Айдар парағына өту

Қазақстандағы ҰБТ: дайындық және өткізу тәртібі Баспаға шығару нұсқасы

Cоңғы өзгеріс: 01.06.2023

тест және қарындаш

ҰБТ өткізу тәртібі

ҰБТ:

1. ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының бітіруші 11 (12) сынып оқушыларына;  

2. республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде  оқуға қабылдау үшін немесе республикалық бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілеріне;

   3. республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде оқуға қабылдау үшін орта білім беру ұйымдарының өткен жылғы бітірушілері мен техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру  ұйымдарының бітірушілеріне;       

  4. республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен  білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін жоғары білімнің қысқартылған оқыту мерзімдерін көздейтін  білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілеріне;

   5. республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу немесе ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде  оқуға қабылдау үшін халықаралық алмасу желісі бойынша шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының бітірушілері мен шетелде білім алған,  Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын, ұлты қазақ адамдарға;

     6. ЖЖОКБҰ-ға күндізгі оқу бөліміне ақылы негізде қабылдау үшін ҰБТ нәтижесі бойынша шекті балл алмаған, ҰБТ нәтижелері жойылған, күнтізбелік жылы ақылы негізде ЖЖОКБҰ-ға одан әрі қабылдау үшін бейінді пәндер комбинациясы сәйкес келмейтін ҰБТ нәтижелері бар тұлғаларға;

      7. ЖЖОКБҰ-ның шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары топтарында оқитын  және басқа білім беру бағдарламалары топтарына ауысқысы келетін білім алушыларға; 

     8. ЖЖОКБҰ-ға ақылы негізде басқа білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алушы және «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы  бойынша білім беру бағдарламалары тобына ауысуға ниет білдірген тұлғаларға өткізіледі.

Тестілеу бес пән бойынша жүргізіледі: үш міндетті және екі бейіндік пән. Тест тапсырмаларының саны 120, оның ішінде Қазақстан тарихы бойынша - 20, математикалық сауаттылық бойынша – 15, оқу сауаттылығы бойынша - 15 және екі бейіндік пән бойынша - 35 тапсырма.

Бейіндік пәндер тізбесі:

 • математика және физика;
 • математика және география;
 • дүниежүзілік тарих және география;
 • биология және химия;
 •  биология және география;
 • шет тілі және дүниежүзілік тарих;
 • оқу тілі мен әдебиеті;
 • география және шет тілі;
 • химия және физика;
 • дүниежүзілік тарих және құқық негіздері;
 • математика және информатика.

ҰБТ тест тапсырмалары тек зерттелген материалды (нақты фактілерді) ғана емес, сонымен бірге зерттелген материалды нақты жағдайларда және жаңа жағдайларда қолдануға, атап айтқанда ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, заңдарды, принциптерді, теорияларды қолдануға бағытталған.

Сұрақтар базасы жыл сайын кемінде 30%-ға жаңартылады. 2021 жылы бейіндік пәндер бойынша тестке контекстке негізделген тест тапсырмалары енгізілді.

Тапсырмаларды дұрыс орындағаны үшін бағалау: ұсынылған төрт жауаптың ішінен бір дұрыс жауапты таңдағанда – 1 балл, ұсынылған көптеген жауаптардың ішінен бір немесе бірнеше дұрыс жауаптарды таңдағанда – 2 балл, контекстке негізделген тест тапсырмалары – 1 балл.

Оқу сауаттылығы бойынша тапсырма келесі дағдыларды тексеруге бағытталған: жалпылау, салыстыру және т.б. Оқу сауаттылығын тексеруге арналған тапсырмалар ҰБТ-ға енгізілді, өйткені жоғары оқу орнында оқу кезінде талапкер әртүрлі көздермен жұмыс істеуі, осы көздерді талдауы, осы көздерден алынған ақпаратты салыстыруы және қорытынды жасауы керек. Бұл дағдылар түлекке жоғары оқу орнынан кейінгі оқуда пайдалы болады.

Бейіндік пәндер ұсынылған төрт жауаптың ішінен бір дұрыс жауап таңдалатын 20 сұрақтан, ұсынылған көптеген жауаптардың ішінен бірнеше дұрыс жауаптар таңдалатын10 тапсырмадан және контекстке негізделген 5 сұрақтан тұрады.

Бейіндік пәндерді тестілеудегі бірнеше жауап нұсқалары талапкерлердің белгілі бір тақырыпты қаншалықты жақсы білетіндігін тексеруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бірнеше таңдаулы тестілеу «есте сақтауға» және жауаптарды болжауға кедергі келтіреді.           

Барлығы 120 сұрақ.

Тестілеудің ұзақтығы - 4 сағат (240 минут), оның ішінде:

- шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтарына түсушілер үшін тестілеу ұзақтығы - 70 минут.

– шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша ЖЖОКБҰ білім алушылары және білім беру бағдарламаларының басқа топтарына ауысқысы келетіндер үшін тестілеу ұзақтығы - 130 минут.

Қысқартылған оқу мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін – 2 сағат (120 минут), олардың:

– шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтарына түсушілер үшін қысқартылған оқу мерзімдерін көздейтін білім беру бағдарламалары бойынша даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша-80 минут.

Бұл ретте:

Тестілеудің 60 минуты өткеннен кейін 2 минут көлемінде үзіліспен жаттығулар жүзеге асырылады.

Тестілеудің 120 минуты өткеннен кейін 3 минут көлемінде үзіліспен жаттығулар жүзеге асырылады.

Тестілеудің 180 минуты өткеннен кейін 3 минут көлемінде үзіліс беріледі.

Мүгедектігі бар балалар мен мүгедектігі бар балалар үшін (көру, есту, тірек-қимыл аппараты функциялары бұзылған) тестілеу үшін қосымша 40 минут беріледі.

Сонымен қатар, ҰБТ тапсыру кезінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға жеке көмекші, сондай-ақ ымдау тілі жөніндегі маман беріледі.

Өту балы:

- ұлттық ЖЖОКБҰ-ға кемінде 65 балл, ал «педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша - кемінде 75 балл, «Денсаулық сақтау» білім беру саласы бойынша-кемінде 70 балл, «Ауыл шаруашылығы және биоресурстар», «Ветеринария» білім беру салалары бойынша − кемінде 60 балл, «Құқық» даярлау бағытында - кемінде 75 балл;

- басқа ЖЖОКБҰ-да - кемінде 50 балл, ал «Педагогикалық ғылымдар» саласында – кемінде 75 балл, «Денсаулық сақтау» білім беру саласында – кемінде 70 балл, «Құқық» даярлау бағытында - кемінде 75 балл.

Қазіргі уақытта Нормативтік құқықтық актілерге шекті балдар бойынша өзгерістер енгізілуде.

Бұл ретте ҰБТ және (немесе) шығармашылық емтиханның әрбір пәні бойынша кемінде 5 балл жинау қажет.

Бейіндік пәндер бойынша тапсырмалардағы бірнеше дұрыс жауаптар есебінен ең жоғары балл - 140). Шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсетін тұлғалар үшін ең жоғары балл саны - 125 балл.

ҰБТ электронды форматта келесі мерзімде өткізіледі:

- 10 қаңтардан 10 ақпанға дейін ЖОО-ға ақылы негізде түсу үшін (11 (12) сыныптардың бітіруші білім алушылары үшін; ЖОО-ға шартты түрде қабылданған тұлғалар үшін; шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы бойынша ЖЖОКБҰ білім алушылары және білім беру бағдарламаларының басқа топтарына ауысқысы келетіндер үшін; топқа ауысқысы келетін ЖЖОКБҰ білім алушылары үшін «педагогикалық ғылымдар» білім беру саласының білім беру бағдарламалары);

- 1-31 наурыздан бастап ЖОО-ға ақылы негізде түсу үшін (11 (12) сыныптардың бітіруші білім алушылары үшін; өткен жылдардағы орта білім беру, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері үшін; шетелде білім алған орта білім беру ұйымдарының түлектері, сондай-ақ оқу орындарын бітірген Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін шетелде; ЖОО-ға шартты түрде қабылданған тұлғалар үшін);- 16 мамырдан 5 шілдеге дейін республикалық бюджет немесе жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру грантын беру конкурсына қатысу үшін немесе жоо-ға ақылы негізде түсу үшін (ағымдағы жылғы орта білім беру ұйымдарының түлектері үшін; өткен жылдардағы орта білім беру, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері үшін; техникалық және кәсіптік немесе қысқартылған оқу мерзімдерін көздейтін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша түсетін орта білімнен кейінгі білім беру; шетелде оқыған орта білім беру ұйымдарының түлектері, сондай-ақ шетелде оқу орындарын бітірген Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын ұлты қазақ адамдар үшін; жоғары оқу орнына шартты түрде қабылданған адамдар үшін);

- 10-20 тамыз аралығында ЖОО-ға ақылы негізде түсу үшін (ағымдағы жылғы орта білім беру ұйымдарының түлектері үшін; өткен жылдардағы орта білім беру, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының түлектері үшін; шетелде оқыған орта білім беру ұйымдарының түлектері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын, оқу бітірген ұлты қазақ адамдар үшін шетелдегі мекемелер; ЖОО-ға шартты түрде қабылданған тұлғалар үшін; шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары тобы бойынша ЖЖОКБҰ білім алушылары және білім беру бағдарламаларының басқа топтарына ауысқысы келетіндер үшін; жжокбұ білім алушылары үшін «педагогикалық ғылымдар»білім беру саласының білім беру бағдарламалары тобына ауысқысы келетіндер үшін).

Көрсетілген мерзімдерде шекті балл жинамаған немесе ҰБТ нәтижелері жойылған оқуға түсуші академиялық кезең аяқталғанға дейін ЖОО-ға қабылдануы және ҰБТ-ны белгіленген мерзімде ақылы негізде қайта тапсыруы мүмкін.

ҰБТ-ға қатысу үшін өтініштерді қабылдау Ұлттық тестілеу орталығының www.testcenter.kz сайтында онлайн режимде жүзеге асырылады. ҰБТ-ға қатысқаны үшін төлем 4230 теңгені құрайды

 Бұл ретте ағымдағы жылдың мамыр-шілде айларында өткізілетін ҰБТ мектеп түлектері үшін тегін өткізіледі.

ҰБТ-ны Ұлттық тестілеу орталығы Республикалық маңызы бар қалаларда, облыс орталықтарында, моноқалаларда және кейбір аудан орталықтарында орналасқан өңірлік тестілеу орталықтарының базасында электрондық форматта өткізеді.

ҰБТ өткізу кезіндегі тәртіп

Тестілеудің нәтижесі көбінесе сақталуы керек пәнге байланысты. Кері жағдайда, бұл түлекке нәтижелерді алып тастауға немесе жоюға қауіп төндіреді. Тестілеуді тапсыру кезінде түлек білуі және сақтауы қажет ерекше маңызды сәттерді атап өтеміз.

ҰБТ кезінде түлекке жол берілмейді:

дәліз бойынша кезекшінің функцияларын орындайтын тестілеу әкімшісінің рұқсатынсыз және сүйемелдеуінсіз аудиториядан (компьютерлік сыныптан) шығуға;

 • аудиториядан (компьютерлік сыныптан) 10 минуттан аспайтын уақытқа шығу;

Бұл ретте төтенше, форс-мажорлық жағдайларға қатысты жағдайларды және/немесе оқуға түсушілердің денсаулығына байланысты жағдайларды қоспағанда, тестілеудің бірінші және соңғы сағаттарында шығуға;

 • келіссөздер жүргізу, бір жерден екінші жерге ауысуға;
 • түсушіге жұмыс үшін берілген А4 форматындағы құжаттар мен қағаздармен алмасуға;
 • аудиториядан (компьютерлік сыныптан) тестілеу материалдарын, құжаттарды және тест тапсырмаларын шешу бойынша жұмыстарды орындау үшін түсушіге берілген А4 форматындағы қағазды шығару, бүлдіруге;
 • аудиторияға (компьютерлік сыныпқа) шпаргалкалар, оқу-әдістемелік әдебиеттер, Менделеев кестесі және тұздардың ерігіштігі кестесі, калькулятор, фотоаппарат, ұялы байланыс құралдары (пейджер, ұялы телефондар, планшеттер, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рациялар, ноутбуктер, плейерлер, модемдер (мобильді роутерлер), смарт көзілдіріктер, смарт сағаттар, фитнес-браслеттер (трекер), сымды және сымсыз құлаққаптар, сымсыз бейнекамералар, GPS (ДжиПиЭс) навигаторлар, GPS (ДжиПиЭс) трекерлер, қашықтан басқару құрылғылары, диктофондар, сондай-ақ келесі стандарттарда жұмыс істейтін басқа да ақпарат алмасу құрылғылары: GSM (ДжиСиМ), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), VHF (ВиЭйчЭф), UHF (ЮЭйчЭф), Wi-Fi (Вай-фай), GPS (ДжиПиЭс), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект) әкелу және пайдалануға;
 • тестілеу алдында немесе кезінде шу шығаруға;
 • тест тапсырмаларының мазмұнын талқылау және жария етуге;
 •  тестілеуді және қауіпсіздік жүйесін пайдалану үшін техниканың қасақана бұзуға;
 • тестілеу жүйесіне араласу әрекеті және тестілеуден өтуге байланысты бұзушылықтарға жол берілмейді.

Бұл жағдайда тестілеуге арналған компьютердің интерфейсіндегі калькуляторды, Менделеев және тұздардың ерігіштігін кестелерін пайдалануға рұқсат етіледі.

Бұл ретте 16 мамырдан 5 шілдеге дейінгі кезеңде ҰБТ тапсыратын адамдар үшін Менделеев және тұздардың ерігіштігі кестесі қағаз нұсқада қосымша ұсынылады.

Түлектің бұзушылық фактісі анықталған жағдайда тексеруші тыйым салынған заттарды анықтау және түлекті аудиториядан шығару актісін жасайды.

Ұлттық тестілеу орталығы ҰБТ-ны электрондық форматта аяқтағаннан кейін күнтізбелік жылдың 31 қазанына дейін тестілеудің бейнебақылау жазбаларын қарауды жүзеге асырады және тестілеу жүйесіне түсушілердің тіркеу файлдарын (логтарын) тексеруді жүргізеді.

ҰБТ апелляциялық комиссиясы

Бірыңғай критерийлердің сақталуын қамтамасыз ету және тест тапсырмаларын бағалау кезінде даулы мәселелерді шешу, тестілеуді өткізу кезеңінде электрондық форматта түсетін құқықтарды қорғау мақсатында Республикалық апелляциялық комиссия құрылады.

Апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі. Апелляциялық комиссия түлекке ұпай қосу туралы ұсыныстардың дұрыстығын қарап, түпкілікті шешім қабылдайды.

Апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Апелляциялық комиссияның шешімдері хаттамалармен ресімделеді, оларға төраға және Комиссияның барлық мүшелері қол қояды. Апелляциялық комиссия отырыстарының хаттамалары Ұлттық тестілеу орталығында бір жыл бойы сақталады.

Апелляция нәтижелері өтініш берушінің Жеке кабинетінде көрсетіледі.

Мазмұны бойынша апелляцияға өтініш түсушілерге тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде беріледі.

Тестілеу қорытындысы бойынша компьютер экранында түсушінің тестілеу нәтижелерін талдау картасы, оның жауап нұсқасы, сондай-ақ әрбір тапсырма бойынша жинаған баллы және блоктар бойынша жинаған баллдарының жиыны және ҰБТ-ның жалпы баллы көрсетіледі

Апелляция нәтижелері 30 (отыз) жұмыс күні ішінде беріледі.з ету және тест тапсырмаларын бағалау кезінде даулы мәселелерді шешу, тестілеуді өткізу кезеңінде электрондық форматта түсетін құқықтарды қорғау мақсатында Республикалық апелляциялық комиссия құрылады.

Апелляциялық комиссияның төрағасы мен құрамы білім беру саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі. Апелляциялық комиссия түлекке ұпай қосу туралы ұсыныстардың дұрыстығын қарап, түпкілікті шешім қабылдайды.

Апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Апелляциялық комиссияның шешімдері хаттамалармен ресімделеді, оларға төраға және Комиссияның барлық мүшелері қол қояды. Апелляциялық комиссия отырыстарының хаттамалары Ұлттық тестілеу орталығында бір жыл бойы сақталады.

Апелляция нәтижелері өтініш берушінің Жеке кабинетінде көрсетіледі.

Мазмұны бойынша апелляцияға өтініш түсушілерге тестілеу аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде беріледі.

Тестілеу қорытындысы бойынша компьютер экранында түсушінің тестілеу нәтижелерін талдау картасы, оның жауап нұсқасы, сондай-ақ әрбір тапсырма бойынша жинаған баллы және блоктар бойынша жинаған баллдарының жиыны және ҰБТ-ның жалпы баллы көрсетіледі.

Апелляция нәтижелері 30 (отыз) жұмыс күні ішінде беріледі.

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.