияларға жарналар

6

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығы:

6.1

ішкі және сыртқы қарыз алу бөлінісінде қарыз алу құрылымы мен өтеу кестесі (оның ішінде еншілес ұйымдар)

6.2

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері, оның ішінде борыш деңгейін сипаттайтын көрсеткіштерді міндетті түрде көрсете отырып (борыш/ EBІTDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon) коэффициенті: экономиканың нақты секторының компанияларына, қаржылық левередж коэффициенті, пайыздарды жабу коэффициенті, ағымдағы өтімділік коэффициенті)

6.3

Компанияның және оның еншілес ұйымдарының ағымдағы жылдағы борыштық жүктемесін айқынау (ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша)

7.

Қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері, өсу немесе төмендеу себептерінің негіздемесімен талдау, оның ішінде:

7.1

уақытша бос ақшалай қаражатты басқару, оларды орналастыру саясаты

7.2

дивиденд саясаты және олардың негіздемесі

7.3

Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдарды ескере отырып, есепті кезеңдегі Компанияның шоғырландырылған кадр саясаты (жұмыскерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі) (жұмыскерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

7.4

Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі Компанияның және/немесе ұйымдардың кадр саясаты (жұмыскерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі)

7.5

Еншілес ұйымдарды ескере отырып, есепті кезеңдегі шоғырландырылған әкімшілік шығыстар, өсу немесе төмендеу негіздемелері бар болжам

7.6

әкімшілік шығыстар, өсу немесе төмендеу негіздемелері бар болжам

7.7

әкімшілік қызметкерлердің тұрғын емес үй-жайларын жалға алу бойынша шығыстар

7.8

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылған көрсеткіштері

7.9

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылмаған көрсеткіштері

8.

Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғаларда корпоративтік басқарудың стандарттарын дамытуға және енгізуге бағытталған іс-шаралар бойынша ақпарат

      Ескертпе: Компанияның мақсаттарын, міндеттерін, түйінді көрсеткіштерін, қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін және басқа да мәліметтерді ашу үшін қажетті болса, даму жоспарын басқа тармақтармен, тармақшалармен және қосымшалармен толықтыруға болады.

      Даму жоспары тармақтармен, тармақшалармен және қосымшалармен толықтырылған жағдайда, әрбір толықтырылған тармақтың, тармақшаның және қосымшаның тиісті атауы болуы тиіс.

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 17 бұйрығына
7-қосымша
  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық басқарушы
холдингтердің, ұлттық
холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларын әзірлеу, бекіту,
сондай-ақ олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
2-қосымша

Даму жоспарының көрсеткіштер тізбесі

      1. Ұлттық басқарушы холдинг (жарғылық капиталына мемлекет қатысатын ұлттық холдинг, ұлттық компания)

      (бұдан әрі – Компания) туралы жалпы мәліметтер:

      1.1 Компанияның құрылуы туралы ақпарат:

  1-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Ақпарат

1

Компанияның толық атауы


2

Толық заңды мекенжайы


3

Байланыс телефондары


4

Электрондық мекенжайы (e-maіl), сайт


5

БСН (бизнес сәйкестендіру нөмірі) (болған жағдайда)


6

ІD-коды (әмбебап сәйкестендіру коды)


7

Әділет органдарындағы мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні мен нөмірі


8

Басқару органының (мемлекеттік органның) атауы


9

Қысқаша құрылу тарихы:


9.1

Қазақстан Республикасы Үкіметінің құру (қайта ұйымдастыру) туралы қаулысының күні мен нөмірі


9.2

Құру мақсаты


9.3

Құрылтай құжаттарына сәйкес қызмет түрлері


10

Табиғи монополия субъектісі болып табылатыны не табылмайтыны, табиғи монополия саласы, ұйымды табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркеліміне енгізу туралы шешім қашан қабылданды


11

Табиғатты пайдаланушы болып табылатыны не табылмайтыны: арнайы табиғатты пайдалану құқығын кім және қашан берді, табиғатты пайдалану сипатын ашу (тұрақты немесе уақытша, иеліктен шығарылатын немесе иеліктен шығарылмайтын, қайтарымды немесе өтеусіз негізде сатып алынған, бастапқы немесе екінші)


12

Жер қойнауын пайдаланушы болып табылатыны не табылмайтыны: жер қойнауын пайдалану құқығын кім және қашан берді, жер қойнауы бойынша операцияларды ашу


13

Жарғылық капитал:


13.1

Құрылтай құжаттарына сәйкес жарғылық капиталдың мөлшері, мың теңге


13.2

Жарғылық капиталды ұлғайту туралы шешімді қашан және кім қабылдады (Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы, мемлекеттік басқару органының бұйрығы, акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысының шешімі)


14.

Акциялар саны, барлығы, оның ішінде:

жарияланған

орналастырылған

төленген

14.1

Жай акциялар
14.2

Артықшылық берілген акциялар
15

Бір акцияның номиналды құны, теңге


16

Тіркеуші туралы мәлімет


17

Республикалық меншіктегі акциялар, барлығы, оның ішінде:

мөлшер

%

17.1

Жай акциялар17.2

Артықшылық берілген акциялар      1.2 Компания тобының, оның тобына кіретін, оның ішінде _________ жағдай бойынша Қазақстан Республикасының резиденттері емес болып табылатын барлық ұйымдар көрсетілген, корпоративтік құрылымы:

  2-нысан

Компания

Бірінші деңгейдегі ұйымдар

Екінші деңгейдегі ұйымдар

ұйымдастырушылық-құқықтық нысан (ҰҚН)

БСН

атауы

акциялардың % (қатысу үлестері)

ҰҚН

БСН

атауы

акциялардың % (қатысу үлестері)

ҰҚН

БСН

атауы

акциялардың % (қатысу үлестері)

n-деңгейдегі ұйымдар

ҰҚН

БСН

атауы

акциялардың % (қатысу үлестері)

      Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің саны туралы жиынтық ақпарат

ҰҚН

Бірінші деңгейдегі ұйымдар

Екінші деңгейдегі ұйымдар

Үшінші деңгейдегі ұйымдар

n деңгейдегі ұйымдар

Жиыны

Акционерлік қоғамдар


Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер


Өзге де ҰҚН


Жиыны:


      1.3 Компанияның ұйымдастырушылық құрылымы (қызметкерлер саны көрсетілген), схемасы және сипаттамасы.

      2. Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін заңды тұлғалардың жылдар бойынша бөле отырып, бес жылдық кезеңге арналған қызметінің мақсаттары мен міндеттері, оның ішінде қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері:

  3-нысан

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бірінші деңгейдегі құжат

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің екінші деңгейдегі құжат

Компа ния ның Даму страте гиясы ның мақсат тары

Компа нияның Даму страте гиясы ның міндет тері

Компа нияның Даму страте гиясы ның түйінді көрсет кіштері (ТК) (сандық немесе сапа лық)

Өл шем бір лігі

Есептеу әдіс темесі

Құжат тың атауы

басым

міндетттер

бастама/ ныса налы индика тор

Құжат тың атауы

мақсат

міндет

Ны сана лы ин
дика тор

Нәти же-нің көр-сет кіш-те рі-**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

      кестенің жалғасы

1-бағыт


1-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn-ТК

n-мін-дет

1-ТКn-ТКn-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn-ТК

n-мін-дет

1-ТКn-ТК
n-бағыт


1-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn-ТК

n-мін-дет

1-ТКn-ТКn-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn-ТК

n-мін-дет

1-ТКn-ТК
Жылдар бойынша көрсеткіштер мәні*

20__ жыл (алдыңғы)

20__ жыл
(ағымдағы)

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20_ жыл

20_ жыл

жоспар

факт

жоспар

бағалау (факт)

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

факт

жоспар

жоспар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-бағыт

n-бағыт

      Ескертпе:

      * Даму жоспарының түйінді көрсеткіштерінің мәні Компанияның және оның еншілес ұйымдарының қаржылық, экономикалық және өндірістік көрсеткіштерінің өзара байланысын және салыстыруды қамтамасыз ету жолымен айқындалады.

      ** даму жоспарында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері көрсетіледі.

      3. Даму жоспарын іске асыру бойынша Компания жоспарлайтын іс-шаралар, оның ішінде мыналар бойынша:

      3.1 қызметтің түйінді көрсеткіштеріне қол жеткізу:

  4-нысан

№р/с

Қызметтің түйінді көрсеткіштерінің атауы

Іс-шаралар/ көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

Жылдар бойынша іс-шаралар/көрсеткіштер мәні

20__ жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

фа-кт

жоспар

баға лау (факт)

жоспар

фа-кт

жоспар

фа-кт

жоспар

фа-кт

А

Ә

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.


n


Жылдар бойынша іс-шаралар/көрсеткіштер мәні

20__ жыл

20__ жыл

жос пар

жос пар

11

12

      3.2 активтерді қайта құрылымдау және олардың негіздемесі:

  5-нысан

№ р/с

Компаниялар тобының қазіргі құрылымы (топқа кіретін барлық ұйымдарды көрсете отырып)

Актив түрі (бейінді, бейінді емес, басқалар)

Активті жоспарланған қайта құрылымдау* (бөлу, бөліп көрсету, қосу, жою, сату (иеліктен шығару), жаңадан құру, акцияларды (қатысу үлестерін) сатып алу және тағы басқа)

20__жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Компаниялар тобының болжамды құрылымы (топқа кіретін барлық ұйымдарды көрсете отырып) **

20__жыл

20__жыл

20__жыл

20__жыл

20__жыл

А

Ә

Б

1

2

3

4

5

6

1.

n

      Ескертпе:

      * активтер – бұл Компания тобына кіретін заңды тұлғалар

      ** есепті бес жылдық кезеңнен кейінгі жылдың 1 қаңтарына Компаниялар тобының құрылымы көрсетіледі

      4. Бюджетпен қатынасы:

      4.1 Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес республикалық бюджеттен жоспарланатын түсімдер:

  6-нысан
  мың теңге

№ р/с

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
бірінші деңгейдегі құжат

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің
екінші деңгейдегі құжат

Компа нияның не-месе он-ың ен-ші-лес ұйымы ның ата-уы

Фу-нкцио нал дық топ

Бюд жет тік бағ дарлама әкімшісі

Бюд жет тік бағ дарлама атауы

Ныс налы мақсаты

Құжаттың атауы

басым

мінде-тттер

бастама/ныса налы индикатор

Құжаттың атауы

мақсат

міндетттер

Нысаналы индикатор

Нә-ти желер көрсеткіші-**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

М

1.n

Барлығы:

20__ жыл
(алдың ғы)

20__ жыл
(ағымдағы)

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

фа-кт

ауытқу %

жоспар

бағалау факт

ауытқу %

жоспар

фа-кт

ауытқу %

жоспар

фа-кт

ауытқу %

жоспар

фа-кт

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100

10

11

12=11/ 10*100

13

1420_ жыл

20_ жыл

ауытқу %

жоспар

жоспар

15=14/ 13*100

16

17


      Ескертпе:

      ** даму жоспарында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері көрсетіледі

      4.2 Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес компанияның даму жоспарының көрсеткіштер тізбесінде көрсетілген бюджетке жоспарланған салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді (жанама салықтарды қоспағанда) төлеу*:

  7-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл (алдыңғы)

20__жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

бағалау (факт)

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

А

Ә

1

2

3=2/1 *100

4

5

6=5/4 *100

7

8

9=8/ 7*100


Төлеуге жоспарланған салықтар мен төлемдер, оның ішінде:


1.

Корпоративтік табыс салығы


2.

Жеке табыс салығы


3.

Экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы


4.

Жер қойнауын пайдаланушылар
дың арнайы төлемдері мен салықтары


5.

Әлеуметтік салық


6.

Көлік құралдарына салынатын салық


7.

Жер салығы


8.

Мүлік салығы


9.

Қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы


10.

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы


11.

Өзге де салықтар мен төлемдер


11.111.n20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

жоспар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      Ескертпе:

      * нысан шоғырландырылған деректер бойынша толтырылады

      4.3 мемлекеттік акциялар пакетіне жоспарланатын дивидендтер төлемі:

  8-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

бағалау (факт)

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

А

Ә

Б

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100

1

Таза пайда (шығын минус белгісімен көрсетіледі), барлығы

мың теңге


2

Таза пайданы бөлу, оның ішінде мыналарға:2.1

Акцияға берілетін дивидендтер:2.1.1

жай

теңге


2.1.n

артықшылық берілген

теңге


2.2

дивидендтер:

мың теңге


2.2.1

мемлекеттік меншігіндегі акциялар пакеті

мың теңге


2.2.2

таза пайдадан %


2.3

инвестициялық жобалар

мың теңге


2.3.1


мың теңге


2.3.n


мың теңге


2.4

инновациялық жобалар

мың теңге


2.4.1


мың теңге


2.4.n


мың теңге


мың теңге


2.5

өткен жылдардың шығындарын жабу

мың теңге


20__ жыл

20__ жыл

20_ жыл

20_ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

жоспар

10

11

12=11/10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      5. Мынадай түрлер бойынша бөліністе компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғалардың күрделі салымдары мен инвестицияларының жалпы көлемі:

      күрделі салымдар, оның ішінде инвестицялық жобалар (жаңа жобаларға күрделі салымдар, қазіргі жобаларға күрделі салымдар);

      объектілерді салу және жаңғырту; негізгі құралдарды сатып алу; материалдық емес активтерді сатып алу және өзге де салымдар;

      инвестициялар, оның ішінде акциялар пакетін (қатысу үлесін) сатып алу; жарғылық капиталға салымдар және өзге де инвестициялар:

  9-нысан

№р/с

Мемлекеттік жоспарлау жүйесініңбірінші деңгейдегі құжат

Мемлекеттік жоспарлау жүйесініңекінші деңгейдегі құжат

Жобалардың атауы

Жобаны игерудің басталған күні

Пайдалануға берудің жоспарланған күні

Құжаттың атауы

басым

міндет

бастама/ нысаналы индикатор

Құжаттың атауы

мақсат

міндет

Нысаналы индикатор

Нәтиженің көрсеткіштері**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

1.


Күрделі салым дар, барлы ғы, оның ішінде:1.1


инвестициялық жоба лар, барлы ғы1.1.1


жаңа жоба ларға күрделі салым дар1.1.2


қазіргі жоба ларға күрделі салым дар1.1.n

1.2


негізгі құрал дарды сатып алу1.3


матери алдық емес актив терді сатып алу1.n

2


Инвес тиция лар, барлы ғы2.1


Акция лар пакет терін (қатысу үлесте рін) сатып алу2.2


Жарғы лық капи талға салым дар2.nЖиыны:Жобаның құны, мың теңге

барлығы

оның ішінде:

жоспарланған жыл басталғанға дейінгі кезеңде игерілді

жоспарланған жылы игерілуі тиіс

барлығы

оның ішінде қаржыландыру көздері есебінен

барлығы

оның ішінде қаржылан дыру көздері есебінен

меншікті

қа-рыз

бюджет

Ұлттық қор

меншікті

қа-рыз

бюджет

Ұлттық қор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
Жобаның құны, мың теңге

оның ішінде:

Игерілуі тиіс

барлығы

оның ішінде:

20_ жылы

20_ жылы

20_ жылы

20_ жылы

12

13

14

15

16


      6. Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығы:

      6.1 ішкі және сыртқы қарыз алу бөлінісінде қарыз алудың құрылымы мен өтеу кестесі (оның ішінде еншілес ұйымдардың):

  10-нысан*

№ р/с

Қарыз алушы

Қарыз беруші

Құрал

Қарыз алу мақсаты

Қарыз алу негізі

Акционерлер (жалғыз акционер) отырысының және/немесе Директорлар кеңесінің және/немесе басқа шешімі

Қарызға алу шарты (Кепіл шарты)

%

күні

валютасы

шарт бойынша сомасы

игерілген сома

жеңілдік кезеңі

А

Сыртқы қа-рыз алулар
А1

Аn

В

Ішкі қа-рыз алулар
B1

Вn

Қарыз алу шарттары (Кепіл шарттары)

%

Өзге де шарттар

Игерілген күн      кестенің жалғасы

20ХХ-3

20ХХ-2

20XX-1

Есепті күнге НҚ сомасы

20ХХ 1 тоқсан

Кезеңнің басындағы негізгі қарыз (НҚ)

НҚ өтеу

% тө леу

Кезең нің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% тө леу

Кезең нің басын дағы НҚ

НҚ өтеу

% тө леу

НҚ өтеу

% төлеу

жоспар

факт20ХХ
2 тоқсан

20ХХ 3 тоқсан

20ХХ
тоқсан

НҚ өтеу

% тө леу

НҚ өтеу

% төлеу

НҚ өтеу

%
тө
леу

жоспар

факт

жос пар

факт

жоспар

факт      кестенің жалғасы

20ХХ +1

20ХХ + 2

20ХХ + 3

20ХХ + 4

20ХХ + 5

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу

Кезеңнің басындағы НҚ

НҚ өтеу

% төлеу      Бірінші басшы _______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

      М.О.

      Ескертпе:

      * Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тізіліміне есепті айдан кейінгі айдың 10-күніне дейін тоқсан сайын ұсынылады

      6.2 Компанияның және акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар, оның ішінде борыш деңгейін сипаттайтын көрсеткіштерді (нақты экономика сенкторының команиялары үшін: борыш коэффициенті/EBІTDA (Earnіngs before іnterest, taxes, deprecіatіon and amortіzatіon), қаржылық левередж коэффициенті, проценттерді жабу коэффициенті, ағымдағы өтімділік коэффициенті) көрсете отырып, қабылдайтын шешімдерді айқындау құқығын беретін заңды тұлғалардың қаржылық тұрақтылығының негізгі көрсеткіштері:

  11-нысан*

№ р/с

Компанияның немесе оның еншілес ұйымдарының атауы

Қа рыз беруші

Құрал

валюта

Негізгі борыш сомасы

Борыш коэффициенті/ EBІTDA

Қаржылық левередж коэффициенті

есептеу формуласы

норматив

факт

болжам

есептеу формуласы

норматив

факт

болжам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Қарыз алу

1.1


1.nЖиыны

Пайыздарды жабу коэффициенті

Ағымдағы өтімділік коэффициенті

есептеу формуласы

норматив

факт

болжам

есептеу формуласы

норматив

факт

бол жам

15

16

17

18

19

20

21

22

      Бірінші басшы _______________

      (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

      М.О.

      Ескертпе:

      *Мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелердің, жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың тізіліміне есепті айдан кейінгі айдың 15-күніне дейін жарты жылдың және бір жылдың қорытындысы бойынша ұсынады

      Жалпы компания бойынша қаржылық тұрақтылық көрсеткіштерін міндетті түрде нормативпен салыстыра отырып, есептеу қажет

      Борыш коэффициенті/ЕВІTDA – бұл Компанияға салынатын борыштық жүктеменің көрсеткіші, оның қолда бар міндеттемелерді өтеу қабілеттігі (төлем қабілеттігі). Компанияның қарыздары бойынша есептеу үшін қажет қаражат түсімдерінің көрсеткіші ретінде, бұл жағдайда EBІTDA көрсеткіші – проценттер, салықтар мен амортизация шегерілгенге дейінгі пайда пайданылады.

      Мынадай формула бойынша есептеледі:

      Борыш коэффициенті/ЕВІTDA = жиынтық міндеттемелер / EBІTDA

      Борыш коэффициентінің/ЕВІTDA ұсынылатын мәні: <3, >4-5 мәні Компанияның борыштық жүктемесінің тым үлкендігін және өздерінің қарыздарын өтеудің ықтимал проблемарын білдіреді.

      Қаржылық левередж коэффициенті компанияның қаржылық тәуекеліне тікелей пропорционалды және компания активтерін қаржыландыру көздеріндегі қарыз қаражатының үлесін көрсетеді.

      Мына формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      LC - қарыз капитал;

      EC - меншікті капитал.

      Ұсынылатын DR мәні: <1, >1 мәні компанияның қаржылық тұрақтылығына теріс әсер етуі мүмкін оның борыштық жүктемесі жоғары екендігі туралы куәландырады.

      Проценттерді жабу коэффициенті – Компанияның өзінің борыштық міндеттемелеріне қызмет көрсету қабілеттігін сипаттайды. Көрсеткіш бір жылдағы проценттер мен салықтарды және сол кезеңдегі борыштық міндеттемелер бойынша процентті төлеуге дейінгі пайданы салыстырады.

      Мына формула бойынша есептеледі:

      Проценттерді жабу коэффициенті = EBІT / Төлеуге жататын проценттер

      Ұсынылатын мән: проценттерді жабу коэффициенті төмен болған сайын, Компанияның кредиттік ауыртпалығы жоғарылайды және банкрот болу ықтималдылығы жоғарылайды. Коэффициенті 1,5-тен төмен болса, Компанияның өз борышына қызмет көрсету мүмкіндігіне күмән тудырады. Коэффициенті 1-ден аз болуы шекті болып есептеледі.

      Ағымдағы өтімділік коэффициенті - компанияның қолда бар айналым қаражаты есебінен ағымдағы берешегін өтеу қабілеттігін анықтау үшін есептеледі.

      Мына формула бойынша есептеледі:      мұнда:

      CA-ағымдағы активтер;

      CL - ағымдағы міндеттемелер.

      Ұсынылатын CR мәні: 1 - 2. <1 мәні төлем қабілеттігін жоғалту ықтималдығы туралы, >4 мәні - қарыз қаражатын пайдаланудың жеткіліксіз белсенділігі туралы куәландырады және оның салдары ретінде меншікті капитал рентабельділігінің мәні аз.

      6.3 ағымдағы жылға Компанияның және оның еншілес ұйымдарының борыштық жүктемесін айқындау (ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша):

  12-нысан

Көрсеткіш

Анықтама

Есептеу әдістемесі

Шоғырландырылған

Компания

Қарыз алудың бос сыйымдылығы

Өзінің еншілес және тәуелді ұйымдарының пайдасына берілгендерді қоспағанда, Компанияның (ұйымның) тартылған қарыздар сомасын және берілген корпоративтік кепілгерліктерін қоса алғанда, Компанияның (ұйымның) шекті қарыз алу сыйымдылығы мен қаржылық міндеттемелерінің көлемі* арасындағы айырмашылық
Қарыз алудың шекті сыйымдылығы

Қарыз алу сыйымдылығының коэффициенттері** Компанияның (ұйымның) уәкілетті органы (лауазымды тұлғасы) Компания (ұйым) үшін бекіткен нормативтік мәніне жететін қарыздарды тарту компанияның (ұйымның) корпоративтік кепілдіктерін және корпоративтік кепілгерліктерін беру қолжетімді, барынша жол берілетін сома үшін
      Ескертпе:

      * Қаржылық міндеттемелер көлемі – шартқа негізделген:

      ақша қаражатын немесе өзге қаржылық активті басқа субъектіге беру;

      әлеуетті түрде субъект үшін пайдасыз шарттарда басқа субъектімен қаржылық активтермен немесе қаржылық міндеттемелермен алмасу міндеттемесі;

      есеп айырысуы субъектінің меншікті үлестік құралдарымен жүзеге асырылатын немесе асырылуы мүмкін және: оған сәйкес субъект меншікті үлестік құралдарының ауыспалы санын беретін немесе беруге міндетті болатын;

      есеп айырысу тіркелген ақша қаражатының сомасын немесе басқа қаржылық активін меншікті үлестік құралдарының тіркелген санына айырбастауға қарағанда, басқа тәсілмен жүргізілетін немесе жүргізілуі мүмкін шарт болып табылатын кез келген міндеттемелер көлемі. Бұл мақсаттарда меншікті үлестік құралдар болашақта субъектінің меншікті үлестік құралдарын алуға немесе жеткізуге жасалған шарттар болып табылатын құралдарды қамтымайды.

      ** қарыз алу сыйымдылығының коэффициенттері – Компания (ұйым) Компания (ұйым) үшін қарыз алу сыйымдылығының нормативтік мәнін дербес айқындайды.

      7. Мыналарды қоса алғанда, қаржылық-шаруашылық қызметтің негізгі көрсеткіштері, өсу немесе төмендеу себептерін негіздей отырып, талдау:

      7.1 уақытша бос ақшалай қаражатты басқару, оларды орналастыру саясаты:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы

  13-нысан

№ р/с

Қаржы құралдарының атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл
(алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

Б

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/7*100

1

Екінші деңгейдегі банкттердегі депозиттерде орналасқан ақша қаражаты, оның ішінде:1.1

Жарғылық капиталды толтықтыруға және мемлекеттік міндеттерді орындауға бөлінген республикалық бюджет қаражаты1.2

Жарғылық капиталды толтықтыруға және мемлекеттік міндеттерді орындауға бөлінген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражаты1.3

Қарызға алынған қаражат1.4

бюджеттік кредит беру қаражаты1.n
2

Мемлекеттік бағалы қағаздар3

Корпоративтік бағалы қағаздар, оның ішінде:3.1.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздары3.2.

шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары4

Кері РЕПО операциялары5

Ағымдағы/корреспонденттік шот, оның ішінде:5.1.

Екінші деңгейдегі банкттердегі5.2.

Қазақстан Республикасы ның Ұлттық банкінде6

Өзге қаржы құралдары, оның ішінде:6.1.

туынды6.2.

үлескерлік6.n.

Екінші деңгейдегі банкттердегі депозиттерде орналасқан ақша қаражаты, оның ішінде:n

ЖИЫНЫ20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

жоспар

10

11

12=11/10*100

13

14

15=14/13*100

16

17

      Ескертпе:

      уақытша-бос ақша қаражатының көлемі бойынша ақпарат жылдың аяғында (есепті/жоспарлы) көрсетіледі.

      * осыған ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша бөлек толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.2 дивидендтік саясатты және олардың негіздемесі:

  14-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл
(алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100


Компанияның еншілес ұйымдарынан (ЕҰ) дивидендтердің түсуі, оның ішінде:


1

1 ЕҰ


n

n ЕҰ


20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

жоспар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      7.3 Акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдарды ескере отырып, Компанияның шоғырландырылған кадр саясаты (жұмыскерлердің жоспарланған орташа жылдық саны, орташа айлық жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі):

  15-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

Б

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100

1

Штат кестесі бойынша саны, оның ішінде:

бірлік


1.1

әкімшілік-басқару персоналдың

бірлік


1.2

өндірістік персоналдың

бірлік


1.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

бірлік


2

Орташа тізімдік саны, оның ішінде

адам


2.1

әкімшілік-басқару персоналдың

адам


2.2

өндірістік персоналдың

адам


2.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

адам


3

Орташа айлық жалақы, оның ішінде:

мың теңге


3.1

әкімшілік-басқару персоналының

мың теңге


3.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


3.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


4

Еңбекақы төлеу қоры, оның ішінде:

мың теңге


4.1

әкімшілік-басқару персоналының

мың теңге


4.2

өндірістік персоналдың

мың теңге


4.3

көмекші персоналдың (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


5

Жұмыстың нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, оның ішінде:

мың теңге


5.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


5.2

өндірістік персоналға

мың теңге


5.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


6

Материалдық көмек көрсету, оның ішінде:

мың теңге


6.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


6.2

өндірістік персоналға

мың теңге


6.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


7

Оқыту, біліктілікті арттыру жүйесімен қамтылған жұмыскерлердің саны, оның ішінде:

адам


7.1

әкімшілік-басқару персоналын

адам


7.2

өндірістік персоналды

адам


8

Оқытуға, біліктілікті арттыруға арналған шығындар, оның ішінде:

мың теңге


8.1

әкімшілік-басқару персоналын

мың теңге


8.2

өндірістік персоналды

мың теңге


9

Жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде:

бірлік


9.1

әкімшілік-басқару персоналы

бірлік


9.2

өндірістік персонал

бірлік


10

Медициналық қызмет көрсету бойынша шығыстар, оның ішінде:

мың теңге


10.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


10.2

өндірістік персоналға

мың теңге


10.3

көмекші персонал (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


11

Жұмыскерлерге берілген несие, оның ішінде:

мың теңге


11.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


11.2

өндірістік персоналға

мың теңге


11.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


12

Кадрлардың тұрақтамау деңгейі, оның ішінде:

%


12.1

әкімшілік-басқару персоналының

%


12.2

өндірістік персоналдың

%


20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

жос пар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      7.4 Компанияның және/немесе акцияларының бақылау пакеті (қатысу үлестері) Компанияға тиесілі ұйымдардың есепті кезеңдегі кадрлық саясаты (жұмыскерлердің орташа жылдық саны, орташа айлық жалақысы, еңбекақы төлеу қоры, кадрлардың тұрақтамау деңгейі):

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  16-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

Б

1

2

3=2/1 *100

4

5

6=5/4 *100

7

8

9=8/7 *100

1

Штат кестесі бойынша саны, оның ішінде:

бірлік


1.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

бірлік


1.2

өндірістік персонал дың

бірлік


1.3

көмекші персонал дың (жүргізуші лер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

бірлік


2

Орташа тізім саны, оның ішінде

адам


2.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

адам


2.2

өндірістік персонал дың

адам


2.3

көмекші персонал дың (жүргізуші лер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

адам


3

Орташа айлық жалақы, оның ішінде:

мың теңге


3.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

мың теңге


3.2

өндірістік персоналы ның

мың теңге


3.3

көмекші персонал дың (жүргізуші лер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


4

Еңбекақы төлеу қоры, оның ішінде:

мың теңге


4.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


4.2

өндірістік персоналға

мың теңге


4.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


5

Жұмыс нәтижелері бойынша сыйлықақы беру, оның ішінде:

мың теңге


5.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


5.2

өндірістік персоналға

мың теңге


5.3

көмекші персоналға (жүргізуші лер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


6

Материалдық көмек көрсету, оның ішінде:

мың теңге


6.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


6.2

өндірістік персоналға

мың теңге


6.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


7

Оқыту, біліктілікті арттыру жүйесімен қамтылған жұмыскерлердің саны, оның ішінде:

адам


7.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

адам


7.2

өндірістік персонал дың

адам


8

Біліктілікті арттыруға, оқытуға арналған шығындар, оның ішінде:

мың теңге


8.1

әкімшілік-басқару персоналын

мың теңге


8.2

өндірістік персоналды

мың теңге


9

Жаңа жұмыс орындарын құру, оның ішінде:

бірлік


9.1

әкімшілік-басқару персоналы

бірлік


9.2

өндірістік персонал

бірлік


10

Медицина лық қызмет көрсету бойынша шығыстар, оның ішінде:

мың теңге


10.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


10.2

өндірістік персоналға

мың теңге


10.3

көмекші персоналға (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


11

Жұмыскер лерге берілген несие, оның ішінде:

мың теңге


11.1

әкімшілік-басқару персоналына

мың теңге


11.2

өндірістік персоналға

мың теңге


11.3

көмекші персоналына (жүргізушілер, еден жуушылар және тағы сол сияқты)

мың теңге


12

Кадрлардың тұрақтамау деңгейі, оның ішінде:

%


12.1

әкімшілік-басқару персоналы ның

%


12.2

өндірістік персоналдың

%


20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жос пар

жос пар

10

11

12=11/10 *100

13

14

15=14/13 *100

16

17

      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.5 Еншілес ұйымдарды ескере отырып, есепті кезеңдегі шоғырландырылған әкімшілік шығыстар, өсуі немесе төмендеуі негізделген болжам:

  17-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл
(алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/1 *100

4

5

6=5/4 *100

7

8

9=8/7 *100


Әкімшілік шығыстар, барлығы


1

Қорлар


2

Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу


3

Еңбекақы төлеуден түсетін аударымдар


4

Материалдық емес активтердің амортизациясы


5

Негізгі құралдардың тозуы


6

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу


7

Көліктік қызмет көрсетулер бойынша шығыстар


8

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар


9

Консультациялық шығыстар


10

Аудиторлық шығыстар


11

Ақпараттық көрсетілетін қызметтер


12

Іссапар шығыстары


13

Өкілдік шығыстар


14

Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетумен байланысты шығыстар


15

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша шығындар


16

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар


17

Салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер


18

Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар


19

Өзге де, оның ішінде


19.1

.


19.n

.


20__жыл

20__жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жос пар

жос пар

10

11

12=11/10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      7.6 Өсу немесе төмендеу негізделген есепті кезеңдегі әкімшілік шығыстар:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  18-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл
(алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100


Әкімшілік шығыстар, барлығы


1

Қорлар


2

Жұмыскерлердің еңбегіне ақы төлеу


3

Еңбекақы төлемінен түсетін аударымдар


4

Материалдық емес активтердің амортизациясы


5

Негізгі құралдардың тозуы


6

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге қызмет көрсету және жөндеу


7

Көліктік қызмет көрсетулер бойынша шығыстар


8

Байланыс қызметтері бойынша шығыстар


9

Консультациялық шығыстар


10

Аудиторлық шығыстар


11

Ақпараттық көрсетілетін қызметтер


12

Іссапар шығыстары


13

Өкілдік шығыстар


14

Қайырымдылық және демеушілік көмек көрсетумен байланысты шығыстар


15

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша шығындар


16

Әлеуметтік бағдарлама бойынша шығыстар


17

Салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдер


18

Директорлар кеңесін ұстауға арналған шығыстар


19

Өзге де, оның ішінде


19.119.n20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

жоспар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      Ескертпе:

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысан тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компания директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.7 Тұрғын емес үй-жайларды жалға алу бойынша шығыстар

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  19-нысан

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

Өлшем бірлігі

20__жыл
(алдыңғы)

20__жыл
(ағымдағы)

20__жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

бағалау (факт)

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

А

Ә

Б

1

2

3=2/ 1*100

4

5

6=5/ 4*100

7

8

9=8/ 7*100

1

Жалға алу бойынша шығыстар, барлығы

мың теңге


2

Жалға алынатын ауданның 1 шаршы метрінің құны

теңге


3

Бекітілген нормативтерге сәйкес үй-жайлардың жалпы алаңы (шаршы метр)

шаршы метр


Үй-жайлар орналасқан жердің жалпы ауданы (шаршы метр)

шаршы метр


Ауытқу

шаршы метр


оның ішінде мыналардың алаңы:

шаршы метр


3.1.

Басқарма төрағасы ның кабинеті

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.2.

Басқарма төрағасы ның демалыс бөлмесі
Басқарма төрағасы ның қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


 
3.3.

Басқарма төрағасы ның қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.4.

Басқарма төрағасы орынбаса рының (басқару шы директор - басқарма мүшесінің) кабинеті

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.5.

Басқарма төрағасы орынбаса рының (басқару шы директор - басқарма мүшесінің) демалыс бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.6.

Басқарма төрағасы орынбаса рының (басқару шы директор - басқарма мүшеснің) қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.7.

Басқару шы директордың (аппарат басшысы ның) кабинеті

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.8.

Басқару шы директордың (аппарат басшысының) демалыс бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.9.

Басқару шы директордың (аппарат басшысы ның) қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.10.

Құрылым дық бөлімше басшысы ның (департа мент директорының) кабинеті

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.11.

Құрылым дық бөлімше басшысы ның (департа мент директорының) қабылдау бөлмесі

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.12.

Компания жұмыскерінің кабинеті (1 жұмыскерге арналған)

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.13.

Жалпы үй-жайлар (конфе ренц-зал, мәжіліс залы, мұрағат, көбейту - көшірме қызметі, гардероб, сервер бөлмесі, қойма жабдықта ры, нысандық киімдер, дәрі-дәрмектер, техника лық құралдар, мүкәммалдар және кеңселік керек-жарақтар және тағы басқа қоймасы)

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


3.14.

Көмекші үй-жайлар (дәліздер, венкамералар, дәретханалар, жеке бас гигиенасына арналған
үй-жайлар және тағы басқалар)

бекітілген норматив терге сәйкес

шаршы метр


орналасқан алаңы

шаршы метр


ауытқу

шаршы метр


20__жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

ауытқу %

жоспар

факт

ауытқу %

жос пар

жоспар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      Ескертпе:

      Орналастырылатын алаңдарға белгіленген лимиттер асып кеткен жағдайда, түсіндіру талап етіледі

      * ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша жеке толтырылады. Еншілес ұйымдар бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ие және ол компания директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      7.8 Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылған көрсеткіштерінің болжамы:

  20-нысан
  мың теңге

№ с/р

Көрсеткіштер атауы

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл (ағымдағы)

20__жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/1*100

4

5

6=5/4* 100

7

8

9=8/7*100

1

Кірістер, барлығы оның ішінде:


1.1

Өнімді өткізуден, және қызметтер көрсетуден түсетін кіріс


1.2

Қаржыландыру-дан түсетін кірістер


1.2.1

Сыйақылар бойынша кірістер


1.2.2

Дивидендтер бойынша кірістер


1.2.3

Қаржылық жалдау бойынша кірістер


1.2.4

Жылжымайтын мүлікке салынатын инвестицияларменжасалатын операциялардан түсетін кірістер


1.2.5

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер


1.2.6

Қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер


1.3

Өзге де кірістер


1.3.1

Активтерді шығарудан түсетін кірістер


1.3.2

Өтеусіз алынған активтерден түсетін кірістер


1.3.3

Мемлекеттік субсидиялардан түсетін кірістер


1.3.4

Қаржылық емес активтер бойынша құнсызданудан болатын шығынды қалпына келтіруден түсетін кірістер


1.3.5

Бағамдық айырмадан түсетін кірістер


1.3.6

Операциялық жалдаудан түсетін кірістер


1.3.7

Өзде де кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін есептелген айыппұлдардан, өсімпұлдардан,
тұрақсыздық айыбынан түсетін кіріс; сақтандыру жағдайлары; өзде де кірістер және тағы басқа)


1.4.

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер


1.5

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.1

Қауымдастырыл-ған ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.2

Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі


2

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:


2.1

Өткізілген өнімнің және көрсетілген қызметтің өзіндік құны


2.2

Өнімді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар


2.3

Әкімшілік шығыстар


2.4

Қаржыландыруға арналған шығыстар


2.4.1

Сыйақылар бойынша шығыстар


2.4.2

Қаржылық жалдау бойынша проценттерді төлеуге арналған шығыстар


2.4.3

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден болатын шығыстар


2.4.4

Қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар


2.5

Өзге де шығыстар


2.5.1

Активтерді шығару бойынша шығыстар


2.5.2

Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар


2.5.3

Бағамдық айырма бойынша шығыстар


2.5.4

Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар


2.5.6

Операциялық жалдау бойынша шығыстар


2.5.7

Өзге де шығыстар
(шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы; сот шығасыларын және төрелік сот алымдарын өтеу; өзге де шығыстар және тағы басқа)


2.6

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар


2.7

Үлестік қатысу әдісімен ескерілетін ұйымдардың шығындағы үлес


2.7.1

Қауымдасқан ұйымдардағы шығындағы үлес


2.7.2

Бірлескен ұйымдардағы шығындағы үлес


3

Салық салуға дейінгі кіріс/шығын


4

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар


5

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)


6

Активтер, оның ішінде:


6.1

Ұзақ мерзімді активтер


6.2

Қысқа мерзімді активтер


7

Міндеттемелер, оның ішінде:


7.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер


7.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер


8

Капитал, оның ішінде:


8.1

Жарғылық капитал


8.2

Төленбеген капитал


8.3

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар


8.4

Эмиссиялық кіріс


8.5

Резервтер


8.6

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


8.7

Азшылық үлесі


9

Қызметтің табыстылығы, %


10

Есепті кезеңнің басындағы ақшалай қаражат


11

Есептік кезеңнің соңындағы ақшалай қаражат


20__жыл

20__жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жос
пар

жос
пар

10

11

12=11/ 10*100

13

14

15=14/ 13*100

16

17

      Ескертпе:

      * Компания қызметінің негізгі шоғырландырылған қаржылық көрсеткіштеріне Компанияның есепке алу саясаты туралы ақпарат және көрсеткіштердің есептері көрсетілген түсіндірме жазба қоса беріледі.

      7.9 Акциялары (қатысу үлестері) Компанияға осы заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін Компаниялар мен заңды тұлғалардың негізгі шоғырландырылмаған көрсеткіштерінің болжамы:

      Компанияның (еншілес ұйымның) атауы*

  21-нысан
  мың теңге

№ р/с

Көрсеткіштер атауы

20__жыл (алдыңғы)

20__ жыл
(ағымдағы)

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

бағалау (факт)

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

А

Ә

1

2

3=2/1 *100

4

5

6=5/4 *100

7

8

9=8/7 *100

1

Кірістер, барлығы оның ішінде:


1.1

Өнімдерді сатудан және қызмет көрсетуден алынатын кіріс


1.2

Қаржыландыру-дан түсетін кіріс


1.2.1

Сыйақылар бойынша кірістер


1.2.2

Дивидендтер бойынша кірістер


1.2.3

Қаржылық жалдау бойынша кірістер


1.2.4

Жылжымайтын мүлікке салынатын инвестициялар- мен жасалатын операциялардан түсетін кірістер


1.2.5

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден түсетін кірістер


1.2.6

Қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер


1.3

Өзге де кірістер


1.3.1

Активтерді шығарудан түсетін кірістер


1.3.2

Өтеусіз алынған активтерден түсетін кірістер


1.3.3

Мемлекеттік субсидиялардан түсетін кірістер


1.3.4

Құнсызданудан болған шығынды қалпына келтіруден түсетін кірістер


1.3.5

Бағамдық айырмадан түсетін кірістер


1.3.6

Операциялық жалдаудан түсетін кірістер


1.3.7

Өзге де кірістер (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін есептелген айыппұлдардан, өсімақыдан, тұрақсыздық айыптарынан түсетін кіріс; сақтандыру жағдайлары; өзге кірістер және тағы басқа)


1.4.

Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер


1.5

Үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.1

Қауымдастырыл-ған ұйымдар пайдасының үлесі


1.5.2

Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі


2

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:


2.1

Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны


2.2

Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша шығыстар


2.3

Әкімшілік шығыстар


2.4

Қаржыландыруға арналған шығыстар


2.4.1

Сыйақылар бойынша шығыстар


2.4.2

Қаржылық жалдау бойынша проценттерді төлеуге арналған шығыстар


2.4.3

Қаржылық құралдардың әділ құнын өзгертуден болатын шығыстар


2.4.4

Қаржыландыруға арналған өзге де шығыстар


2.5

Өзге де шығыстар


2.5.1

Активтерді
шығару жөніндегі шығыстар


2.5.2

Активтердің құнсыздануынан болатын шығыстар


2.5.3

Бағамдық айырма бойынша шығыстар


2.5.4

Резервті құру және үмітсіз талаптарды есептен шығару бойынша шығыстар


2.5.6

Операциялық жалдау бойынша шығыстар


2.5.7

Өзге де шығыстар (шарттардың талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыптары; сот шығасылары мен төрелік сот алымдарын өтеуге арналған; өзге де шығыстар және тағы басқа)


2.6

Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар


2.7

Ұйымдардың үлестік қатысу әдісімен ескерілетін шығындағы үлесі


2.7.1

Қауымдастырыл ған ұйымдардың шығындағы үлесі


2.7.2

Бірлескен ұйымдардың шығындағы үлесі


3

Салық салуға дейінгі кіріс/шығын


4

Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар


5

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)


6

Активтер, оның ішінде:


6.1

Ұзақ мерзімді активтер


6.2

Қысқа мерзімді активтер


7

Міндеттемелер, оның ішінде:


7.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер


7.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер


8

Капитал, оның ішінде:


8.1

Жарғылық капитал


8.2

Төленбеген капитал


8.3

Сатып алынған меншікті үлестік құралдар


8.4

Эмиссиялық кіріс


8.5

Резервтер


8.6

Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын)


8.7

Азшылық үлесі


9

Қызметтің рентабельділігі, %


10

Есепті кезеңнің басталғанға дейінге ақшалай қаражат


11

Есепті кезеңнің соңындағы ақшалай қаражат


20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

жоспар

факт

% ауытқу

жоспар

факт

% ауытқу

жос пар

жос пар

10

11

12=11/10*100

13

14

15=14/13 *100

16

17

      Ескертпе:

      * осыған ұқсас нысан әрбір еншілес ұйым бойынша бөлек толтырылады. Еншілес ұйым бойынша нысандар тек ақпараттық сипатқа ғана ие және ол компанияның директорлар кеңесінің бекіту нысанасы болып табылмайды.

      8. Компаниялар мен акциялары (қатысу үлестері) Компанияға заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді тікелей айқындау құқығын беретін осы заңды тұлғаларда корпоративтік басқарудың стандарттарын дамытуға және енгізуге бағытталған іс-шаралар бойынша ақпарат:

  22-нысан


р/с

Компанияның атауы

Корпоративтік басқару рейтингі

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

20__ жыл

А

Ә

1

2

3

4

5


Компания


1

1-еншілес ұйым


n

n-еншілес ұйым


  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2019 жылғы 6 наурыздағы
№ 17 бұйрығына
8-қосымша
  Акционері мемлекет болып
табылатын ұлттық
басқарушы холдингтердің,
ұлттық холдингтердің, ұлттық
компаниялардың даму
жоспарларын әзірлеу, бекіту,
сондай-ақ олардың іске
асырылуын мониторингілеу
және бағалау қағидаларына
3-қосымша

Компания қызметінің стратегиялық бағыттары бойынша даму жоспарының іске асырылуын мониторингілеу жөніндегі есеп

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің бірінші деңгейдегі құжаты

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің екінші деңгейдегі құжаты

Компа нияның Даму стратегиясының
мақсат тары

Компанияның Даму стратегиясыны міндеттері

Компа нияның Даму страте гиясы ның түйінді көрсет кіштері (ТК) (сан дық немесе сапа лық)

Өл шем бір лігі

Есеп теу әдістемесі

Құжат тың атауы

басым

міндет

бастама/ нысаналы индикатор

Құжат тың атауы

мақсат

міндет

Нысаналы индикатор

Нәтижелер көрсет кіші**

А

Ә

Б

В

Г

Ғ

Д

Е

Ж

З

И

К

Қ

Л

      кестенің жалғасы

1-бағыт


1-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn- ТК


1-ТКn- ТКn-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn- ТК


n-мін-дет

1-ТКn- ТК
      кестенің жалғасы

n-бағыт


1-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn- ТК

n-мін-дет

1-ТКn- ТКn-мақ-сат

1-мін-дет

1-ТКn- ТК


n-мін-дет

1-ТКn- ТК
Түйінді көрсеткіштердің мәні*

20__жыл

Есеп ті жылдың фак тісі

Есепті жылдың ал дың ғы жылғы фактісі

Ал дыңғы жы лға қараған да есепті жылға %

Ауытқу себепте рі (толық көлемде орындалмауы)

Түзету шаралары (ал дын ала қабылдан ған/ жос парлана тын)

1

2

3

4

5

1-бағыт

n-бағыт

Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметі бойынша даму стратегиясының іске асырылуын мониторингілеу бойынша есеп

р/с

Көрсеткіш атауы

Өлшем бірлігі

20__ жыл

20__ жыл

20___ жыл

Ауытқудың себептеі (толық көлемде орындалмау)

жоспар

факт

орындалу %

жоспар

факт

орындалу %

жоспар

факт

орындалу %

1.

Кірістер, барлығы

мың теңге2.

Шығыстар, барлығы, оның ішінде:

мың теңге2.1

Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы

мың теңге2.2

Еңбекақы төлеу қоры

мың теңге2.3

Орташа айлық жалақы

мың теңге3.

Таза кіріс (шығын минус белгісімен көрсетіледі)

мың теңгем4.

Мемлекеттік акциялар пакетіне берілетін дивидендтер

мың теңге5.

Төленген салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер

мың теңге6.

Инвестициялар

меншікті

мың теңгебюджеттік

мың теңгеқарыз

мың теңгебарлығы

мың теңге7.

Активтер, оның ішінде:

мың теңге7.1

Ұзақ мерзімді активтер

мың теңге7.2

Қысқа мерзімді активтер

мың теңге8.

Міндеттемелер, оның ішінде:

мың теңге8.1

Қысқа мерзімді міндеттемелер

мың теңге8.2

Ұзақ мерзімді міндеттемелер

мың теңге9.

Активтерді қайта құрылым дау

көрсетілген түрі активтің атауы (бейінді, бейінді емес, басқалар)


акциялар пакетінің (қатысу үлесінің) шығару %

10.

Қаржылық тұрақтылық

борыш коэффициенті /EBІTDA

Сандық мәніҚаржылық левередж коэффициенті

Сандық мәніПайыздарды жабу коэффициенті

%Ағымдағы өтімділік ккоэффициенті

Сандық мәні
Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.