Айдар парағына өту

Қазақстан Республикасының Кәсіподақтар Федерациялары Баспаға шығару нұсқасы

Cоңғы өзгеріс: 22.12.2020

Федерация келесі міндеттерді жүзеге асырады:

  • кәсіподақ мүшелерінің еңбек, әлеуметтік-экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғау және өкілдік ету;
  • Федерацияға кіретін Қазақстанның кәсіподақтар қызметінің негізгі бағыттарын, стратегиясын әзірлеп, айқындайды;
  • билік, мемлекеттік басқару және сот органдарында мүше ұйымдардың мүдделерін білдіреді;
  • әлеуметтік әріптестік жүйесін дамытуға, кәсіптік одақтардың, жұмыс берушілер бірлестіктерінің, атқарушы органдардың үшжақты ынтымақтастығын  іске асыруға жәрдемдеседі;
  • жұмыс берушілердің республикалық бірлестіктерімен және Қазақстан Республикасының Үкіметімен Бас келісімді, басқа келісімдерді әзірлеу және жасасу жөнінде бастама көтереді, олардың мазмұнының Федерацияға  мүше ұйымдардың мүдделеріне сәйкес жауап беруіне қол жеткізеді, олардың орындалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырады;
  • заң жобаларын әзірлеуге қатысады не тиісті мемлекеттік органдарға еңбекті ұйымдастыру, ақы төлеу және нормалау, бюджет және салық саясаты, жұмыспен қамту, жекешелендіру, еңбекті қорғау, кәсіптік аурулар, экологиялық қауіпсіздік мәселелері мен әлеуметтік-еңбек қатынастарына қатыстыөзге де мәселелер бойынша заң жобаларын, өзге де нормативтік құқықтық актілерді қарау туралы ұсыныстар енгізеді, еңбек заңдылығының сақталуына қоғамдық бақылау жасауды жүзеге асырады;
  • жұмыспен қамтуды, еңбекті және қоршаған табиғи ортаны қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды, адамның лайықты өмір сүруі мен еркін дамуын қамтамасыз ететін жағдайлар жасауға бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеуге және қалыптастыруға қатысады;
  • еңбек, жұмыспен қамту мәселелерінде жәнееңбекшілердің тұрмыс деңгейі мен сапасына қатысты басқа әлеуметтік-экономикалық мәселелерде мемлекеттік экономикалық және баға саясатының әлеуметтік бағытта болуын талап етеді және соған жәрдемдеседі;
  • ұжымдық еңбек дауларын реттеуге қатысады, қызметкерлердің еңбек, әлеуметтік-экономикалық құқықтарын және мүдделерін қорғаудың басқа да тәсілдерін пайдаланады, мүше ұйымдардың ұжымдық іс-қимылдарын үйлестіреді

РК Еңбек кодексі еңбек заңнамасының және еңбек кауіпсіздігі мен еңбекті қорғау нормаларын бақылауды мемлекеттік еңбек инспекторларына, кәсіподақ комитеті немесе жұмыскерлердің жалпы жиналысында (конферен-циясында) сайланған еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық  инспекторларға, және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау ішкі қызметіне жүктейді. Еңбекті қорғау жөніндегі қоғамдық инспекторы өндірістердегі жазатайым оқиғаларды тексеру барысында және мемелекеттік еңбек қорғау инспекторларының еңбектің қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жағдайын тексеру комплекстік жұмыстарында қатысады. Өзінің қызметіне қатысты, жұмыс берушілер мен ұйымның басқа да лауазымды қызметкерлерінен ақпарат пен түсініктерді, сондай-ақ жазбаша түрде  де алуына құқығы бар.

Кәсіподақтар Федерациясы, ХЕҰ жоспарларын қолдай отырып, жыл сайын Бұкіләлемдік әлеуметтік әділеттілік күніне, Бүкіләлемдік еңбекті қорғау күніне, Бүкіләлемдік лайықты жұмыс үшін іс-әрекет күніне орай  іс-шаралар өткізеді.

Қазіргі уақытта, қоғамдық инспекторлардың саны 17 мыңнан асады, олар 145 мыңнан астам заң бұзушылықтарды анықтап, олардың 138 мыңын жойды. Атқарылып отырған жұмысқа және еңбекті қауіпсіз ету мен қорғау бойынша заңнамалық базасының жетілуіне қарамастан, өндірістегі жазатайым жәйттар жалғасып, көбісі адам қасіреттеріне айналады, экономика-лық  қомақты шығындарға әкеледі. 

Қазақстан Республикасы кәсіподақтар Федерациясының маңызды атқаратын қызметінің бірі болып әлеуметті әріптестікке, әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-экономикалық, еңбектік қарым-қатынастын реттеу  жөніндегі Республикалық үшжақты комиссиясының жұмысына қатысу болып табылады.

Кәсіподақтар Федерациясының өкілдері Үкіметпен және республикалық жұмыс берушілер бірлестіктерімен Бас келісімге қол қояды. Ұжымдық келісім негізінде салалық кәсіптік одақтар, салалық министрліктер мен жұмыс берушілер бірлестіктерімен салалық (тарифтік) келісімдер жасайды. Республикада 18 салалық келісімдер жасалған. Барлық аймақтық кәсіподақтар бірлестіктері жергілікті атқарушы органдарымен жұмыс берушілердің бірлестікте-рімен аймақтық келісімдер жасайды (14 облыс, Алматы және Нұр-Сұлтан қ.). 16 аймақтық келісімдер жасалған.

Республикада, ұйымдар мен өндірістер деңгейінде 82 мыңнан аса ұжымдық шарттар жасалған. Соның ішінде, кәсіподақтар қызмет ететін республикалық өндірістерде 17 мыңнан аса ұжымдық шарттар жасалған, ұжымдық-келісім шарт 98 пайызды қамтылған. Ұжымдық шарт, ірі өндірістік кәсіпорындар, денсаулық сақтау және білім беру ұйымдарына тиесілі. Келісілген ұжымдық шарттардың көбісінде, ұйымдардың жұмысының тұрақты болуы, еңбек ақының жоғарылатуы, материалдық-техникалық базасының нығаюы, заңнамада көзделмеген  жеңілдіктер мен өтемақылар беруді, кадрлық әлеуеттің сапалық деңгейін  жоғарылату, жұмыскерлердің еңбегін қорғау, денсаулығын жақсарту  бойынша ұстанымдар қарастырылған.

ҚР Еңбек кодексіне сәйкес және Бас келісімді іске асыру мақсатында әлеуметтік серіктестік бойынша республикалықсалалық және аймақтық үшжақты әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-еңбек қарым-қатынастарды реттеу жөніндегі комиссиялар қызмет етеді. Комиссиялар жұмысының басты бағдары, еңбек ұжымдарында тұрақтылықты, еңбек ақыны төлеу мен оның төмендеуіне қарсылық әрекет ету, жұмыскерлерге әлеуметтік кепілдікті сақтау болып табылады.

Әлеуметтік серіктестер тараптары еңбектік құқық қатынастарын қалыпқа келтіру бойынша үнемі кеңес жүргізеді. Халықаралық еңбек ұйымының 188 конвенциясының 24-н Қазақстан ратификациялады, оның ішінде 8-і негізгілер. Негізгі Конвенцияларды бекіттіру республикамыздағы үшжақты уәкілеттілік пен ұжымдық келіссөздерді қалыптастырып, дамытуда үлкен рөл атқарды.

Кәсіподақтар Федерациясы мен оның мүше ұйымдары қызметіндегі басты бағыттарының бірі, еңбекті қауіпсіз ету және қорғау мәселелеріне назарды күшейту, оларды шектеу, және жұмыскерлердің жұмыс берушілер мен мемлекеттік органдардың алдында құқығын қорғау болып табылады. 

ҚР Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты бағдарламалық мақаласына сәйкес, кәсіподақ органдары, еңбекті қауіпсіз ету және қорғау саласындағы қоғамдық бақылау ұйымдастыру мақсатында, еңбек қорғау қоғамдық инспекторларын сайлап қана қоймай, оларды оқытуды күшейтті.   
  
Сонымен қатар, Елбасы аталған мақалада кәсіподақтардың қоғамдағы маңызды рөлін атап өтіп, оларға еңбектік заңнаманы сақтау бойынша барлық кәсіпорындарда қоғамдық бақылауды қолына алуға шақырды.

Кәсіподақтар заңнамалық, нормативті-құқықтық актілерді жетілдіріп, еңбекті кауіпсіз ету мен қорғау саласындағы ұлттық саясатты дамытып, күшейту бойынша жұмысты жалғастыруда. Соның ішінде жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын қамсыздандыру, жұмыс берушілердің қауіпсіз жұмыс орнын құру жауапкершілігін міндеттеу, жұмыс берушілерге қауіпсіз, қорғалған еңбек жүйесіне бағытталып жасалған ынталандыруды жоғарылату, соңғы мақсат жарақаттанушылық нөлге тең болу керек. 

Өндірістерде әлеуметтік әріптестікті дамытуда және жұмыскерлердің еңбекті қорғауды басқару барысында қатысу, мемлекет аралық 12.0.230-2007 МемСт табысты енгізуінің өзекті факторы болып табылады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КӘСІПОДАҚТАР ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

010000, Астана қ., Абай даңғылы 38, код 7172, 643425

электрондық пошта: kense@fprk.kz, веб-сайт: www.fprk.kz

Аты-жөні / Лауазымы

Телефон нөмірі (қосымша нөмір)

Электрондық пошта мекен-жайлары

төраға

ДАУЛЕТАЛИН

Сатыбалды Телағысұлы

 

 

 

Төрағаның бірінші орынбасары

ТИНИКЕЕВ                                           

Мұхтар Бәкірұлы                             

643425

(223)

 

tinikeyev@mail.ru

Төрағаның орынбасары 

ЖҰМАГЕЛДИЕВА

Гүлнара Амангелдіқызы

643429

(224)

 

Төрағаның орынбасары

ӨТЕШЕВ

Нұрлан Сүлейменұлы

 

643427

(226)

 

nurlan.uteshev@gmail.com

 

Кәсіподақтардың аумақтық бірлестіктерінің басшылары

 

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

010000, Астана қ., Абай д-лы, 38, код 7172, тел: 216150

Төрағаның м.а.

КУНАДИЛОВ

Төлеген Нығметжанұлы

643428

216150

(233)

kun_22@mail.ru

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

050004, Алматы қ., Желтоқсан к., 37 А, код 7273, факс 316635

Төраға              

Өмірбаева 

Зәуреш Әбілғожановна           

8 (7272) 792494

792339

 

top.almaty@mail.ru  

АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

020000, Көкшетау қ. Абай д-лы, 112, код 7162, факс 250285

Төраға              

РАХМЕТОВ              

Қали Сұлтанахмедұлы

 

250285

 

 

provcentrkokshetau@mail.ru

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

030010, Ақтөбе қ. Маресьев к., 91, www.aktobeosp.kz

код 7132, факс 547964, 545541

Төраға

ӘМІРҒАЛИЕВ                            

Алтынбек Аманұлы

 

568710

545677

547964

 

aktobesovprof@mail.ru

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

040000, Талдықорған қ., Тәуелсіздік к-сі, 67а,

код 7282, факс 240377

Төраға             

ҚЫДЫРМАНОВ              

Әсет Серікқалиұлы

 

402005

 

profcenteralmobl@mail.ru

АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

060007, Атырау қ. Гурьевская к., 5,

Код 7122, факс 355524, 323469

Төраға

БАЙМҰХАНОВ

Истұрған Ұзақбаевич

 

355523

 

atyrauSFPO@yandex.ru

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

070000, Өскемен қ., Головкова к., 30

код 7232, факс 253416

Төраға  

ҚАСЫМЖАНОВ

Темірбек Жұмақұлұлы

 

254832

 

oblsovprof2@mail.ru

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

080012, Тараз қ., Көшек-батыр көшесі, 3, код 7262, факс 450772, тел. 430937

Төраға              

ТӨЛЕПБЕРГЕН              

Мейрамбек Мылтықбайұлы                          

 

451924

 

top_zhambyl@bk.ru, bahkos@mail.ru

 

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

090000, Орал қаласы, Достық-Дружба даңғылы, 184/1, кеңсе, 22

код 7112, факс 509900, 505356

Төраға             

ЕСЕКЕНОВА

Айгүл Уразовна

 

510311

 

zkoblsovprof@mail.ru

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

100000, Қарағанды ​​қ., Алиханов к-сі, 5,

коды 7212, факс 412989, 412996

Төраға              

Жұмабеков

Болат Қамзинұлы

 

413189

 

profcentr_kr@mail.ru

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

110000, Қостанай қ., Байтұрсынов к., 67, www.profsoyuz. kz

код 7142, факс 544240

Төраға             

СМЫШЛЯЕВА             

Екатерина Васильевна

 

542289

 

 

oblsovprof@list.ru

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

120000, Қызылорда қ. Әйтеке би к., 17 (15), код 7242, факс 262708

Төраға 

СЕРМАҒАМБЕТОВ

Серік Сағитжанұлы

 

262343

262708

 

 

kzlprof@mail.ru

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

130000, Ақтау қ., 8 шағын аудан, 29 -А, 301 каб

код 7292, факс 602920

Төрағаның м.а. 

ШАДРАХ Ермекбайұлы

600300

600401

 

mangystau-profcentr@mail.ru

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

140000, Павлодар қ., Победа к-сі, 3, код 7182, факс 321371

Төраға             

АЙТЖАНОВА

Динара Нұржанқызы

 

320705

321845

 

dom-souzov@mail.ru; pavlprof@mail.ru

СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

150008, Петропавл қ. Қазақстан Конституциясы к., 28, код 7152, факс 461036

www.skoblsovprof.kz

Төраға              

Нұрақаев

Ерік Есімұлы

464849

465011

 

ckoblsov@mail.ru

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ЖӘНЕ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ КӘСІПОДАҚТАР ОРТАЛЫҒЫ

              160000, Шымкент қаласы, Қазыбек би көшесі, 49, коды 7252, факс 539073              

Төраға             

БЕКЖАНОВ

Берік Айдарбекұлы             

 

548866

shym_profsoyuz@mail.ru

uk_profsoyuz@mail.ru,

enbek_zeinet@mail.ru

Қазақстан Республикасының салалық кәсіподақтардың басшылары 

 «БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ КӘСІБИ ӨНДІРІСТІК КӘСІПОДАҚ» БҰ

0010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38, 315 каб., код 7172, факс 210454, www.edu-tradeunion.kz

Төраға              

МУКАШЕВА              

Айгүл Мақсатқызы             

210454

216037

proin.kz@mail.ru

«АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38, код 7172, тел. / Факс 216014

Төраға

КАППЕЛЬ

Егор Яковлевич

216014

643443

8 701 222 1829  

profsoyuz.sh@mail.ru

«ТЕМІР ЖОЛЫ, АВТОМОТИВ,

ӘУЕ ЖӘНЕ СУ КӨЛІГІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӨНДІРІСТІК КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Қонаев к- сі 6, код 7172, факс 603536, www.kazprofzhel.kz 

Төраға             

АХМЕТБАЕВ              

Оразғали Төлепбекұлы

603535

604418

 

ahm etbayev_o@mail.ru

frank_l@railways.kz

«КАЗПРОФМЕТАЛЛ» ӨНДІРІСТІК ТАУ-КЕН-МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38, код 7172, тел. / Факс 216314 ,

Төраға              

НУРАЛИН

Асылбек Жамашұлы

 

272650

 

nuralin.gmprk@mail.ru 

kazprofmet@mail.ru

«МЕМЛЕКЕТТІК, БАНКТІК МЕКЕМЕЛЕР ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ӨНДІРІСТІК КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38, код 7172, No101 кабинет

Төраға              

ЖАҚЫПОВ

Мирболат Хабиұлы                                                                                  

 

5721 56

(1000)

572170 қабылдау

(1001)

 

m.zhakypov @ gbstu.kz

dk.fprk@mail.ru

 

«ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙ-ГАЗ КОМПЛЕКСІНІҢ ӨНДІРІСТІК КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38 , No407 кеңсң, 408, 409, код 7172, тел. 21-52-49

Төраға              

ҚАЛИЕВ

Сұлтан Есімұлы

 

202374

elmirakmgprof@mail.ru

s.kaliev@mail.ru;

«ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЫ-ГАЗ ӨНЕРКӘСІБІ КӘСІПОДАҒЫ» БҰ

060007, Атырау қ., Гурьевская к-сі, 5, код 7122, тел. / Факс 323738, 327403, www.kngp.kz

Төраға              

Мұстафин              

Елена Евгеньевна

 

327403

kogt2005@yandex.ru

 

«ҚАЗАҚСТАН ӨНДІРІСТІК МӘДЕНИЕТ, СПОРТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Абай д-лы, 38, код 7172, тел. / Факс 216189

Төраға              

ИМАНҚҰЛОВА              

Светлана Кеңесқызы              

 

216189

 

prof.ksi rk @ mail.ru

«ҚҰРЫЛЫС КОМПЛЕКСІ ЖӘНЕ ТКШ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ӨНДІРІСТІК КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38, 313 кеңсе, код 7172, тел. / Факс 216191, 210463

Төраға              

ЕСЕНГАЗИН              

Кусеин Шамшинұлы             

210463

216191

kazprofvild@mail.ru kazprofvira@mail.ru

kazprof строй @ mail.ru

«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНДУСТРИЯЛЫҚ ЭНЕРГИЯ ӨНЕРКӘСІБІ»

010017, Астана қ., Қабанбай батыр даңғылы, 15А, В блогы, код 7172, факс 692379

Төраға              

БЕКБАС              

Оразбек Телбайұлы

692356

692379 (қабылдау)

D.mukusheva@samruk-energy.kz

 

«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӨНДІРІСТІК КӘСІБИ АҚПАРАТ, БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38, код 7172, факс 216186, тел. 692355

Төраға              

БАЙСАРИЕВ              

Уальшер Абуұлы

 

212499

 

profsoyz.svyazi.kz@mail.ru

 

АТОМ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Қонаев к- сі, 10, «Изумруд» кварталы, 3103 кеңсе, Код 7172, тел: 551376

Төраға              

МАДИЕВ              

Қасымжан Баянжанұлы 

 

551376

 

 

 

kmadiev@kazatomprom.kz, nakprap@mail.ru

 

«КӨМІР САЛАСЫ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38, код 7172, факс 216011

Төраға              

Никифоров              

Михаил Дмитриевич              

216009

216011

 

nikiforovm49@mail.ru, 

erjanova_ga@mail.ru

«ХИМИЯ, МҰНАЙ-ХИМИЯ ЖӘНЕ АРАЛАС ӨНДІРІС ЖҰМЫСШЫЛАРЫ КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

Астана қ., Абай даңғылы, 38, 116 каб., Код 7172, тел. / Факс 216004

Төраға             

ПРИМКУЛУЛА              

Керім Примқұлұлы

 

216004

kazprofhim@mail.ru

 

«ҚАРУЛЫ КҮШТЕР,

БАСҚА КҮШТЕР МЕН ӘСКЕРИ ҚҰРЫЛЫМДАР ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ КӘСІПОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қаласы, Абай көшесі, 38.

Төраға              

ЕРДЕНБЕКОВ             

Төрехан Ізбасарұлы                                         

2791565

 

prof_vsrk@mail.ru, torehan.e@mail.ru

«МАШИНА ҚУРУШЫЛАРЫНЫҢ КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38, код 7172, факс 216005

Төраға              

ҚАЗАНҒАПОВ

Төлеген Дюсебекұлы

 

216179

216005

 

profsoyuzmash@mail.ru

«АҚПАРАТ, БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ ӨНЕРКӘСІБІ КӘСІПОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Әуезов к-сі, 13, 325 кеңсе

Төраға             

ӘБІШЕВ              

Абылай Гапурұлы 87071226844             

 

580296 (ішкі 4649)

 

ablai.abishev@gmail.com

«ОРМАН, ФЕРМАЛАР МЕН ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ ЖҰМЫСШЫЛАРЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК ОДАҒЫ» БҰ

010000 г .Астана пр., Абай 38

Төраға

Устемиров

Қайрат Жанғабылұлы              

 

57-40-21

 

lesprofkz@gmail.com

«ҚАМҚОР МАГИСТРАЛІ» КӨЛІК ЖӨНДЕУ КӨСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК КӘСІБИ ОДАҒЫ» БҰ

010000, Астана қ., Қонаев к- сі, 10,  Факс: 612-094

Төраға              

БАЙКАДАМОВА   

Светлана Бауыржанқызы              

 

612094

asa_83@list.ru

aselism0304@gmail.com .

aidar_kair_2006@mail.ru .

 «SENIM» Денсаулық сақтау саласы қызметкерлерінің өнеркәсіп кәсіподағы» РҚБ

010000, Астана қ., Абай даңғылы, 38, 401 кеңсе

Төраға

ДЮСЕНОВ

Сапарбек Серікұлы

 

43 10 11

souzsenim@mail.ru

 «YNTYMAQ» Орта және шағын бизнес жұмысшыларының Қазақстан өнеркәсіптік кәсіподағы

Төраға

ЖАНАБЕКОВ             

Қайрақбай Құттыбайұлы

 

21 53 77

 

 

zhanabekovkairat@gmail.com

«Qaz Med» медицина және онымен байланысты салалар қызметкерлерінің салалық кәсіподағы» РҚБ 

Төраға

Матишев

Алиакпар Болатұлы

8 (727) 3390269

roo.qazmed@mail.ru

provsoyuzses@mail.ru

«Казуглепроф» көмір өндірушілердің салалық кәсіподағы» қоғамдық бірлестігі 

Төраға

МИРГАЯЗОВ

Марат Вакифович

 

roo.qazmed@mail.ru

Дереккөз: www.fprk.kz

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.