Күшін жойған

"Қазақстан Республикасы экономикасының басым секторларында инвестициялық қызметтi жүзеге асырушы Инвесторды мемлекеттiк қолдау және оған ынталандыру шараларын қолдану туралы негiзгi келiсiм-шартты бекiту туралы"

Актінің түрі
Келісім-шарт
Қабылдау күні
20.10.1997
Өзгерту күні
07.12.1999
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінiң Халықаралық ақпарат комитеті
      "Тiкелей инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы" Z970075_ 1997 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабына сәйкес және мемлекеттiк қолдау және ынталандыру шараларын қолдану туралы келiсiм-шарттарды жасауды тәртiпке келтiру, халықаралық шарттарды реттейтiн құқыққа және Қазақстан Республикасының нормативтiк актiлерiне негiзделген келiсiм-шарты ресiмдеудiң бiрыңғай ережелерiн, ұғымдары мен ресiмдерiн белгiлеу мақсатында Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөнiндегi мемлекеттiк комитетi қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасы экономикасының басым секторларында

инвестициялық қызметтi жүзеге асырушы Инвесторды мемлекеттiк қолдау және 
оған ынталандыру шараларын қолдану туралы негiзгi келiсiм-шарт бекiтiлсiн.

   Қазақстан Республикасы
   Премьер-Министрiнiң
   бiрiншi орынбасары,
   Қазақстан Республикасының
   Инвестициялар жөнiндегi
   мемлекеттiк комитетiнiң
       төрағасы
                    Қазақстан Республикасының
                    Инвестициялар жөнiндегi
                    мемлекеттiк комитетiнiң
                    1997 жылғы
                    N   қаулысымен
                        Бекiтiлген

      "Қазақстан Республикасы экономикасының басым
    секторларында инвестициялық қызметтi жүзеге асырушы
    Инвесторды мемлекеттiк қолдау және оған ынталандыру
           шараларын қолдану туралы"
            НЕГIЗГI КЕЛIСIМ-ШАРТ

   ______________қаласы        199__ "__"_______________

   Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөнiндегi мемлекеттiк 
комитетiнiң (бұдан әрi Комитет деп аталады) атынан _______________ және 
жеке немесе заңды тұлғалардың (бұдан әрi Инвестор) атынан _______________ 
арасында 199 (_________күнi _____________айы) жасалған Қазақстан 

Республикасына инвестициялық қызметке ынталандыру шараларын қолдану және оны мемлекеттiк қолдау жөнiндегi осы келiсiм-шарт,
      а) Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделген инвестицияларды мемлекеттiк қолдау туралы Қазақстан Республикасының Заңы экономиканың басым секторларында тауарлар, жұмыстар мен қызмет көрсетулер өндiрудi жедел дамытуды қамтамасыз ету үшiн қолайлы инвестициялық ахуал жасауға бағытталғандығын;
      б) келiссөздер жүргiзу, келiсiм-шарттың ережелерiн айқындау және оған қол қою құқығы берiлген Комитеттiң - Қазақстан Республикасында тiкелей инвестицияларды жүзеге асырушы Инвесторларға Қазақстан Республикасын бiлдiруге уәкiлеттi жалғыз мемлекеттiк орган екендiгiн;
      в) Комитет пен Инвестордың осы келiсiм-шарт инвестициялық қызметтi жүзеге асыру кезiнде өздерiнiң құқықтары мен мiндеттерiн реттейтiн болады деп уағдаласқандығын назарға ала отырып,
      Комитет пен Инвестор төмендегi туралы уағдаласады:

      1. Айқындау

      Егер келiсiм-шарттың мәтiнiнде өзгеше түсiнiк беру болмаса, төменде келтiрiлген сөздер мен оларда пайдаланылған терминдердiң мынадай мағынасы бар:
      1. Инвестициялық қызмет - инвестицияларды жүзеге асыру процесiмен байланысты кәсiпкерлiк қызмет.
      2. Инвестор - инвестициялық қызметтi жүзеге асырушы жеке немесе заңды тұлғалар немесе уәкiлеттiгi бойынша оған заңды тұлғалар кiретiн концорциум.
      3. Бекiтiлген инвестор - Комитетпен келiсiм-шарт жасаған Инвестор.
      4. Келiсiм-шарт - Комитет пен Инвестордың арасында жасалған осы шарт.
      5. Заттық гранттар - Қазақстан Республикасының меншiк құқығымен ақшалай емес нысанда Инвесторға беретiн мүлкi немесе мүлiктiк құқықтары.
      6. Преференциялар - Комитеттiң Инвесторға беретiн атаулы сипаттағы артықшылығы.
      7. Кеден баждары - Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кеден баждарының реестрлерiнде бекiтiлген барлық баждар, салықтар немесе салық салулар.
      8. Кiрiстер - пайданы, дивидендтердi, проценттердi және басқа да сыйақыларды, немесе заттай төлемдердi қоса алғанда төленiлетiн нысанына қарамастан, инвестициялық қызметтен немесе оған қатыстылардан алынатын сомалар.
      9. Форс-мажор - келiсiм-шарттың орындалу барысын қиындататын немесе оның одан әрi орындалуын мүмкiн етпейтiн тежеусiз күштiң жағдаяттары (әскери қақтығыстар, табиғат апаттары, табиғи зiлзалалар және басқ.).

      2. Келiсiм-шарттың мақсаты

      10. Осы келiсiм-шарт инвестициялық қызметтi жүзеге асыру кезiнде

әртүрлi ынталандыру шараларын қолдану және мемлекеттiк қолдау мақсатында 
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Комитет пен Инвестордың 
арасындағы өзара қарым-қатынастарға заңдық шеңберлер белгiлейдi.

   3. Инвестициялық қызметтiң объектiлерi

   11. Тiкелей инвестициялар осындай инвестициялар үшiн Қазақстан 
Республикасының заң актiлерiмен тыйым салынбаған кез келген объектiлер мен 
қызмет түрлерiне салына алады.

   4. Келiсiм-шарттың мәнi

   12. Келiсiлген инвестициялық жоба бойынша Комитеттен жеңiлдiктер мен 
преференциялар алудың тәртiбi мен шарттары келiсiм-шарттың мәнi болып 
табылады.

   5. Тараптардың құқықтары

   13. Комитет:
   - келiсiм-шарттың ережелерi бойынша Инвестормен келiссөздерде 
Қазақстан Республикасын бiлдiруге;
   - инвестициялық жобалар мен келiсiм-шарттарға сараптамалар жүргiзудi 
ұйымдастыруға;


      - Инвесторға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеңiлдiктер мен преференциялар берудiң тәртiбi мен шарттарын айқындауға;
      - келiсiм-шартқа қол қоюға және оны тiркеуге;
      - инвестициялық өтiнiм мен келiсiм-шартқа сараптамалар ұйымдастыру мен жүргiзуi бойынша Инвестордың есебiнен Комитет белгiлеген тәртiпте Комитеттiң шығындарын өтеудi талап етуге;
      - Инвестордың келiсiм-шарт бойынша өзiне алған мiндеттемелердi атқаруына бақылау жасауды қоса алғанда, инвестициялық жобаның жүзеге асырылуына бақылау жасауға құқылы.
      14. Инвестор:
      - келiсiлген инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасының заңдарымен немесе осы келiсiм-шартпен өзiне берiлген құқықтар шеңберiнде кез келген заңды iс-әрекеттер жасауға;
      - Қазақстан Республикасы заңдарының шеңберiнде инвестициялық қызметтi

жүзеге асыру үшiн қажеттi активтердi, жабдықты және өзге де материалдарды 
импорттауға және экспорттауға;
   - инвестициялық жобалар мен келiсiм-шарттық құжаттарға тәуелсiз 
сараптама жүргiзудi талап етуге құқылы.
   15. Инвесторға Комитеттiң келiсiмi бойынша және оның құзыретiнiң 
шектерiнде қосымша құқықтар берiлуi мүмкiн.

   6. Тараптардың мiндеттерi

   16. Комитет:


      - ұсынылатын инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшiн қажеттi құқықтар мен өкiлеттiктердi бiлдiретiн барлық келiсушi және рұқсат берушi құжаттарды, лицензияларды, визалар мен басқа да құжаттарды алуды қамтамасыз етуге;
      - бекiтiлген инвестицияларға Қазақстан Республикасында бiлiктi қызметкерлердi, тауарлар мен қызмет көрсетулердi iздеуге жәрдемдесуге;
      - инвестициялық қызметтi жүзеге асыруға байланысты кедергiлердi жоюға Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарының шеңберiнде барынша жәрдемдесуге мiндеттенедi.
      17. Инвестор:
      - инвестициялық қызметтi инвестициялық жобаның бекiтiлген бизнес - жоспарында көрсетiлген күннен бастауға;
      - келiсiлген инвестициялық жобаны жүзеге асыру кезiнде Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарын, қаулылары мен өзге де нормативтiк актiлерiн сақтауға;
      - инвестициялық қызметтiң бейiнiн өзгертпеуге және Комитеттен жеңiлдiктер мен преференциялар алынуы керек келiсiлген инвестициялық жобаның ережелерiн бұзбауға;
      - инвестициялық жобаны жүзеге асыру кезiнде озық технологиялар мен "ноу-хауды" қолдануға, менеджмент пен маркетингтiң қазiргi заманғы әдiстерiн пайдалануға
      - жергiлiктi кадрларды үздiксiз оқыту жүйесiн енгiзуге олардың бiлiктiлiк деңгейiн арттыруға;
      - жаңа жұмыс орындарын құруға;
      - Комитеттiң инвестициялық өтiнiм мен келiсiм-шарттың сараптамасын ұйымдастыру мен жүргiзу жөнiндегi шығындарын Комитет белгiлеген тәртiпте өтеуге;
      - инвестициялық жобаны жүзеге асыру барысы туралы ақпаратты Комитет талап еткен тәртiпте және келiсiм-шартта көзделген көлемде ұдайы берiп тұруға мiндеттенедi.

      7. Меншiкке және ақпаратқа иелiк ету құқығы

      18. Инвестордың өзiнiң инвестициялық қызметiн жүзеге асыру үшiн сатып алған кез келген активi немесе жабдығы, сондай-ақ ақпарат, берiлетiн заттық гранттар, егер осы келiсiм-шартта өзгеше көзделмесе, инвестордың меншiгi болып табылады.

      8. Салықтар мен төлемдер

      19. Инвестор салықтар мен жарналарды қол қойылған келiсiм-шартта

көзделген салықтық және кедендiк жеңiлдiктерден басқа реттерде, 
келiсiм-шарттың күшiне енген сәтiнде қолданылып жүрген Қазақстан 
Республикасының салық туралы заңдары мен ережелерiне сәйкес төлеуге 
мiндеттенедi. Жеңiлдiктер мен преференцияларды берудiң тәртiбi мен 
ережелерiн Комитет белгiлейдi.

   9. Келiсiм-шарттың талаптары мен ережелерiн бұзу
    кезiндегi мәмiлелердiң жарамсыздығы

   20. Осы келiсiм-шарттың талаптары мен ережелерiн тiкелей және жасырын 
түрде бұзатын мәмiлелер жарамсыз болып табылады.

   10. Форс-мажор      21. Осы келiсiм-шарт бойынша қандай да болмасын мiндеттемелердi орындамағаны үшiн, егер мұндай орындамау немесе орындау кезiндегi кiдiрту тежеусiз күштiң жағдаяттарынан (форс-мажор) туындаса, тараптардың ешқайсысы жауапкершiлiкте болмайды.
      22. Тежеусiз күштiң жағдаяттарына тараптардың бақылау аясынан шығып

кететiн кез келген оқиғалар, мәселен, әскери қақтығыстар, табиғат 
апаттары, табиғи зiлзалалар (өрт, iрi авариялар, коммуникациялардың 
бұзылуы және т.б.) жатады.
   23. Тежеусiз күш жағдаяттары туындаған ретте, олардан зардап шеккен 
Тарап оқиғаның басталу датасы мен форс-мажор жағдаяттарының сипатын 
нақтылайтын жазбаша хабарлама тапсыру жолымен бұл туралы басқа Тарапқа 
дереу мәлiмдейдi.
   24. Форс-мажор жағдаяттары туындаған кезде Тараптар қалыптасқан 
жағдайды дұрыс шешудi iздестiру үшiн дереу кеңес өткiзедi және мұндай 
жағдаяттың зардаптарын ең төмен деңгейге жеткiзу үшiн барлық құралдарды 
пайдаланады.
   25. Келiсiм-шарт бойынша жұмыстар форс-мажор жағдаяттарынан толық 
немесе iшiнара тоқтаған кезде аталған жұмыстарды жүргiзу кезеңi форс-мажор 
әрекеттерi тоқтағанға дейiн мерзiмге ұзартылады.

   11. Құпиялылық

   26. Тараптар Қазақстан Республикасының құпиялылықты сақтауға қатысты 
заңдарына сәйкес келiсiм-шарттың қолданылу шеңберiндегi жұмысқа байланысты 
барлық құжаттар, ақпараттар мен есептер бойынша құпиялылықты сақтаудың 
мерзiмдерi мен ережелерiн айқындайды.
   27. Тараптардың бiрде-бiрi жазбаша келiсiм алмай заңда және 
келiсiм-шарттың ережелерiнде көзделген жағдайлардан басқа ретте, құпия 
болып саналатын осы келiсiм-шарттың мазмұнын немесе өзге ақпаратты 
құпиялылықты сақтау мерзiмi iшiнде қандай да болмасын үшiншi Тарапқа ашуға 
құқығы жоқ.

   12. Құқықтарды беру

   28. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Инвестор осы 
келiсiм-шарт бойынша өз құқықтарының, мiндеттемелерi мен мiндеттерiнiң бiр 
бөлiгiн Комитеттiң алдын ала жазбаша рұқсат алып, өзiнiң құрылымдық 
бөлiмшесiне (негiзгi немесе еншiлес компанияларына) бере алады.
   29. Инвестор өзiнiң құқықтарын құрылымдық бөлiмшесiне беруi кезiнде 
Инвестордың осы келiсiм шарт бойынша мiндеттемелерiн орындауда Комитеттiң 
алдында Инвестор жауапкершiлiкте болады.

   13. Төрелiк      30. Тараптар инвестициялық қызметке байланысты немесе осы келiсiм-шартты орындауға немесе оның кез келген ережелерiн өрбiтуге байланысты туындайтын барлық даулар мен келiспеушiлiктердi шешу үшiн өздерiнiң араларында келiссөздер жүргiзу жолымен өздерiне қатыстының бәрiн жасайды.
      31. Егер мұндай даулар кез келген тарап басқа тарапқа жазбаша өтiнiш жасаған күннен бастап үш айдың iшiнде келiссөздер жолымен шешiлмейтiн болса, онда дауласушы тараптардың кез келгенi оны шешу үшiн басқа тарапқа мәлiмдей отырып дауды:
      а) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай дауларды қарауға уәкiлеттi Қазақстан Республикасының сот органдарына;
      б) немесе егер шетелдiк Инвестордың мүдделерiн қозғайтын болса және дауды қазақстандық сот органдарының қарауына келiспейтiн жазбаша қарсылығы болса, әртүрлi шетелдiк төрелiк органдарын бере алады.
      Келiсiм-шарт бойынша дауларды қараудың тәртiбiн Инвестор Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгiлейдi.
      32. Тараптардың келiсiм-шартта келiсiлген келiспеушiлiктерiн шешу жөнiнде қандай да болмасын өзге ережелер болған кезде, осы ережелер осындай дауларды шешу үшiн қолданылады.

      14. Келiсiм-шарттың тұрақтылығының кепiлдiгi

      33. Келiсiм-шартқа қол қойылған күннен кейiн Қазақстан

Республикасының заңдарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлген жағдайда, 
олар келiсiм-шарттың бастапқы ережелерiн одан әрi сақтаудың мүмкiн 
еместiгiне әкеп соқтырса немесе оның экономикалық ережелерiн елеулi 
өзгертуге әкеп соқтырса, бекiтiлген Инвестор мен Комитет екiжақты келiсiм 
бойынша келiсiм-шартқа өзгерiстер немесе түзетулер енгiзедi.

   15. Қабылданымдық құқық

   34. Егер келiсiм-шарттың ережелерiнде немесе Инвестормен өзге 
келiсiмде тiкелей басқаша көзделмесе, Қазақстан Республикасының құқығы 
қабылданымды құқық болып табылады.
   35. Егер Қазақстан Республикасының халықаралық шартында осы 
келiсiм-шартта белгiленгеннен өзге ережелер белгiленсе, халықаралық 
шарттың ережелерi қолданылады.

   16. Келiсiм-шартты жасаудың тәртiбi

   36. Инвестициялық өтiнiмдi қабылдау туралы комитет оң шешiм жасаған 
және келiсiм-шарт бойынша сараптық қорытынды бар болған кезде тараптар 
келiсiм-шартқа қол қояды. Келiсiм-шарт Комитет белгiленген тәртiп пен 
жағдайларда 15 күннiң iшiнде Комитеттiң Әкiмшiлiк, тiркеу және бақылау 
дирекциясында тiркеледi.

   17. Келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi

   37. Келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi келiсiм-шарт күшiне енген 
күннен бастап ____________ жыл.
   38. Келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi тараптардың жазбаша келiсiмiмен 
ұзартылуы мүмкiн. Келiсiм-шарттың қолданылу мерзiмi жеңiлдiктер мен 
преференциялардың қолданылу мерзiмiмен айқындалған және инвестициялық 
жобаның қолданылу мерзiмiмен сәйкес келмеуi мүмкiн.

   18. Келiсiм-шарттың күшiне енуi

   39. Осы келiсiм-шарт тараптар келiсiм-шартта өзгеше мерзiмдер 
көрсетпесе, Комитеттiң Әкiмшiлiк, тiркеу және бақылау дирекциясында 
тiркелген күннен бастап күшiне енедi.

   19. Келiсiм-шартқа енгiзiлетiн өзгерiстер
     мен толықтырулар

   40. Келiсiм-шартқа өзгерiстер мен толықтырулар тараптардың әрқайсысы 
қол қойған құжатта олар жазбаша түрде берiлген жағдайлардан басқа ретте, 
енгiзiлiне алмайды.

   20. Келiсiм-шарттың қолданылуының тоқтатылу ережелерi      41. Егер тараптар келiсiм-шарттың аяқталуының нақты мерзiмi туралы уағдаласа алмаса, онда келiсiм-шарттың қолданылуы мынадай себептердiң бiрi бойынша тоқтатылады:
      а) осы келiсiм-шарттың күшiне енген күннен бастап осы келiсiм-шарттың қолданылуы 19_____ жылдың ____________ __________ соңғы күнiнiң өтуi бойынша.
      б) егер Тараптардың бiрi осы келiсiм-шарт бойынша осы келiсiм-шартты бұзуға жол берсе, ал басқа Тарап осы келiсiм-шарт бойынша осы жолсыздықты қабылданымды уақыт iшiнде жоюды талап ету құқығын алса. Егер мұндай жолсыздық аталған уақыт кезеңi iшiнде жойылмаса, онда талап қоюшы Тарап жолсыздыққа жол берген Тарапқа бұл туралы 60 күннiң iшiнде жазбаша хабарлама жасап келiсiм-шарттың қолданылуын тоқтату құқығына ие болады. Алайда мұндай материалдық жолсыздыққа қатысты түпкiлiктi шешiм қабылдау осы келiсiм-шарттың 13-бабына сәйкес төрелiктiң шешуiне жатады.
      42. Бұдан басқа, Комитет келiсiм-шартты мынадай жағдайларда бұза алады:
      а) бекiтiлген инвестордың Комитетке берген кез келген мәлiметтерiнде бұрмалау немесе елеулi фактiлердi жасыру анықталса;
      б) бекiтiлген инвестор өзiнiң мiндеттемелерiн атқармаса немесе келiсiм-шартта ескертiлген ережелердi сақтамаса;
      в) Қазақстан Республикасының заңдарын бұзса.
      43. Осы келiсiм-шарттың 42-бабында белгiленген негiздемелер бойынша келiсiм-шартты бұзу кезiнде бекiтiлген инвестор келiсiм-шарт бойынша берiлген жеңiлдiктер мен гранттарға байланысты Қазақстан Республикасының заңдары мен келiсiм-шарттың ережелерiнде көзделген тиiстi айыппұл шаралары қолданылып шығындарды өтеу және салықтар мен басқа да төлемдердiң сомаларын қайтару жөнiнде жауапкершiлiкте болады.
      44. Тараптардың келiспеушiлiктерi мен келiсiм-шартты тоқтатуға

қатысты түпкiлiктi шешу осы келiсiм-шарттың 13-бабына сәйкес төрелiк
соттың шешуiне жатады.

   21. Келiсiм-шарттың тiлi

   45. Осы келiсiм-шарттың мәтiнi, осы келiсiм-шартқа берiлетiн
өзгерiстер, қосымша құжаттар қазақстандық инвестор үшiн қазақ немесе
орыс тiлдерiнде, ал шетелдiк инвестор үшiн - қазақ немесе орыс және
ағылшын тiлдерiнде жасалады, мұндағы барлық даналар бiрдей болып
табылады және егер келiсiм-шарттың ережелерiнде тiлдiк нұсқалардың
бiрi жекелеген баптар бойынша немесе тұтастай келiсiм-шарт бойынша
басқаларға артықшылығы бола алады деп өзгеше көзделмесе, бiрдей
заңдық күшке ие.

   22. Келiсiм-шарттың жасалу орны

   46. Келiсiм-шарттың жасалу орны тараптардың келiсiмi бойынша
айқындалады.

   23. Қосымша ережелер

   47. Осы келiсiм-шартты жүзеге асыруға байланысты талап етiлетiн
барлық хабарламалар мен құжаттар тараптардың әрқайсысы осы
келiсiм-шарт бойынша оларды алу фактiсi бойынша ғана тиiстi түрде
тапсырылған және өткiзiлген деп саналады.
   48. Хабарламалар мен құжаттар төменде келтiрiлген мына
мекен-жай бойынша тiкелей қолға тапсырылады немесе почта, тапсырысты
авиапочтамен, телекспен немесе телеграфпен жөнелтiледi:
  _________________________________________________________
  |Мекен-жайы: Қазақстан  |               |
  |Республикасының     |               |
  |инвестициялар жөнiндегi |               |
  |мемлекеттiк комитетi   |               |
  |Телекс          |               |
  |Телеграф         |               |
  |Инвестордың мекен-жайы  |               |
  |Телекс          |               |
  |Телеграф         |               |
  |_________________________|_____________________________|
  |Комитеттiң        | Инвестордың         |
  |Басшысы         | Басшысы           |
  _________________________________________________________

   49. Осы келiсiм-шарт бойынша мекен-жайлары өзгерген кезде
Тараптардың әрқайсысы басқа Тарапқа жазбаша хабарлама тапсыруы тиiс.
   50. Осы келiсiм-шартқа 19___ жылғы ____________ (күнi)________
(айы)_____________қаласында _________________ елi Тараптардың
уәкiлеттi өкiлдерi қол қойды.

   Инвестор
   Комитет

   лауазымы
   лауазымы

   қолы
   қолы

   М.О.             М.О.
   
   


Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.