Pass to heading

Contacts of territorial bodies and organizations of the Committee of Sanitary and Epidemiological Control of the MH RK Printable version

Last update: 19.09.2022

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Akmola Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

020000, Kokshetau, Kenesary St., 14a
tel.: 8 (716 2) 26-55-88, fax: 8 (716 2) 26-55-36

e-mail: akmoladzpp@dsm.gov.kz

Head

Musina Aynagul Sovetovna

26-55-88

Deputy

Omarkhanov Serik Seksenbayevich

26-55-86

Deputy

Sadvakasova Saule Serikbaevna

26-64-18

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Aktobe Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

030012, Aktobe, district of Astana, Sankibay batyr Ave., 1
tel.: 8 (7132) 55-77-21, fax: 8 (7132) 55-77-29

e-mail: dkkbtu.aktobe@dsm.gov.kz

Head

Berkimbayeva Nursulu Altynbekovna

55-77-20

Deputy

Dauletova Gulbanu Umbetovna

55-77-22

Deputy

Serbayev Mukhtar Ubaytzhanovich

55-77-23

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Almaty Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

040000, Taldykorgan, Slanov St., 85a
tel.: 8 (7282) 60-11-70, fax: 8 (7282) 60-11-95

Head

Sydymanov Ergali Zhaksybekovich

60-11-70

Deputy

Charapiev Askhat Sakenovich

60-11-72

Deputy

 

 

Deputy

 

 

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Atyrau Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

060007,  Atyrau, Guryev St., building 7 "A"
tel/fax: 8 (7122) 35-40-39

Head

Vacancy

 

Deputy

Zhumagaliev  Amantay Tulegenovich

35-40-40

Deputy

Irbatyrova Gulnaz Abaevna

32-38-95

Deputy

Vacancy

 

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of East Kazakhstan Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

070003, Oskemen, Nursultan Nazarbayev Ave., 17 
tel: 8-723-2-767-549, fax: 8-723-2-765-987 

Head

Ilyubaev Khamit

76-62-41

Deputy

Pivovarov Evgeny Ivanovich

76-70-46

Deputy

Slyamgazina Saule Esengeldievna

76-70-89

Deputy

vacancy

76-72-39

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Zhambyl Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

080000,  Taraz, Ayteke Bi St., 13
tel.: 8 (726 2) 45-08-83, fax: 8 (726 2) 43-66-68

e-mail: zh.dooz@dsm.gov.kz

Acting Chairman

Mulikova Neyly Orynbasarovna

45-09-47

Deputy

 

 

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of West Kazakhstan Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

090001, Oral, D. Nurpeisova St.,19
tel.: 8 (7112) 51-27-66, fax: 8 (7112) 50-56-90

e-mail: zko.dsek@dsm.gov.kz

Head

Aryspayev Mukhamgaly Kayrzhanovich

50-35-53

Deputy

Mustayev Nurlybek Yermekovich

51-34-51

Deputy

vacancy

 

Deputy

vacancy  

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Karaganda Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

020000, Karaganda, Kazybek Bi district , Alikhanov St., 2
tel.: 8 (7212) 41-14-94

Acting Chairman

Zalygin Yuriy Leonidovich

50-21-56

Deputy

Baygutanova Gulzhan Zhaktayevna

50-20-46

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Kostanay Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

110000, Kostanay, Al-Farabi Ave.,113
tel. 8 (7142) 56-83-90, fax: 8 (7142) 56-83-90

e-mail: d.kantselyariya@mz.gov.kz

Acting Chairman

Nechitaylo Vladimir Semenovich

54-01-55

Deputy

Sevostyanov Yuriy Ivanovich

54-28-18

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Kyzylorda Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

120008,  Kyzylorda, 10A Bekturganova str.
tel/fax: 8 (7242) 23-81-46, reception: 8 (7242) 23-70-22

е-mail: kyz.dooz@dsm.gov.kz

Head

 

 

Deputy

Akhanaeva Ulbosyn Umirbaevna

23-61-03

Deputy

Abdikaimova Aliya Mutalipovna

23-81-48

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Mangystau Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

130000, Aktau, MD. 3 B, 46 building
tel.: reception 8 (7292) 50-19-09, office 8 (7292) 50-53-63

e-mail: mang.dsek@dsm.gov.kz

Head

Naduev Gaziz Duisenbekovich

50-19-09

Deputy

Kurkinbayeva Gulnar Utebayevna

50-35-17

Deputy

Sharov Asylbek Khamzeevich 50-42-34

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Pavlodar Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

140000,  Pavlodar, Toraygyrov street 74/1
tel.: 8 (7182) 55-39-14, fax: 55-48-24

Head

Aliyev Batyrbek Toleubekovich

55-18-82, 55-39-14

Deputy

Doshchanova Zamzagul Sapargalievna

55-18-82, 55-17-11

Deputy

Akylbekova Gulnara Bagadatovna

55-18-82, 51-33-42

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of North Kazakhstan Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

T01M2E9 (150009), North Kazakhstan Region, Petropavlovsk, Nursultan Nazarbayev St., 236
Reception: 8 (715-2) 52-14-37
Office: 8 (715-2) 52-14-50
Hot line: 8 (715-2) 52-14-46
Helpline, including for the provision of public services: 8 (715-2) 52-04-05

Head

vacancy

52-14-37

Deputy

Kushbasov Arman Sailaubaevich 34-04-43

Deputy

Gorlova Tatyana Leonidovna

34-04-42

Deputy

Barmenbaev Samat Maratovich

52-08-42

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Turkestan Region of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

161200, Turkestan, Turgut Ozal St., №8
tel.: 8 (725) 33-7-10-64, 8 (725) 33-7-10-85

Head

Nyshanov Nurbek Sadykbekovich

3-13-46

Deputy

Elemesov Bakhtoraz Mizamovich

6-37-02

Deputy

Akhmetov Aldarkul Raymkulovich

6-37-02

The Department of Medical and pharmaceutical control Committee​ of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan for the Turkestan region 

161200, Turkestan, Turgut Ozal St., №8
tel.: 8 (725) 33-7-10-53, 8 (725) 33-6-36-69

e-mail: turkestan_dmfk@dsm.gov.kz

Acting Chairman

Tagibaev Daulet Orynbaevich

8 (725) 33-7-10-53

Deputy

Kurbanhodzhaev Yerlan Sansyzbaevich 8 (725) 33-6-36-69

The Department for Quality Control and Safety of Goods and Services of on Transport of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

Astana, Karasay baatyr St., 2a, zip code 010003
reception: 94-24-28, front office: 94-24-74
helpline: 94-21-62

Head

Yerubayev Toktasyn Kenzhekanovich

94-24-75

Deputy

Asainov Bauyrzhan Adylkhanovich

28-64-28

Deputy

Kaspanova Aygul Maratovna

94-38-22

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Almaty City of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

050002, Zhibek zholy St., 5
Tel.: 8 (727) 382-35-15, Fax: 8 (727) 382-35-56

Head

Bekshin Zhandarbek Mukhatrovich

382-35-15

Deputy

Kalykova Asel Tokanovna

382-35-36

Deputy

Baigabulov Sadvakas Nagmetullovich

382-36-08

Deputy

vacancy

 

Deputy

Diaghileva Natalya Vladimirovna 382-36-08

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Astana​ City of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

010000, Astana​, Dostyk St., 13/3
Front office: 48-77-79, helpline: 57-60-59

Head

 

 

Deputy

Beysenova Sarkhat Sagintayevna

57-30-82

s.beisenova@mz.gov.kz

Acting Deputy head Pralieva Zhanna Kadyrbaeva
57-30-82

zh.pralieva@ dsm.gov.kz

Deputy

Shagaltayeva Aygul Koshmukhanbetovna

57-30-81

a.shagaltaeva@mz.gov.kz

Deputy

Tagaeva Gulyaim Zhaksybaevna

 

 

The Department of Sanitary and Epidemiological Control of Shymkent​ City of the Medical and pharmaceutical control Committee of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

160011, Shymkent, Al-Farabi district, Kunaev Avenue, building 27
тел.: 8 (7252) 30-03-04

Head

Tulebaev Abdimanap Askarovich 30-03-04

Deputy

Yerzhanov Zhumabek Anashovich 21-24-58

National Center of Expertise, RSE on REM of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

010000, Astana​, Dostyk St., 18
tel.: 8 (7172) 55-49-04
E-mail: ncfe_astana@mail.ru;   web – site: www.nce.kz

Director General

Balykbayev Kanat Olzhabekovich

55-49-01

First Deputy of Director General

Aushakhmetova Zabira Tezekpayevna

55-49-02

Deputy of Director General

Suyundikov Talgat Otarbayevich

55-49-20

Aktobe Anti-Plague Station of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

030004, Aktobe, Zarechnyiy-2 v., Kaydauyl batyr St. 10
tel.: 8 (7132) 22-50-33, fax: 8 (7132) 22-50-33
E-mail: akoba99@mail.ru, akoba98@mail.ru,apc-aktobe.dov.rz

Head

Bekenov Zhumabek Yeltekovich

90-92-51

Deputy

Nurmagambetova Larisa Berdimuratovna

22-50-38

Deputy

Nurshina Zhayna Amankeldievna

22-50-31

Aralomorskaya Anti-Plague Station of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

120100, Aral, Moldiman Yeleuov St. 1
tel.: 8 (72433) 2-22-90, fax: 8 (72433) 2-18-98, e-mail:  aliaral@mail.ru

Head

Isayeva Svetlana Berdimuratovna

2-22-90

Deputy on epid. work

Mustapayev Yerkin Serikovich

2-17-92

Deputy on household

Saimov Karasay Seydullayevich

2-12-83

Atyrau Anti-Plague Station of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

060026, Atyrau, Kerey Khan St.,1
tel.: 8 (7122) 29-04-00, fax: 8 (7122) 29-04-01

Head

Khamzin Tlepbergen Khameshevich

29-04-00

Deputy

Nasikhanova Kulyara Nabidullovna

29-02-12

Deputy

Tanikeev Basar Tabyldievich

29-75-94

Zhambyl Anti-Plague Station of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

080014, Taraz, Zhibek zholy St., 64 V
tel/fax: 8 (7262) 52-87-46
E-mail: zpchs@mail.ru

Head

Kazangapov Kaldibek Zhaksilikovich

52-88-27

Deputy

 

52-87-46

Kyzylorda Anti-Plague Station of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

120001, Kyzylorda, Karatogay St., building 12A,
Tel.: 8 (724 2) 22-36-35, fax: 8(724 2) 22-26-96

Head

Matzhanova Almagul Muslimovna

22-37-37

Deputy

Bodykov Murat Zulkharnayevich

22-31-95

Deputy

Aymakhanov Mirambek Kusherbayevich

22-14-14

Mangystau Anti-Plague Station of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

130000, Aktau, micro-district 3B building 41/1
tel.: 8 (7292) 60-73-03, fax: 8 (7292) 60-73-03
E-mail: pmps@mail.ru

Head

Maylybayev Muradbay Pashtaubayevich

60-73-59

Deputy

Shongarayeva Kuralay Agysovna

60-77-41

Deputy

Otarov Zhalgasbay Sarsenovich

60-70-61

Taldykorgan Anti-Plague Station of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

040000, Almaty region, Taldykorgan, Independence St., 104
tel.: 8 (7282) 30-84-64, fax: 8 (7282) 30-84-64

Head

Berdibekov Almas Toktamysovich

30-84-64

Deputy

Sapozhnikov Valeriy Ivanovich

30-81-91

Deputy

Volokitin Aleksey Anatolevich

40-10-43

Oral Anti-Plague Station of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

090000, Oral, Chapayev St., 36/1
tel.: 8 (7112) 26-65-22, fax: 8 (7112) 26-63-92
E-mail: pchum@ mail.ru

Acting Head

Maykanov Nurbek Smagulovich

26-65-22

Deputy

Lukpanov Zhanaydar Narimanovich

26-63-94

Shymkent Anti-Plague Station of the Committee for Quality Control and Safety of Goods and Services of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan

160013, Shymkent, M.Kh. Dulati St., 114
Tel, fax: 8 (7252) 54-54-00

Head

Ratbek Saylaubekuly

54-54-00

Deputy

Tulemisov Rauan Kayupovich

54-54-08

Deputy

Usibaliev Bolysbek Ratbekovich

54-83-11

 

Source: kooz.dsm.gov.kz

Help
Help
Total visitors per month:
Total visitors for yesterday:
Now on the portal:
URL:
Error:
Comment:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.