Айдар парағына өту

Зейнетақы қорын құру үшін қандай жарналар қолданылады Баспаға шығару нұсқасы

Cоңғы өзгеріс: 10.09.2021

Ай сайынғы жалақыдан ұстап қалу - бұл зейнетақы қорына аударымдар.

Зейнетақы жарналары және олар бойынша есептелген инвестициялық кіріс зейнетақы төленетін жалпы қаржылық жастықты құрайды.

Зейнетақы жарналарының 3 түрі бар:

  • міндетті зейнетақы жарналары;
  • міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары;
  • ерікті зейнетақы жарналары.

Міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ)

Міндетті жарналарды төлейтіндер: заңды және жеке тұлғалар; жеке және жеке кәсіпкерлер; шағын кәсіпкерлік субъектілері; шаруа және фермер қожалықтары; оның азаматтары бола тұра елден тысқары жерлерде жұмыс істейтіндер.

БЖЗҚ-ға төленуге жататын міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) МЗЖ есептеу үшін қабылданатын ай сайынғы табыстың 10% - ы мөлшерінде, бірақ республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген жалақының ең төмен мөлшерінің 10% - ынан кем емес және жалақының 50 еселенген ең төмен мөлшерінің 10% - ынан аспайтын мөлшерде белгіленеді.

Төлеушілер

Кезең

Есептеу нысаны

Шектер

Аударым шарттары

Ескерту

Азаматтық-құқықтық шарттар жасасылған жұмыскерлер мен жеке тұлғалардың еңбегін пайдаланатын заңды тұлғалар

салық кезеңінің әрбір айы үшін

жұмыскерлер мен жеке адамдардың айлық табысы

ай сайынғы кірістің 10% мөлшерінде және ең төменгі жалақының 50 еселенген мөлшерінің 10%-ынан аспайтын мөлшерде3

кіріс төленген айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей

МЗЖ төлеу міндеттілігі

МЗЖ-ны олардың пайдасына жазатын жеке кәсіпкерлер және жеке кәсіпкерлер

салық кезеңінің әр айы үшін

өзін-өзі анықтайтын табыс

алынған табыстың 10% мөлшерінде, бірақ ең төменгі жалақының 10% -ынан кем емес және 50 еселенген ең төменгі жалақының 10% -ынан аспайтын мөлшерде

есепті айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей

МЗЖ төлеу міндеті

Табыс болмаған жағдайда, ол МЗЖ-ны ең төменгі жалақының 10 пайызы мөлшерінде төлеуге құқылы

Төтенше жағдайдың жеке тұлғалары және жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланатын жеке кәсіпкерлер

салық кезеңінің әр айы үшін

жұмыскерлердің айлық табысы

айлық кірістің 10% мөлшерінде және ең төменгі жалақының 50 еселенген мөлшерінің 10% -ынан аспайтын мөлшерде

кіріс төленген айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей

ОПВ төлеу міндеті

Оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін қолданатын, МЗЖ олардың пайдасына жазатын және жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланатын шағын бизнес

жарты жыл

алынған кіріс /

жұмыскерлер мен жеке адамдардың айлық табысы

кірістің 10% мөлшерінде, бірақ ең төменгі жалақының кем дегенде 10% және ең төменгі жалақының 50 еселенген 6 мөлшерінің 10% -ынан аспайтын мөлшерде

Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген мерзімде: есепті салықтан кейінгі екінші айдың 25-інен кешіктірмей

ОПВ төлеу міндеті

Оңайлатылған декларация (910.00-нысан) салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-нен кешіктірмей табыс етіледі.

Патент негізінде арнайы салық режимін қолданатын жеке кәсіпкерлер

күнтізбелік жыл

салық кезеңі үшін алынған кірістер

алынған табыстың 10% мөлшерінде, бірақ ең төменгі жалақының кем дегенде 10% және ең төменгі жалақының 50 еселенген мөлшерінің 10% -ынан аспайтын мөлшерде

Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген мерзімде: патент құнын төлеу есептеу берілгенге дейін жүзеге асырылады

МЗЖ төлеу міндеті

 

Патент құнын есептеу (911.00-нысан) салық органына салық заңнамасында көзделген мерзімде ұсынылады.

Ересек адамның (қатысушының) және шаруа немесе фермер қожалығының басшысының пайдасына шаруа немесе фермер қожалықтары

салық кезеңінің әр айы үшін

ай сайынғы табыс

ең төменгі жалақының 10% -ынан кем емес және 50 еселенген жалақының 10% -ынан аспауы керек

салықтармен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады

ОПВ төлеу міндеті

 

Шаруа немесе фермер қожалығының ересек мүшелерінің (қатысушыларының) МЗЖ олар кәмелетке толғаннан кейінгі күнтізбелік жылдың басынан бастап есептелуге және төленуге жатады.

Декларация (920.00 нысаны) салық органына есепті салық кезеңінен кейінгі салық кезеңінің 31 наурызынан кешіктірілмей табыс етіледі.

Салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалынған жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету), оның ішінде мәні болып табылатын ЖКШ шарттары бойынша табыс алатын жеке тұлғалар4

салық кезеңінің әр айы үшін

алынған табыс

алынған табыстың 10% мөлшерінде, бірақ ең төменгі жалақының 50 еселенген мөлшерінің 10% -ынан аспауы керек

 

Аралығында қаңтар 2021 1 1 маусым 2020, бар шектеулер 
үшін
 тапқан табысынан 5% мөлшерінде, бірақ 50 есе ең төменгі жалақы артық емес 5%

кірісті алған айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей

ОПВ төлеуге құқылы

Халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасындағы өкілдіктерінде, Қазақстан Республикасында тіркелген шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктерінде және консулдық мекемелерінде жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының азаматтары

салық кезеңінің әр айы үшін

алынған табыс

алынған табыстың 10% -ы мөлшерінде, бірақ ең төменгі жалақының кем дегенде 10% -ы және 50 еселік жалақының 10% -ынан аспайтын мөлшерде

МЗЖ төлеуге құқылы

ҚР шегінен тыс жұмыс істейтін ҚР азаматтары

салық кезеңінің әр айы үшін

алынған табыс

алынған табыстың 10% мөлшерінде, бірақ ең төменгі жалақының 10% -ынан кем емес және 50 еселенген ең төменгі жалақының 10% -ынан аспайтын мөлшерде

МЗЖ төлеуге құқылы

Салық агенттері болып табылмайтын жеке тұлғалармен жасалған, жұмыс жасау (қызмет көрсету) мәні болып табылатын еңбек шарты бойынша жұмыс істейтін және азаматтық-құқықтық шарттар бойынша табыс алатын жеке тұлғалар МЗЖ төлеуден босатылады. 

МЗЖ аударымын агенттер қолма-қол ақшасыз төлемдер арқылы жүзеге асырады.

Жеке кәсіпкерліктің жеке тұлғалары, жеке кәсіпкерлер, сондай-ақ азаматтық-құқықтық келісім-шарттар бойынша кірістер алатын, банктерде және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда (бұдан әрі – банктерде) шоттары жоқ жеке тұлғалар мемлекеттік корпорацияның келесі деректемелерін көрсете отырып, МЗЖ-ны кейіннен БЖЗҚ-ға аудару үшін банктерге қолма-қол төлейді: 

Бенефициар

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ

Бенефициар банкі

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ

Бенефициардың БСК

GCVPKZ2A

Бенефициардың ҚИК 

KZ12009NPS0413609816

Пайда алушының БСН

160440007161

KNP (төлемнің арналу коды) 

010

Міндетті кәсіби зейнетақы жарналар (МКЗЖ)

Қауіпті өндірістерде жұмыс істейтін адамдардың денсаулығына келтірілген зиянды қорғау және өтеу үшін мемлекет, басқалармен қатар, ОПЕК сияқты механизм ұсынды.

Жұмыс беруші МКЗЖ-ға үлес қосады. Ол өзінің есебінен МКЗЖ-ны жұмыскердің пайдасына жүзеге асырады.

МКЗЖ есебінен жинақталған зейнетақы қаражатына құқығы бар.

МКЗЖ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданған жұмыскердің айлық кірісінің 5% мөлшерінде белгіленеді.

БЖЗҚ МКЗЖ есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімді (қосылу шарты) бекітті.

Қосылу шарты жеке зейнетақы шотын (ЖЗШ) ашуға арналған өтініш негізінде жасалады. Өтінішке үш тарап - шарт тараптары қол қояды: БЖЗҚ, салымшы (жұмыс беруші) және алушы (жұмыскер), оның пайдасына МКЗЖ жасалады.

Төмендегілер КӘЖ төлемінен босатылды:

  • «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес зейнеткерлік жасқа жеткен адамдар; 
  • бірінші және екінші топтағы мүгедектер, егер мүгедектік мерзімсіз белгіленсе;
  • арнайы атақтар, сыныптық шендер берілген әскери қызметшілер, арнайы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлері, сондай-ақ арнайы атақтарға, сыныптық шендерге және нысанды киім киюге құқықтар 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылды.

МКЗЖ Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен - кірісті төлеген айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей төленеді. Арнайы салық режимін қолданатын кәсіпкерлік субъектілері - Қазақстан Республикасының салық заңнамасында көзделген тәртіппен және мерзімдерде.

Салық органдары МЗЖ берілуін бақылайды. Егер жұмыс беруші МКЗЖ-ны жұмыскердің ЖЗШ-ға уақтылы аудармаса (жұмыскер нақты төлем жасаған және кіріс алған жағдайда), салық органдары әрбір кешіктірілген күн үшін (Орталыққа төлем күнін қосқанда) жұмыс берушіден МКЗЖ өндіріп алады және уәкілетті орган белгілеген қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінен 2,5 еселенген мөлшерде БЖЗҚ-ға есептелген пайыздардан аударуға жатады.

МКЗЖ толық емес және (немесе) уақтылы аударылмаған жағдайларда, салық органдары пайда болған қарыз шегінде жұмыс берушілердің банктік шоттарынан ақша жинауға құқылы. Қарыздарды өндіріп алу Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жұмыс берушіге жолданған хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Жұмыс беруші хабарлама алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде салық органына олардың пайдасына міндетті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша берешек өндіріп алынатын салымшылардың тізімдерін ұсынуға міндетті.

Толығырақ Enpf.kz сайтынан білуге ​​болады

Ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ)

Азаматтар ерікті зейнетақы жарналарын өз бастамалары бойынша кез-келген көлемде және кез-келген мерзімде төлейді.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына (бұдан әрі – БЖЗҚ) және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына (бұдан әрі – ЕЖЗҚ) ерікті зейнетақы жарналарын салымшылар салады:

  • жеке тұлғалар өздерінің пайдасы есебінен олардың пайдасына;                      
  • жеке және заңды тұлғалар алушының (үшінші тұлғаның) пайдасына.                     

Ерікті зейнетақы жарналарының салымшысы ерікті зейнетақы жарналарын төлеу үшін БЖЗҚ және (немесе) ДНҚҚ-ны таңдауға құқылы.

Ерікті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесін және оларды төлеу тәртібін салымшы (алушы) дербес анықтайды. 

Қазақстан Республикасының жеке резиденті оның пайдасына жасалған ерікті зейнетақы жарналарын төлеу құны үшін салық шегеріміне жатадыШегерім ерікті зейнетақы жарналарын төлеу күні түскен салық кезеңінде қолданылады.  

Ерікті зейнетақы жарналары бойынша салық жеңілдіктерін қолдану үшін растайтын құжаттар келісім болып табылады.

Ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасу салымшының (алушының), салымшының және алушының БЖЗҚ-ға (үшінші тұлғаның пайдасына келісім жасасқанда) немесе кәмелетке толмағанның заңды өкіліне, сенімгерге нотариалды куәландырылған сенімхат негізде жеке шағыммен жүзеге асырылады.

Шартты жасау БЖЗҚ кеңсесінде инвестордың және (немесе) алушының / адвокаттың / заңды өкілдің жеке шағымымен жүзеге асырылады.

Бұл жағдайда жеке (алушы) ерікті зейнетақы жарналары бойынша есепке алу бұрын ашылған жеке зейнетақы шотын (бұдан әрі – ЖЗШ) (келісім бойынша салымшының өзгеруі мүмкін) бар, ХТЖ ашу ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу үшін арналған жүргізілген жоқ, БСЖ нөмірі көрсетілген жаңа келісім және бұрын ашылған келісім, жаңа келісім жасасудың ағымдағы күнімен бірақ жасалады.

ДЗЖ беру келесі банктік деректемелер бойынша жүзеге асырылады:

Бенефициар

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»

Бенефициар банкі

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ

Бенефициардың БСК

NBPFKZKX

Бенефициардың ҚИК 

KZ50147KZT4368609316

Пайда алушының БСН

971240002115

KNP (төлемнің арналу коды) 

013

Көмек
Көмек
Ай бойы келгендердің барлығы:
Кеше келгендердің барлығы:
Қазір порталда:
URL:
Қате:
Пікір:

Спасибо, информация об ошибке принята.

Извините, в данный момент информация об ошибке не может быть обработана.
Попробуйте позже.