Айдар парағына өту

Қазақстандағы патенттік сенім білдірілген өкілдер: интеллектуалдық меншікті қорғау үшін кімге жүгіну керек? Баспаға шығару нұсқасы

Cоңғы өзгеріс: 29.11.2021

Патенттiк сенiм бiлдiрiлген өкiлдер - жеке және заңды тұлғалардың уәкiлеттi орган мен сараптама жасау ұйымы алдындағы өкiлдiгiне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқық берiлген Қазақстан Республикасының азаматтары.

Патенттік сенiм білдірілген өкіл өтiнiш берушiнің немесе патент иеленушiнің өкілі ретінде зияткерлік меншік объектілерін құқықтық қорғау мәселелері бойынша уәкiлеттi органмен және сараптама жасау ұйымымен iс жүргiзуге байланысты қызметті жүзеге асырады. Уәкiлеттi органмен және сараптама жасау ұйымымен iс жүргiзудi өтініш беруші және (немесе) патент иеленуші дербес жүзеге асыра алады.

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұратын жеке тұлғалар немесе шетелдiк заңды тұлғалар патенттiк сенiм білдірілген өкiлдер арқылы уәкiлеттi органда және оның ұйымдарында өтiнiш берушi, патент иеленуші ретіндегі өздерінің құқықтарын, сондай-ақ мүдделі тұлға ретіндегі құқықтарын жүзеге асырады (1999 жылғы 16 шілдедегі N 427 «Қазақстан Республикасының Патент Заңы» ҚР Патент заңының 36-бабы, 1999 жылғы 26 шілдедегі N 456 «Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы» ҚР Патент заңының 46-бабы, 1999 жылғы 13 шілдедегі N 422 «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» ҚР Патент заңының 22-4-бабы).

Қазақстандағы патенттік сенім білдірілгендердің байланыстар

ТАӘ

Патенттік сенім білдірілген өкілдердің куәліктерінің № және берілген күні

Жұмыс орны және лауазымы

Мекен жай, тел/факс, e-mail

1

Абраменко Алексанр Павлович

№ 1 15.04. 1994 ж.

«Инновационный Евразийский университет» ЖШС, ғылыми-ұйымдастырушылық жұмыс және халықаралық ынтымақтастық бөлімінің жетекші маманы

140003, Павлодар қ., а/я 509, телефон:  8 (7182) 316483, е-mail: patent@ineu.kz.

2

Алчимбаева Раушан Темирхановна

№ 3 23.10.1997 ж.

«Alchimbaeva & PartnersLtd» ЖШС

050000,  Алматы қ-сы, Қазыбек би к-сі 50/59, тел: 8 (727) 261-31-15, факс: 8 (727) 272-54-37, е-mail: alchimbaeva@inbox.ru, сайт: www. Alchimpatent.com

3

Балгабеков Айдар Кабылкасович

№4 15.04.1994 ж.

«Balgabekov&Partners» ЖШС, Директор

050004, Алматы қ-сы, Абылай хан даңғылы  33, 3 пәтер, 
Тел: 8 (727) 317 2088, факс: 2711 640,
сот. 8 701 358 66 17,
e-mail: balgabekov2009@mail.ru,
info@balgabekov.kz,
сайт: www.balgabekov.kz

4

Болотов Юрий Альбертович

№5 15.04.1994 ж.

«Болотов и партнеры» ЖШС, басқарушы серіктес, зияткерлік меншік құқығын қорғау тобының басшысы

050008, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі (Жамбыл к-ің бұрышы),
«Almatу Residence» БО, 6 қабат
Тел: 8 (727) 357-23-80
Факс: 8 (727) 357-23-81
Моб: 87017290067
E-mail:Info@ BolotovIP.com
YBolotov@bolotovip.com
Сайт: www.BolotovIP.com

5

Ещанова Камилла Рыстаевна

№ 7 15.04.1994 ж.

ИП «YES/CHAN» патенттік сенім

050052,  Алматы қ-сы, 
Спортивная к-сі, д.2, к.4
Тел: 8 (727) 293-12-37
Моб. 8(701)724 75 65, 87056251706
E-mail: kyechshanova@mail.ru

6

Жевлакова Татьяна Владимировна

№ 8 15.04.1994 ж.

«Патенттік сенім білдірілген өкіл Т.Жевлакованың бюросы» ЖК

050026,  Алматы қ-сы,
Қарасай батыр к-сі 128 үй, 35  пәтер.
тел: 8 (727) 378-02-31, 378-03-48.
E-mailt.zhevlakova@mail.ru

7

Инжаков Иван Васильевич

№ 11 15.04.1994 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

050010,  Алматы қ-сы,
Достык даңғылы, 69 үй, 2 п.,
Тел: 8 (7272) 91-59-74
E-mail: agberg@kazmail.asdc.kz

8

Касабекова Найля Ертисовна

№ 13 15.04.1994 ж.

«Тагбергенова и
партнеры» зияткерлік меншік агенттігі» ЖШС

050000, Алматы қ-сы,
Қазыбек би  к-сі 65/107 үй, 403 кеңсе
Тел: 8 (727) 272-77-09, 8 (727) 261-18-47
Факс: 8 (727) 50-35-38
E-mail:info@tagberg.kz
Сайт:www.intelleсtual.kz

9

Кучаева Ирина Гафиятовна

№ 16 15.04.1994 ж.

«Шабалина и партнеры» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050057,  Алматық-сы 57,
 Ауэзова к-сі, 179 А,20 үй,
тел.: 8 (727) 274-71-84,
факс.: 8 (727) 274-13-32
e-mail:info@shabalinpatent.com
Сайт: www.shabalinpatent.com

10

Никитина Ирина Ильинична

№ 17 15.04.1994 ж.

Еуразиялық   патенттік сенім білдірілген өкіл

050012, Алматы қ-сы,
 Бөгенбай батыра к-сі 187, 28 пәтер,
Моб: 8 701 718 0576
e-mail: nikitina1@yandex.ru

11

Пастухова Ольга Васильевна

№ 18 от 15.04.1994 г.

«Болотов пен Серіктестер» ЖШС,
аға заңгер, патенттік сенім білдірілген өкіл

050008, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі (Жамбыл к-ің бұрышы),
«Almatу Residence» БО, 6 қабат
Тел: 8 (727) 357-23-80
Факс: 8 (727) 357-23-81
Моб: 8 701 272 0114
E-mail: OPastukhova@bolotovip.com
Сайт: www.BolotovIP.com

12

Погуляев Александр Дмитриевич

№ 19 15.04.1994 ж.

«Алчимбаева и
партнеры» патенттік сенім білдірілген өкілдер кеңсесі

480061, Алматы қ-сы,
Қазыбек би к-сі 50, 59 кеңсе
тел: 8 (7272) 67-1242.
Моб: 8 333 226 7218
E-mail: Alex2000kz@mail.ru

13

Русакова Нина Васильевна

№ 20 15.04.1994 ж.

ПЛИС бюросы, аға серіктес

480100,  Алматы қ-сы, Бөгенбай батыр даңғылы 86 үй,
Тел: 8 (727) 291-97-73, 291-85-97.
факс: 50-21-78
E-mail: office@plis.kz, mail@plis.kz

14

Сим Наталья Андреевна

№ 21 от 15.04.1994 г.

«Жану мәселелері институты» РМК

050009, Алматы қ-сы,
Құрманғазы к-сі, д.175, кв.27.
Жұмыс мекен-жайы: Алматы қ.,
ул. Богенбай Батыра, 172.
Тел: 8 (727) 375-67-55;
Моб.: 8 701 167 5000, 8 777 379 5088
E-mail: sim.natalya@inbox.ru

15

Тагбергенова Модангуль Маруповна

№ 22 15.04.1994 ж.

«Тагбергенова и
партнеры» зияткерлік меншік агенттігі» ЖШС,
еуразиялық патенттік сенім білдірілген өкіл

050000,Алматы қ-сы,
Қазыбекби  к-сі 65/107 үй, 403 кеңсе
Тел: 8 (727) 272-77-09,
8 (727) 261-18-47
Факс: 8 (727) 50-35-38
E-mail: info@tagberg.kz
Сайт: www.intelleсtual.kz

16

Хван Любовь Алексеевна

№ 23 15.04.1994 ж.

«Меридиан
Патент» ЖШС, директор

100008, Қараганды қ-сы, 
Костенко  к-сі, 6 үй, 70 офис.
Тел/факс: 8 (7212) 42-03-31,
Автоответчик: 8 (7212) 567-172
Моб. 8 701 463 0857,
E-mail: khvanl@yandex.ru
meridianpatent@mail.ru

17

Шабалина Галина Ивановна

№ 24 15.04.1994 ж. (исключена из реестра патентных поверенных с 29.12.2020 года)

«Шабалина и
партнеры» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050057,  Алматы қ., 
абоненттік жәшік 15,
тел.: 8 (727) 274 65 85,
тел./факс: 8 (727) 274 65 53
e-mail: info@shabalinpatent.com
Сайт: www.shabalinpatent.com

18

Юрчак Лариса Сергеевна

№ 26 15.04.1994 ж.

«Енлик» фирмасы,
директор,
еуразиялық патенттік сенім білдірілген өкіл

050000, Алматы қ-сы,
Аблай хан даңғылы, 123, 48 п.
Тел: 8 (727) 272-75-21
факс: 8 (727) 272-75-22
enlik@enlikpatent.kz

19

Ярема Галина Владимировна

№ 27 15.04.1994 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

480021, Алматы қ., Абай даңғылы17, 43 п.,
Тел: 8 (727) 239-86-75
факс: 32-48-44, 41-12-27

20

Чаленко Валентина Васильевна

№ 29 05.07.1994 ж.

«ВНИИ цветмет»  «ҚР МШКҚӨ ҰО» РМК филиалы,
ақпараттық-патент бөлімі меңгерушісі

070002, Өскемен қ-сы,
Промышленная к-сі, 1
Тел.:8 (7232) 75-37-73;
Факс: 8 (7232) 75-37-71
e-mail: vсmnauka2008@mail.ru

21

Жукова Галина Алексеевна

№ 31 05.07.1994 ж.

ПЛИС бюросы

480100,  Алматы қ-сы,
Бөгенбай батыр к-сі, 86,
Тел: 8 (727)291-97-73, 291-85-97,
факс: 50-21-78.
e-mail: office@plis.kz,
mail@plis.kz

22

Ташенова Ляйля Беркутовна

№ 34 25.01.1999 ж.

«Бейкер и
МакКензи» халықаралық заңдық фирмасы

Алматы қ-сы,
Абай даңғылы, 155, 8 қабат,
Тел: 8 (727) 250-99-45.
факс: 50-95-79

23

Курмангали Болат Серикулы

№ 35 28.06.2000 ж.

«SALANS» халықаралық заңдық фирмасы,
Зияткерлік меншік департаментінің патенттік сенім білдірілген өкілі

050000, Алматы қ-сы,
Абылай Хан даңғылы,135,
Тел: 8 (727) 258-23-80,
факс 8 (727) 258-23-82,
bkurmangali@salans.com

24

Тагбергенова Алма Таишевна

№ 37 28.06.2000 ж.

«Тагбергенова и
партнеры» зияткерлік меншік агенттігі» ЖШС, еуразиялық патенттік сенім білдірілген өкіл

050000, Алматы қ-сы,
Қазыбекби  к-сі 65/107 үй, 403 кеңсе
Тел: 8 (727) 272-77-09,
8 (727) 261-18-47
Факс: 8 (727) 50-35-38
E-mail: info@tagberg.kz
Сайт: www.intelleсtual.kz

25

Хегай Юрий Валентинович

№ 40 18.02.2005 ж.

«АтоллГрупп» патенттік-заңдық бюросы» ЖШС, бас директор

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы,  Айдын тұйығы (бұрынғы  Депутатский), 3 үй,
3 қабат
Тел: 8 (7172) 27-38-67
Моб.: 8 705 068 8888, 8 705 110 0888
e-mail: atoll.kz@mail.ru
Skaip: hegaiaplle,
Сайт: www.atoll.kz

26

Мун Бэла Николаевна

№ 41 18.02.2005 ж.

«CompanyBS» ЖШС заңдық фирмасы

Павлодар қ-сы
Тел.: 8 (7182) 65-47-85;
Моб: 8 (701) 871-41-70
e-mail: bela_mun@mail.ru

27

Вакуленко Андрей Валерьевич

№ 45 18.02.2005 ж.

«IPAAGENCY» ЖШС

010000,  Нұр-Сұлтан қ-сы,
Ташенов к-сі 27, 105 кеңсе;
Тел/факс: 8 (7172) 37-57-40
Моб.: 8 701 511 6563
e-mail: ipa-agency@yandex.ru

28

Ахмеджанова Нинель Ришатовна

№ 46 18.02.2005 ж.

Алматы қаласының қалалық адвокаттар коллегиясы, адвокат

Алматы қ-сы, 
Туркебаева к-сі, 42 үй,33 п.
Тел:, 8 (727) 256-13-00
Моб: 8 700 523 2347

29

Мосолова Светлана Николаевна

№ 47 18.02.2005 ж.

«КВАНТ» өндірістік бірлестігі, заңгер

Алматы қ-сы, Алатау,
Тел: 8 (727) 229-82-03

30

Битемиров Еркин Сайлауович

№ 48 18.02.2005 ж.

«Парасат», адвокаттық кеңсесі
адвокат

Шымкент қ-сы, 
Гани Иляева к-сі, 22 үй, 44 п.,
Тел: 8 (7252) 21-61-01

31

Шабалин Владимир Иванович

№ 49 18.02.2005 ж. (исключен из реестра патентных поверенных с 29.12.2020 года)

«Шабалина и партнеры» ЖШС,
директор

050057,  Алматы қаласы, а/ж 15,
тел.: 8 (727) 274 65 85,
тел./факс: 8 (727) 274 65 53
e-mail: info@shabalinpatent.com
Сайт: www.shabalinpatent.com

32

Айдарбеков Бауыржан Тлеужанович

№ 51 18.02.2005 ж.

РОО «Абырой авторлық қоғамы» РҚБ, бас директор

Алматы қ-сы, 
Казыбек би к-сі, 65 үй, 208 кеңсе
Тел.: 8 (727) 267-00-57
Моб.: 8 701 997 7067.
e-mail: 2013baur@mail.ru

33

Рысмендиева Марина Дженишбековна

№ 52 18.02.2005 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, 78 к-сі, 9а үй, 102 п.
Тел: 8 (7172) 50-10-30

34

Азимова Лейла Курбановна

№ 53 25.02.2005 ж.

«IP Advice» ЖШС, директор,
патенттік сенім білдірілген өкіл

050009,  Алматы қ-сы,
Құрманғазы к-сі 164, кв.5
Тел.: 8 (727) 354-26-03
Моб.: 8 771 495 5555
e-mail: leila555@mail.ru

35

Кульжамбекова Сауле Даниаровна

№ 54 01.03.2005 ж.

«Болотов пен Серіктестер» ЖШС,
бас заңгер,
патенттік сенім білдірілген өкіл

050008, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі (Жамбыл к-ің бұрышы),
«Almatу Residence» БО, 6 қабат
Тел: 8 (727) 357-23-80
Факс: 8 (727) 357-23-81
Моб: 8701 337 7782
SKulzhambekova@bolotovip.com
Сайт: www.BolotovIP.com

36

Каудыров Толеш Ерденович

№ 55 18.02.2005 ж.

ҚазМЗУ Азаматтық құқықтар кафедрасының меңгерушісі

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы,
Қорғалжын тас жолы 8, 221 к
Тел/факс: 8 (7172) 70 30 35, 51 81 23

Моб: 8 701 761 5043
tkaudyrov@mail.ru

37

Абдыкулов Асылбек Адильбекович

№ 57 04.03.2005 ж.

«ШАБАЛИНА И ПАРТНЕРЫ» ЖШС –нің директоры

050057,  Алматы қаласы, 
абоненттік жәшік 15,
тел.: 8 (727) 274 65 85,
тел./факс: 8 (727) 274 65 53
e-mail: info@shabalinpatent.com
Сайт: www.shabalinpatent.com

38

Рысбеков Руслан Абдувалиевич

№ 59 04.03.2005 ж.

«ARX» заңдық патенттік фирма» ЖШС-нің серіктес басқарушысы, бас директор

050040, Алматы қ-сы
Бальзака к-сі, 8 «Б», № 1 кеңсе
Тел.: 8 (727) 328 79 61

39

Балгабекова Гульмира Мурзагуловна

№ 60 15.03.2005 ж.

ТОО «Balgabekov & Partners», патенттік сенім білдірілген өкіл

050004, Алматы қ-сы,
Абылай хан даңғылы 33,3 п.;
050000, Алматы, Главпочтамт, а/ж 284
Тел: 8 (727) 317 2088, факс: 2711 640,
сот. 8 775 84 62 172,
e-mail: balgabekov2009@mail.ru,
info@balgabekov.kz,
сайт: www.balgabekov.kz

40

Шагатов Мурат Саркенович

№ 61 02.11.2005 ж.

«ШАНС патенттік орталығы», директор

Нұр-Сұлтан қ-сы,
Кенесары к-сі 65 үй, 64 п.
Моб: 8 705 989 8439

41

Усен Бакытбек Жаксыбекулы

№ 62 29.06.2006 ж.

«ПОМОЩЬ» заңдық фирмасы» ЖШС басшысы

050057, Алматы қ-сы,
Жароков к-сі 153/50А, а/я 9 
Тел. 8 727 274 6191; 8 702 359 3330

42

Молдабек Марлен Осербекулы

№ 64 29.06.2006 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы,
Абылайхан даңғылы 6/4 үй, 47 п.,
Тел: 8 (7172) 35-57-62.
Моб: 8 333 217 7506

43

Троицкая Наталья Ильинична

№ 65 29.06.2006 ж.

«СКТБ «Гранит» ЖШС

050060, Алматы қ-сы,
Хусаинова к-сі 292
Тел.: 8 (727) 302-26-03
Факс: 8 (727) 302-26-66
E-mail: info@granit.kz
Сайт: www.granit.kz

44

Мазенов Боранбек

№ 66 20.09.2006 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

021302 Ақмола облысы,
Қорғалжын ауданы, Жантеке ауылы,
Жабаев к-сі, 39 үй
Тел: 8 (7163) 133620
ұялы тел.: 8 701 180 4739

45

Кребаева Шолпан Данияровна

№ 67 20.09.2006 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы,
Аль-Фараби ықшам ауданы 59, 3 п.
Тел/факс: 8 (7172) 23-21-55

46

Ляджин Владимир Алексеевич

№ 68 20.09.2006 ж.

«ПЛИС бюросы»,
директор

050010, Алматы қ-сы, 
Бөгенбай батыр к-сі ,86, 305 кеңсе,
Тел: 8 (727) 291-97-73, 291-85-97,
office@plis.kz, mail@plis.kz

47 Омарова Ляззат Жумагалиевна № 69 20.09.2006 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл (10.06.2021 жылдан бастап қызметі жаңартылған)

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы, Мустафина көшесі, 5/1 үй, 35 пәтер, ұялы тел.: 8 701 999 2712, lazzat-omarova@mail.ru

48

Бутабаева Джаннета Жалоловна

№ 70 23.10.2006 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қ., Медеу ауданы,
Жибек жолы даңғылы,
Қалдаяқов к-сі, 39/6 үй, 59 пәтер
тел: 8 707 104 32 16,
e-mail: janik3959@gmail.com

49

Джалали Фатима Тенгизовна

№ 73 30.10.2006 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы облысы, Қаскелен қ-сы,
К. Маркс к-сі, 180 үй

50

Искакова Шынар Хайрулловна

№ 74 09.01.2007 ж.

«Юрконсул» заңдық фирмасы» ЖК, заңгер

Петропавл қ-сы,
К. Сутюшев к-сі,151 үй, 149 п.,
Тел: 8 (7152) 33-17-43
8 (7152) 36-12-73

51

Алипинова Альмира Рахимбековна

№ 77 01.03.2005 ж.

«ARX» заңдық патенттік фирмасы» ЖШС, басқарушы серіктес

050040, Алматы қ-сы,
Бальзак к-сі, 8 «Б», № 1 кеңсе
Тел.: 8 (727) 328 79 61
Моб: 8 701 755 40 87,
alipinova@mail.ru

52

Кундызбаев Джумакан Какимович

№ 80 29.06.2007 ж.

«Кундызбаев Д.К.» ЖК

ШҚО Cемей қ-сы,
Докучаева к-сі, 5А үй, 104 үй
Тел: 8 (7222) 35-81-11
Моб: 8 777 564 49 51
e-mail: dkundyzbaev@mail.ru

53

Умбетов Алмат Умирбекович

№ 81 29.06.2007 ж.

«Titanium Professionals» ЖШС

050063, Алматы қ-сы,
Рықұлбеков к-сі, 28/8, 59 кеңсе
Тел.: 8 (727) 265-5906
Моб.: 8 701 082 5511
e-mail: info@ttmpro.com
Website: www.ttmpro.com

54

Усенов Садилбек Акылбаевич

№ 83 14.08.2007 ж.

«Самал-
Консалтинг» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы,
Ш.Қалдаяқов к-сі 1, блок «А», секция 1.
Тел: 8 (7172) 97-12-79, 97-12-80,
97-12-81, 97-12-82, 97-12-83
intell.kz@mail.ru
Алматы қ-сы,
Төле Би к-сі 189 «Д», 412 кеңсе
Тел: 8 (727) 397-13-76, 397-07-60
intellectual.kz.@mail.ru

55

Токтарова Турганкуль Стаевна

№ 84 14.08.2007 ж.

«Патенттік сенім білдірілген өкіл
Токтарова Т.С.» ЖК

Нұр-Сұлтан қ-сы,
Р. Қошкарбаев к-сі, 28 үй,.120 п.,
Тел/факс 8 (7172) 65-51-16,
Моб: 8 701 330 7153, 8 700 482 9443,
e-mail: T.Toktarova@mail.ru

56

Сахипова Нургайша Нуртаевна

№ 85 11.10.2007 ж.

еуразиялық патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы,
Сейфуллин к-сі 41 «Б» үй, 455 пәтер
Моб: 8 701 523 0157, 8 702 810 0625
E-mail: sahipova1011@yandex.ru

57

Толеуханова Алма Сейдазимовна

№ 86 11.10.2007 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл (13.03.2020 жылдан бастап қызметі жаңартылған)

Нұр-Сұлтан қ-сы, Мухамедханова к-сі 21, 3 корпус, 19 пәтер
тел. 8 (7172) 22 51 06, 8 701 520 2420,                           

e-mail: alma_0401@mail.ru

58

Шеремет Юлия Дмитриевна

№ 87 20.09.2007 ж.

«GoodMedia» ЖШС,
патенттік сенім білдірілген өкіл

050060, Алматы қ-сы, Жароков к-сі 272
Моб: 8 705 701 7368,
y.sheremet@good.kz

59

Абиева Роза Владимировна

№ 88 20.09.2007 ж.

Адвокатура, заң кеңесі

Алматы қ-сы,
Сейфуллин к-сі 510, 139 пәтер
Моб: 8 701 766 2523

60

Масалина Сауле Болатовна

№ 89 20.09.2007 ж.

«САЛАНС» ЖШС,
бас заңгер

050000, Алматы қ-сы,
Абылай хан даңғылы,135
Тел: 8 (727) 258 23 80
Факс: 8 (727) 258 23 81
E-mail: smassalina@salans.com
www.salans.com

61

Тусупова Меруерт Кырыкбаевна

№ 90 05.12.2007 ж.

«Диалог» патенттік бюросы

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы, 
Күйші Дина к-сі, 17 үй, «Аурика» БО, № 303 кеңсе
тел./факс: 8 (7172) 24-83-14
Моб. тел. 8 701 337 7628
E-mail: dialog.int@yandex.ru
Site:  www.dialog-kz.com

62

Омарбекова Жанна Ермековна

№ 91 05.12.2007 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл
(02.03.2020 жылдан бастап қызметі жаңартылған)

Алматы қ-сы,
Сәтпаев к-сі 32А үй, 21 пәтер
8 (727) 3 548064, 8 701 555 8656
e-mail: Jan.omarbek@mail.ru

63

Наурузова Гульжихан Хакимовна

№ 92 05.12.2007 ж.

«Болотов пен Серіктестер» ЖШС,
тауар таңбалары
бойынша жетекші маман

050008, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі (Жамбыл к-ің бұрышы), «Almatу Residence» БО, 6 қабат
Тел: 8 (727) 357-23-80
Факс: 8 (727) 357-23-81
GNauruzova@ BolotovIP.com
Сайт: www.BolotovIP.com

64

Булгакова Раиса Хамитовна

№ 94 26.07.2007 ж.

«ARCOSSERVICE»  ЖШС

050004, Алматы қ-сы,
Панфилова к-сі, 83, 58 кеңсе.
Тел.: 8 (727) 232-28-73, 8 (727) 273-88-60,
факс 8 (727) 273-88-60
e-mail: officearcos@gmail.ru;
raisa.bulgakova@gmail.com

65

Барышев Серожатдин Жолдыбаевич

№ 96 18.09.2009 ж.

«Цезарь» Заң агенттігі» ЖШС

БҚО, Актөбе қ-сы,
Әбілхаир хан даңғылы, 31/23

66

Жаркынбаева Шолпан Сабыровна

№ 97 05.02.2010 ж.

«PatentRoom»
(ПатентРум) ЖШС,
директор

050009, Алматы қ-сы, Төле би к-сі, 202А, «SONAR» БО, 203 кеңсе
Моб.: 8 777 256-37-94
Тел/факс 8 (727) 379-11-77
e-mail: info@patentroom-kz.com,
info@patentroom-kz, www.patentroom-kz.com

67

Кусаинова Лаззат Абаевна

№ 98 25.03.2010 ж.

«НИТХ Парасат» АҚ,
кеңесші

Нұр-Сұлтан қ-сы, 
Әль-Фараби ықш. ауданы, 58-13

68

Сеньшина Юлия Сергеевна

№102 05.02.2010 ж.

«Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитед»
компаниясы зияткерлік меншік бөлімі

Алматы қ-сы, Жолдасбеков к-сі 97,
Самал-Тауэрс, 8 қабат
Тел: 8 (727) 250 9945, факс: 8 727 258 4000
e-mail: julia.senshina@bakernet.com

69

Сыпатаева Мадина Шаяхметкызы

№ 104 05.02.2010 ж.

«Бизнес Эксперт-М» ЖШС, басқарушы серіктес

Нұр-Сұлтан қ-сы, Иманов к-сі 7, 21 кеңсе.
Тел: (7172) 20-07-02

70

Сосновская Надежда Алексеевна

№105 05.02.2010 ж.

жеке кәсіпкер

ШҚО, Өскемен қ-сы,
Гагариннің бульварі қ-сі 25-119
Тел.: 8 (7232) 61-66-01, 8 (7232)702300
Моб: 8 (777) 153-07-29
e-mail: niisvko@mail.ru

71

Митрофанская Юлия Владимировна

№ 106 05.02.2010 ж.

«Steppe Capital Advisors» ЖШС

050002, Алматы қ-сы, Барибаева к-сі, 15-16.
Моб: 8 701 744 6239

72

Шаповалова Наталия Юрьевна

№ 107 05.02.2010 ж.

ЖШС «САЛАНС», заңгер

050000, Алматы қ., Аблай хандаңғылы, 135
Тел: 8 (727) 258 23 80
Факс: 8 (727) 258 23 81
E-mail: nshapovalova@salans.com
Сайт: www.salans.com

73

Туякбаева Назима Бакзатовна

№ 108 27.04.2012 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл, заңгер

Нұр-Сұлтан қ-сы, 187 көше, 16/4 үй, 70 пәтер
E-mail: nazima_b@mail.ru
телефон: 8 701 723 6088

74

Кабышева Карлыгаш Сагингалиевна

№ 109 12.02.2010 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

БҚО, Орал қ-сы, Т.Масина к-сі 64,
Тел/факс: 8 (7112) 515078, 256251
Моб: 8 701 376 4282
kkarylgash5@mail.ru

75

Булхайыр Жандос Балтабекулы

№110 08.04.2010 ж.

«Союз адвокатов Казахстана» АҚ,
Президенттің кеңесшісі

Алматы қ-сы, Желтоқсан к-сі, 37 үй, 310 кеңсе
Тел: 8 (727) 317-85-57, факс 8 (727) 279-23-46
моб: 8-701-531-12-90
E-mail: bulkhaiyr@mail.ru

76

Суюндуков Мади Жмайевич

№112 05.02.2010 ж.

«TITANIUM PROFESSIONALS» ЖШС,
патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Сейфуллин к-сі, 9/1
Моб.: 8-701-776-60-36
e-mail: madi_mads@mail.ru, madi_suyundukov@yahoo.com

77

Геркулес Зарина Сериковна (Амандинова)

№ 113 16.02.2010 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

050006,  Алматы қ-сы,
Қалқаман  ықш. ауданы  25, 51 п.
Моб.: 8 701 713 48 80
e-mail: zarina.amandinova@gmail.com

78

Бавлакова Анна Вячеславовна

№ 114 10.02.2010 ж.

«Alchimbaeva & Partners Ltd» ЖШС

Алматы қ-сы, Қазыбек би, 50/59
Тел: 8 (727) 261 31 15, факс: 8 (727) 272 54 37
E-mail: alchimbaeva@inbox.ru

79

Блиев Асет Асылбекович

№ 115 16.03.2010 ж.

«Қазақстан орындаушыларының құқықтарын басқару қоғамы» РҚБ, Бас директор

Алматы қ-сы, Әль-Фараби даңғылы13, «Нурлы Тау» бизнес орталығы, 1В блогы, 501 кеңсе
тел: 8 (727) 311 11 79, 311 11 80
факс: 8 (727) 311 11 78
e-mail: aset.bliev@gmail.com

80

Бакенова Асем Багытжановна

№ 117 01.07.2011 ж.

«Морган Льюис» халықаралық заңдық фирмасы, аға заңгер

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы,
Кабанбай Батыра даңғылы 6/1,
«КАСКАД» БО, 72/1 кеңсе
Тел.: 8 (7172) 925-985, факс: 8 (7172) 925-987
e-mail: abakenova@morganlewis.com

81

Рахимов Аскар Гинаятулы

№ 118 02.07.2011 ж.

«Рахат» АҚ, заңгер

Алматы қ-сы, Зенкова к-сі, 2А,
«Рахат» АҚ
Тел: 8 (727) 729-80-05, моб: 8 701 729 8005
E-mail: askar7@mail.ru, rakhimov@rakhat.kz

82

Кан Максим Леонидович

№ 119 12.07.2011 ж.

«JuvantGroup патенттік-заңдық бюросы» ЖШС

Нұр-Сұлтан қ-сы, Мүсірепов к-сі, 7/2 үй,
Тел.: 8 (7172) 269-824, моб: 8 701 871-80-28
е-mail: Raph4@mail.ru

83

Мухаммад Айжан Мукатаевна

№ 120 26.07.2011 ж.

ProlP заң фирмасы, басқарушы серіктес, патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қ-сы, Базаков к-сі, 280
Пошталық мекенжай: 050057, Алматы қ-сы, Жандосов к-сі, 21, а/ж 4
Тел: 8 (727) 971 07 31, моб.: 8 701 764 05 94
E-mail: a.mukhammad@proiplaw.com, info@proiplaw.com
Site: www. proiplaw.com

84

Прокопенко (Борченко) Екатерина Владимировна

№ 121 01.09.2011 ж.

«Казэнергоналадка» фирмасы»,
заң кеңесшісі

141205, Павлодар облысы, Екібастұз қ-сы, Беркимбаев к-сі, 168 үй, 19 п.
Тел: 8 (7187)33-65-78, моб. 8 701 206 67 29
E-mail: katerina1220@mail.ru

85

Уткелбаев Саттар Рахатович

№ 122 01.09.2011 ж.

«Астана Innovations» АҚ

Нұр-Сұлтан қ-сы, Күйші Дина к-сі, 28 үй, 2п.
Моб: 8 701 773 89 66
е-mail: utkelbayev@gmail.com

86

Асманова София Ильфаковна

№ 123 14.09.2011 ж.

«Қарағанды конфеттері» АҚ, заң кеңесшісі-патент танушы; «Қазақстан
Кондитерлерінің ассоциациясы» ЗТҰ Вице-президенті

Қараганды қ-сы,  Гоголь к-сі 86
Тел: 8 (7212) 51 60 44
Факс:8 (7212) 47 94 55
E-mail: sonya.c@mail.ru

87

Дюсенов Еркебулан Рамазанович

№ 124 14.09.2011 ж.

«Іntellhelp» патентнттік агенттігі

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы,
Есіл ауданы, Е 614 к-сі, 23 үй
тел./факс: 8 (7172) 25-00-88, моб.: 8 707 993 3771
E-mail: mail@intellhelp.com
Site: www. intellhelp.com

88

Нурахметова Алия Аскаровна

№ 125 23.09.2011 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл (қызметі
01.11.2017 жылдан бастап тоқтатылған)

Нұр-Сұлтан қ-сы, Мұстафин к-сі 5/1, 35 п.
Моб: 8-702-355-20-64
e-mail: nurakmetova_77@mail.ru

89

Ибрагимова Асель Махсутбековна

№ 128 14.12.2011 ж.

«ARX» Patent & Law firm» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050040, Алматы қ-сы., Бальзак к-сі, 8Б, 1 кеңсе.
Тел.: 8 (727) 328-79-61, моб: 8 701 430-65-65
E-mail: arx@arxlaw.kz, aseke82@mail.ru
Сайт: www.arxlaw.kz

90

Маулетбаева Гульнара Маратовна

№ 130 22.12.2011 ж.

«АТОЛЛ ГРУПП» патенттік-заңдық бюросы» ЖШС, басқарушы серіктес

010000,  Нұр-Сұлтан қ-сы,  Айдын тұйығы (бұрынғы  Депутатский), 3 үй,
3 қабат.
Тел: 8 (7172) 57-28-35, 8 (7172) 57-29-16
Факс: 8 (7172) 28-57-10
Моб: 8 747 788 8887, 8701 795-5657
e-mail: gulnara_907@mail.ru, atoll.kz@mail.ru
Сайт: www.atoll.kz

91

Жакипбаева Бибинур Муратжановна

№ 131 07.12.2012 ж.

«Алматы Сараптама» ЖШС, бас бағалаушы, патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қ-сы, Масанчи  к-сі 26
Тел: 8 (727) 292 30 84, моб.: 8 701 731 38 84
Bibinur7@mail.ru

92

Ильясова Гульнара Шинтасовна

№ 132 27.12.2012 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл
«Astra Solutions» ЖШС

050059, Алматы қ-сы, Самал ш.а.,21 үй, 8 пәтер
Моб: 8 701 228 85 88, 8 701 222 44 57
info@astra-solutions.kz

93

Сеитова Алия Нуржановна

№ 133 09.01.2013 ж.

«Дентонс Казахстан» ЖШС

050000, Алматы қ-сы, Абылай Хан даңғылы 135,
Тел: 8 (727) 258-23-80, факс 8 (727) 258-23-81
Моб. 8 701 753 2619
e-mail: aliya.seitova@dentons.com,
сайт: www.salans.com

94

Литвинова Татьяна Викторовна

№ 136 24.01.2013 ж.

«Алюминий Казахстана» АҚ өнертабыстар және патенттік қызметі бойынша инженер

140013 Павлодар қ-сы, «Алюминий Казахстана» АҚ
Тел: 8 (7182) 37 61 44, факс: 8 (7182) 37 67 64
Моб: 8 777 625 5252
tanyalitv@mail.ru

95

Векезер Антонина Сергеевна

№ 137 01.02.2013 ж. (05.01.2021 жылдан бастап қызметі  тоқтатылған) (12.01.2021 жылдан бастап қызметі жаңартылған)

«WEKESER» ЖШС,
Қазақстан Республикасында және Еуразияда патенттік сенім білдірілген өкіл, Зияткерлік меншік бойынша заңгер, Заңгер

010002, Нұр-Сұлтан қ-сы, а/ж 2735; 010005, Нұр-Сұлтан қ-сы, Адольф Янушкевич к-сі 1,
Тел.: 8 7172 25 64 88, моб: 8 777 200 55 88
e-mail: antonina@wekeser.com wekeser.com

96

Локтева Юлия Михайловна

№ 138 01.02.2013 ж.

«Болотов и партнеры» ЖШС, аға заңгер, патенттік сенім білдірілген өкіл

050008, г. Алматы, Әуезов көшес 60 (Жамбыл көшесінің қиылысы), «Almaty Residence» Бизнес орталығы, 6-қабат
тел.: 8 (727) 357-23-80 (қосымша 112),
факс: 8 (727) 357-23-81
e-mail:YLokteva@bolotovip.com
Сайт: www.BolotovIP.com

97

Огай Ирина Климентовна

№ 139 01.02.2013 ж.

«ПЛИС бюросы» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050010,  Алматы қ-сы,                                                         Бөгенбай батыр к-сі 86, 305 кеңсе
Тел: 8 (727) 2919773, 2918597,
Факс: 8 (727) 2502178
e-mail: irina.ogay@plis.kz, office@plis.kz, mail@plis.kz

98

Ляджин Алексей Владимирович

№ 140 29.03.2013 ж.

«ПЛИС бюросы» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050010, Алматы қ-сы,                                         Бөгенбай батыр к-сі  86,  305 кеңсе
Тел.: 8 (727) 291-97-73, 8 (727) 291-85-97
Факс.: 8 (727) 250-21-78
e-mail: alexey.lyajin@plis.kz, mail@plis.kz, office@plis.kz

99

Ахметбекова Зоя Даувлетовна

№141 29.03.2013 ж.

«Eurasian Brands» халықаралық патенттік орталығы» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Иманова көшесі 19,
ІҮ «Алма-ата», 306 (В) кеңсе
Моб: 8 771 210 1111
e-mail: info@eurasianbrands.com
сайт: www.eurasianpatent.kz

100

Акишев Нурлан Кенжебаевич

№ 142 29.03.2013 ж.

«Болотов пен Серіктестер» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050008, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі (Жамбыл к-ің бұрышы), «Almatу Residence» БО, 6 қабат
Тел: 8 (727) 357-23-80, факс: 8 (727) 357-23-81
Моб: 8 701 266 6825, NAkishev@BolotovIP.com
Сайт: www.BolotovIP.com

101

Имансаева Айжан Мейрхановна

№ 143 29.03.2013 ж.

«Биік технологиялар институты» ЖШС, бас
менеджер

050012,  Алматы қ-сы,
Бөгенбай Батыр к-сі  168,
Тел: 8 (727) 258-39-06, (вн.20460)
Моб: 8-702-214-40-42
e-mail: hitech@iht.kz, iaizhan_81@mail.ru

102

Коваленко Елена Владимировна

№ 144 05.12.2012 ж.

«Меридиан Патент» ЖШС

100008, Қараганды қ-сы,
Костенко к-сі, 6, 70 п.
Тел.: 8 (7212) 42 03 31, 8 (7212) 567-172 (авт.жауап беруші)
Моб: 8 701 311 3011, e-mail: arcb@inbox.ru

103

Құмаров Нұржан Қанатұлы

№ 146 27.05.2013 ж.

«ZERE PLUS» Патенттік-заң компаниясы» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы, Қ.Аманжолов к-сі 26, «Millennium Park» БО, С-блогы, 2-қабат, 205 кеңсе
Моб: 8 701 603 79 29, тел.: 8 777 305 10 17
www.patentlexpro.kz                              e-mail: info@patentlexpro.kz patentlexpro@mail.ru patentlexpro@gmail.com

104

Кенжебек Зере Пірімжанқызы

№ 148 20.03.2014 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

010000,  Нұр-Сұлтан қ-сы,
Юго-Восток, Көкорай тұйығы, 11 үй
Моб: 8 701 514 3882
e- mail: kenzhebek.z@gmail.com

105

Бегдесенов Амир Бисенгулович

№ 149 30.07.2014 ж.

«Саят жолши и партнеры» адвокаттық кеңсе, серіктес

050059, Алматы қ-сы, әль-Фараби даңғылы, 5үй, «Нұрлы-Тау» БО, 2А блогы, 3 қабат
Моб: 8701 996 0810

106

Бексултан Нурболат Алмаатайулы

№150 30.07.2014 ж.

АО «НК «КТЖ», бөлім бастығы

Нұр-Сұлтан қ-сы, Абылай хан даңғылы, 19/3 үй,  9 п.
Тел: 31-21-76, 60-65-51

107

Карипханова Айсулу Айбековна

№ 151 30.07.2014 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, 188 к-сі, 24/1, 15 кеңсе
Тел: 8 (7172) 681296, моб: 8 701 133 7333
e-mal: kariphanova_vip@mail.ru

108

Насретдинов Вячеслав Рустемович

№ 152 07.12.2015 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл, заңгер

160016, Шымкент қ., 16 ы.а., 19 үй, 46 пәтер
Моб: 8 777 514 5226 (WhatsApp), e- mail: abchessel@gmail.com

109

Ысқақ Айгүл Аманжолқызы

№ 153 07.12.2015 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Қошкарбаев даң-лы 56/1,                  2А блогі, 162 пәтер
моб: 8 775 909 7788

110

Хакимова Гульнара Амангельдиновна

№ 154 07.12.2015 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы,  Мирзояна к-сі  20, 165 пәтер
моб: 8 701 992 0868

111

Мухаметжанова Дилара Мерекеновна

№ 155 07.12.2015 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Ұлы дала көшесі, 7 Б үй, 58 пәтер
моб: 8 702 950 9048, e-mail: info@protecto.kz

112

Абдреева Нургуль Батырбековна

№ 156 07.12.2015 ж.

«Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед» компаниясы зияткерлк меншік бөлімі, патенттік сенім білдірілген өкіл

050051 Алматы қ-сы,  Жолдасбекова к-сі  97, Самал-Тауэрс, 8 қабат
Тел: 8(727) 3300500, факс: 8 727 258 4000
Моб: 8 701 352 9989
e-mail: nurgul.abdreyeva@bakermckenzie.com

113

Аграфенин Ярослав Иосифович

№ 157 07.12.2015 ж.

«Adversus (Адверсус)» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050010,  Алматы қаласы,
Төле би, 23 а, офис 7
тел.: 8 (727) 313 20 35, 313 20 36
моб: 8 701 687 8045
e-mail: y_agrafenin@adversus.kz

114

Пенькова Наталья Владимировна

№ 158 07.12.2015 ж.

«Шабалина и партнеры» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050057,  Алматы қаласы, а/ж 15,
тел.: 8 (727) 274 65 85, 8 (727) 354 65 85
тел./факс: 8 (727) 274 65 53
Моб: 8 705 210 0591
e-mail: info@shabalinpatent.com
natalyapenkova@mail.ru
Сайт: www.shabalinpatent.com

115

Компанец Ксения Сергеевна

№ 159 07.12.2015 ж.

IP Law Firm «KENZHEBAYEV AND PARTNERS», № 526 еуразиялық патенттік сенім білдірілген өкіл

040910, Алматы обл., Карасай ауданы, Жанатұрмыс, Аманжолов көш., 15А
сот.тел.: 8 707 412 85 75
e-mail: KenzhebaeyvlP@yandex.kz

www.kpatent.kz

116

Асылханов Адильжан Серикович

№ 160 07.12.2015 ж.

«Патентное бюро Sana Enterprise» ЖШС, директор

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы, Қабанбай Батыр даңғылы 53 13 блок, Технопарк «Nazarbayev University»
Тел.: 8 701 757 5090
Почта: adilzhan.assylkhanov@gmail.com
Сайт: www.sana.com.kz

117

Пинчук Ольга Викторовна

№ 161 07.12.2015 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Отырар к-сі, 4/3 үй, 227 пәтер
Заңды мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қ-сы, Сарыарқа ауданы, Желтоқан к-сі 2/3, ВП-2, Моб: 8 777 133 3373
e-mal: info@bost.kz, vivocom@mail.ru

118

Надточий Владислав Дмитриевич

№ 162 07.12.2015 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

050013 Алматы қ-сы, Габдуллина к-сі 28 үй, 59 пәтер
Моб: 8 707 733 0925

119

Завалко Юлия Сергеевна

№ 163 07.12.2015 ж.

 «Болотов пен Серіктестер» ЖШС, юрист, патенттік сенім білдірілген өкіл

050008, Алматы қ-сы, Әуезов к-сі (Жамбыл к-ің бұрышы), «Almatу Residence» БО, 6 қабат
Тел: 8 (727) 357-23-80, факс: 8 (727) 357-23-81
Моб: 8 705 767 9988
e-mal: jzavalko@bolotovip.com
Сайт: www.BolotovIP.com

120

Нечаева Анастасия Дмитриевна

№ 164 07.12.2015 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

050060, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Байқадамов к-сі, 26 үй, 13 пәтер
Моб: 8 747 980 7518
e- mail: nechaeva90@mail.ru

121

Мадиярова Алия Сериковна

№ 165 15.06.2016 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы,                                                      Қонаев көшесі, 35-үй, 228 пәтер
Моб: 8 701 765 6500
e- mail: gala2313@yandex.ru

122

Кутумова Балжан Иманбековна

№ 166 15.06.2016 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

050008, Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 265А, 9 пәтер
Моб: 8 701 434 2028, 8 707 821 6016

123

Абылханова Жанна Амангельдыевна

№ 167 15.06.2016 ж.

ТОО «LEGALMAX CENTRAL ASIA», патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қаласы, А15Е3В3, Аль-Фараби даңғылы, 7 үй, Казыбаева көш. бұрышы, «Нурлы тау» СО, 5а блогі, 16 қабат, 230 кеңсе
 тел: 8 727 329 12 49, 8 727 311 5487,     
 8 705 139 42 42,
e-mail: kz@legalmaxlaw.com, z.abylkhanova@legalmaxlaw.com

124

Берекмоинов Тимур Фазылович

№ 168 20.12.2016 ж.

«Юридическая фирма «GRATA» ЖШС, заңгер, патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қаласы, М. Оспанова көшесі, 104-үй
Тел.: 8 (727) 2445777, моб.: 8 701 731 2714

125

Жангабылов Абай Токтарбекович

№ 169 20.12.2016 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы,                                                        Кошкарбаева көшесі 46 үй, 48 пәтер
 Моб.: 8 701 272 0507

126

Самарханова Айгерим Алпысбаевна

№ 170 12.06.2017 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Сығанақ  к-сі, 10 үй, 648 пәтер
e-mal: asamarkhanova@gratanet.com
Тел: 8 701 999 7088

127

Каморгина Инна Анатольевна

№ 171 12.06.2017 ж.

«Болотов пен Серіктестер» ЖШС,
патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алмалыбақ ауылы, Прянишникова к-сі, 1 үй, 8 пәтер
E-mail: Info@BolotovIP.com, IKamorgina@BolotovIP.com
Сайт: www.BolotovIP.com
050008, Алматы қ., Ауэзов к-сі 60 (Джамбул к-ің бұрышы), Almatу Residence» БО, 6 қабат
Тел: 8 (727) 357-23-80, факс: 8 (727) 357-23-81

128

Ворожейкина Галина Анатольевна

№ 172 12.06.2017 ж.

«LEGALMAX CENTRAL ASIA» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қаласы, А15Е3В3, Аль-Фараби даңғылы, 7 үй, Казыбаева көш. бұрышы, «Нурлы тау» БО, 5а блогі, 16 қабат, 230 кеңсе
тел: 8 727 329 12 49, 8 727 311 5487,     
8 705 139 42 42,
e-mail: kz@legalmaxlaw.com, galina.vorojeikina@legalmaxlaw.com

129

Калиновская Ольга Ивановна

№ 173 12.06.2017 ж.

«Болотов пен Серіктестер» ЖШС, Патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы облысы, Талғар қаласы, Нуртазина  к-сі, 21  үй, 69 пәтер. E-mail: Info@BolotovIP.com
OKalinovskaya@BolotovIP.com
Сайт: www.BolotovIP.com
050008, .Алматы қ.,  Ауэзов к-сі 60 (Джамбул к-ің бұрышы ), Бизнес центр AlmatуResidence», 6 қабат
Тел: 8 (727) 357-23-80, факс: 8 (727) 357-23-81

130

Толыбаев Жалгас Манатович

№ 174 11.12.2017 ж.

Еуразияның және Қазақстанның патенттік сенім білдірілген өкілі,
«Еуразиялық патенттік бюро VostokPatent» ЖШС

Нұр-Сұлтан қ., Сауран көшесі, 3/1 үй, 232;
Өскемен қ., Дружбы народов көшесі, 2/3 үй.
Моб: 8 707 909 0750
e-mail: zzzhalgas@gmail.com, vostokpatent@gmail.com  
сайт: www.vostokpatent.com

131

Елибаев Максат Жанабаевич

№ 175 11.12.2017 ж.

Оңтүстік Патент – басшы, патенттік сенім білдірілген өкіл

160012, Шымкент қ.,  Желтоқсан көш., 16, каб. 104
Тел.: 8 (7252) 39-57-47, моб.: 8 707 994 8268
Сайт: ontustikpatent.kz
E-mail: ontustikpatent@gmail.com

132

Туленбекова Алия Омарбековна

№ 176 11.12.2017 ж.

«ШАБАЛИНА И ПАРТНЕРЫ» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050057, Алматы қ-сы, Тимирязев көшесі 42, «Атакент» ҚІЫО, 12 павильоны, 2.7-2.9 кеңсе,
Тел.: 8 (727) 274 65 85, факс: 8 (727) 274 65 53
info@shabalinpatent.com

133

Кулумжанова Назиля Бериковна

№ 177 11.12.2017 ж.

«ВЕК Консалтинг» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл, Заңгер

Алматы қаласы, Медеу ауданы,                                  Кирова бұрылысы, 8 үй, 3 пәтер
тел: 8 775 974 4585, 8 (727) 2910229
n.zakon@mail.ru

134

Токтабулатова Алия Даулеталиевна

№ 178 13.06.2018 ж.

«Тагбергенова жəне серіктестер» зияткерлік меншік агенттігі» ЖШС

050000,Алматы қ., Қазыбекби к., 65 үй, 403 кеңсе
Тел: 8 (727) 272-77-09, 8 (727) 261-18-47
Факс: 8 (727) 50-35-38
E-mail: info@tagberg.kz
Сайт: www.intelleсtual.kz, www.tagberg.kz

135

Абильманова Кундус Сисенбаевна

№ 179 13.06.2018 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл, еуразиялық патенттік сенім білдірілген өкіл

050010, Алматы қ-сы,                                               Қарасай батыр к-сі 33, 35 пәтер,
Моб: 8 777 178-37-84
e-mail: k.abilmanova@gmail.com

136

Жусупбекова Сауле Айтпаевна

№ 180 13.06.2018 ж.

«ASTANAPATENT» ЖШС, басқарушы серіктес, патенттік сенім білдірілген өкіл

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы, Қабанбай батыр даңғылы 8,           1-қабат, 100 кеңсе
8 775 563 0959, е-mail: info@astanapatent.kz.             Сайт: www.astanapatent.kz

137

Мова Татьяна Павловна

№ 181 13.06.2018 ж.

«LEGALMAX CENTRAL ASIA» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қ., А15Е3В3, Әл-Фараби даңғылы,7 үй, Қозыбаева көшесі, «Нұрлы тау» БО, блок 5а, 16 қабат, 230 кеңсе
Тел: 8 727 329 12 49, 8 727 311 5487, 8 777 257 3319
e-mail: kz@legalmaxlaw.com, t.mova@legalmaxlaw.com

138

Терехина Марина Александровна

№ 182 13.06.2018 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Петропавловск қ., Жамбыл к-сі, 143 үй, 35 пәтер
8 777 135 7198

139

Слободянюк Галина Анатольевна

№ 183 13.06.2018 ж.

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ «КАЗРОССЕРТ » ЖШС, Директор

Костанай қ., Алтынсарина к-сі 153, 10 кеңсе.
Тел 8 (7142) 39-06-58, 39-06-92, 53-15-90,                        моб.: 8 705 669 7733
sga1979@mail.ru

140

Сарсенбаев Женис Саматович

№ 184 25.12.2018 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, тұрғын үй «Өндіріс»,
Кеншілер к-сі, 16 үй
8 708 743 4777
7sk_sjs88@mail.ru

141

Курмангалиев Тимур Болатович

№ 185 25.12.2018 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Өскемен қ-сы, Серикбаева к-сі 23/2, 78  пәтер
nomad007@mail.ru  
8 705 496 9552

142

Салинник Елена Алексеевна

№ 186 25.12.2018 ж.

«Бюро ПЛИС» ЖШС, патенттік сенім
білдірілген өкіл

050010, Алматы қ., Богенбай Батыр к., 86
Тел.: 8 (727) 291-97-73, 8 (727) 291-85-97
Факс: 8 (727) 250-21-78
e-mail: Yelena.salinnik@plis.kz, mail@plis.kz

143

Ляджина Татьяна Васильевна

№ 187 25.12.2018 ж.

«Бюро ПЛИС» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

050010,  Алматы қ., Богенбай Батыр к., 86
Тел.: 8 (727) 291-97-73, 8 (727) 291-85-97
Факс: 8 (727) 250-21-78
e-mail: tatyana.lyajina@plis.kz, mail@plis.kz

144

Кулиева Валентина Владимировна

№ 188 25.12.2018 ж.

Патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қ., Есенберлина к-сі, 155, 37 пәтер
kulieva.18@inbox.ru
8 701 944 5915

145

Налибаева Гулайым Кенжемуратовна

№ 189 25.12.2018 ж.

Патенттік сенім
білдірілген өкіл, «Химфарм» АҚ, Зияткерлік меншік бойынша маман

050013, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау» блок 5Б, 19 қабат
Тел.: 8 (727) 3121833, ішкі 0168
Сот.: 8 705 227 2744

146

Саблина Ангелина Николаевна

№ 190 26.06.2019 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл, «CBS Partners» ЖШС

050026,  Алматы қсы, Джумалиева к-сі, 110
Тел: 8 (727) 378 3634, факс: 8 (727) 378 3644
Моб.: 8 708 277 73 08
Email: info@cbspartners.kz
Сайт: www.cbspartners.kz

147

Абибулла (Жунусова) Алия Абибуллаевна

№ 191 26.06.2019 ж.

«Диалог» патенттік бюросы» ЖШС

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы,  Куйши Дина к-сі, 17,  «Аурика» БО,  № 303 кеңсе
8 (7172) 24-83-14
8 701 337-76-28, 8 702 999 3267
dialog.int@yandex.ru, www.dialog-kz.com
Skype: tusupova1

148

Сермухамедов Кабиден Алимович

№ 192 26.06.2019 ж.

«Бюро ПЛИС» ЖШС

050010, Алматы қ-сы, Богенбай Батыр к-сі, 86
Тел.: 8 (727) 291-97-73, 8 (727)291-85-97
Факс: 8 (727) 250-21-78
e-mail: mail@plis.kz

149

Касимова Улдана Куралбаевна

№ 193 26.06.2019 ж.

«Металлургии және байыту институты» АҚ

050010, Алматы қ-сы, Шевченко к-сі, 29/133 үй
Тел.: 8-707-649-69-05, 8 (727) 98-45-19
e-mail: ulydana@mail.ru

150

Кушербаева Асель Айдаровна

№ 194 26.06.2019 ж.

«Диалог» патенттік бюросы» ЖШС

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы,  Куйши Дина к-сі, 17,  «Аурика» БО, № 303 кеңсе
8 (7172) 24-83-14, 8 (701) 337-76-28
dialog.int@yandex.ru, www.dialog-kz.com
Skype: tusupova1

151

Мамырова Диляра Ергалиевна

№ 195 26.06.2019 ж.

«Тагбергенова жəне серіктестер» Зияткерлік меншік агенттігі» ЖШС

050000,  Алматы қ-сы, 
Казыбек би  к-сі, 65/107 үй, 403 кеңсе
Тел: 8 (727) 272-77-09, 8 (727) 261-18-47
Факс: 8 (727) 50-35-38
E-mail: info@tagberg.kz
Сайт: www.intelleсtual.kz http://www.tagberg.kz/

152

Турганова Галия Кулушпаевна

№ 196 24.12.2019 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл қызметі
(31.01.2020 жылдан бастап қызметі  тоқтатылған)

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы, Е-246 к-сі
Моб: 8 702 973 970

153

Ахмед-Заки Тоғжан Тұрсұнханқызы

№ 197 24.12.2019 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қ-сы, Ауэзов ауданы,
Мамыр-2 ықшам ауданы
Моб: 8 776 232 60 60

154

Шакенова Айнур Адильбековна

№ 198 24.12.2019 ж.

PhD кандидат, патенттік сенім білдірілген өкіл

Нур-Султан қ-сы, Ы. Дүкенұлы к-сі, 37/1 үй, 89 пәтер
Моб: 8 701 123 0030, 8 777 774 4401
e-mail: 88ainurash@gmail.com

155

Турсунов Куаныш Абилкасымович

№ 199 24.12.2019 ж.

«Eurasian Brands» халықаралық патенттік орталығы ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Иманова көшесі 19,
ІҮ «Алма-ата», 306 (В) кеңсе
Моб: 8 771 210 1111
e-mail: info@eurasianbrands.com
сайт: www.eurasianbrands.com

156

Тусупова Найля Кырыкбаевна

№ 200 24.12.2019 ж.

«Диалог» патенттік бюросы

010000, Нұр-Сұлтан қ-сы, Күйші Дина к-сі, 17 үй, «Аурика» БО, № 303 кеңсе
тел./факс: 8 (7172) 24-83-14
Моб. тел. 8 707 99 33 776
E-mail: dialog.int@yandex.ru
Site: www.dialog-kz.com

157

Каребаева Азина Сырымбетовна

№ 201 24.12.2019 ж.

патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Момышулы к-сі, 14 үй, 97 пәтер
Моб: 8 778 008 8901
e-mail: azina.bek@gmail.com

158

Шакуанова Асель Елубаевна

№ 202 28.12.2020 ж.

«ASTANAPATENT» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Қабанбай батыр даңғылы 8, кеңсе 100
Моб: 8 705 399 9980
e-mail: shakuanovaassel@gmail.com

159

Иманкулова Жанар Ерболовна

№ 203 28.12.2020 ж.

«Great and fires» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Кравцов к-сі 6, 3 пәтер
Моб: 8 778 881 8102
e-mail: Imankulova.zhanara@gmail.com

160

Сатекбаев Бауржан Кумисбекович

№ 204 28.12.2020 ж.

«Titanium Professionals» ЖШС

050063, Алматы қ-сы,
Рықұлбеков к-сі, 28/8, 59 кеңсе
Тел.: 8 (727) 265-5906
Моб.: 8 776 245 6319
e-mail: info@ttmpro.com
Website: www.ttmpro.com

161

Шакуанов Амангельды Елубаевич

№ 205 28.12.2020 ж.

«ASTANAPATENT» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қ-сы, Қабанбай батыр даңғылы 8, кеңсе 100
Моб: 8 701 921 0100
e-mail: a.shakuanov@gmail.com

162

Алиева Орал Кенесовна

№ 206 28.12.2020 ж.

«LEGALMAX CENTRAL ASIA» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Алматы қаласы, А15Е3В3, Аль-Фараби даңғылы, 7 үй, Казыбаева көш. бұрышы, «Нурлы тау» БО, 5а блогі, 16 қабат, 230 кеңсе
тел: 8 727 329 12 49, 8 707 317 5434, 8 705 139 42 42,
e-mail: alievaoral@gmail.com

163

Жусипова Айнур Сабитовна

№ 207 16.06.2021 ж.

«ПЕТОШЕВИЧ» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл

Нұр-Сұлтан қаласы, Д.Қонаев көшесі 12/1, 413-415 кеңселер, тел.: 8 (7172) 25 31 55, 8 707 170 0299, ainur.zhussipova@gmail.com

164 Ахметов Алибек Ержанович № 208 21.06.2021 ж. «Great and fires» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл  Нұр-Сұлтан қаласы, Құдайбердыұлы көшесі, 33/374, тел.: 8 778 687 7271, Alibekahmetov1991@gmail.com, Greatandfires@gmail.com
165 Әлжан Аяжаным Мейрамқызы № 209 21.06.2021 ж. «MG Partners Nur-Sultan» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл  Z10K8H7, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 14, 907 кеңсе, тел.: 8 777 659 6902, e-mail: a.alzhan@mg-partner.com
166 Долгих Надежда Ивановна № 210 21.06.2021 ж. Бейкер и Макензи - Си-Ай-Эс, Лимитэд, патенттік сенім білдірілген өкіл  050051, Алматы қаласы, Жолдасбеков көшесі 97, Самал-2 шағын ауданы, «Самал-Тауэрс» БО, 8 қабат, тел.: 8 727 330 0500, almaty.ip@bakermckenzie.com
167 Казыкбаева Ляйла Наркескеновна № 211 21.06.2021 ж. патенттік сенім білдірілген өкіл 040904, Алматы обл., Карасай ауданы, Қаскелең қаласы, Алтын ауыл шағын ауданы, 4, тел.: 8 701 173 9897, e-mail: kazleila@mail.ru
168 Ревазова Инна Владимировна № 212 21.06.2021 ж. «MG Partners Nur-Sultan» ЖШС, патенттік сенім білдірілген өкіл Z10K8H7, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 14, 907 кеңсе, тел.: 8 707 588 6524, e-mail: i.revazova@mg-partner.com
169 Сауганбаев Арман Умиралыевич № 213 21.06.2021 ж. «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» НАҚ, патенттік сенім білдірілген өкіл Нұр-Сұлтан қаласы, Жеңіс даңғылы 62, 1311 кабинет, тел.: 8 778 603 3577, e-mail: sauganbayev@gmail.com

 

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.